Rezultati klolokvijuma iz  Aktuarske matematike
Datum: 19.04.2015
Br.ind. Prezime Ime  bodovi ocena
1742 Dzukljev Dejan 55 6
Upis ocena u ponedeljak 27.04 2015. u  12:00h u kabinetu br2
blok F prvi sprat.