MAŠINSTVO MATEMATIKA 1
REZULTATI KOLOKVIJUMA 5 I KOLOKVIJUMA 6
Datum:  04.02.2017
Gledanje radova će biti u petak 10.02.2017.godine u učionici 205 u 16h.
Upis ocena će biti u petak 10.02.2017.godine u učionici 205 u 16:30h. UPIS OCENA JE OBAVEZAN!!! 
Studenti kojima piše (uslovno) treba da dodju na upis ocena da bi u tom terminu probali da poprave delove koje nisu polozili.
Ako ne dođu u navedenom terminu ostaje im deo koji nije položen.
U svim narednim ispitnim rokovima ima samo četiri celine: Teorija 1, zadaci 1, teorija2 i zadaci 2. 
Ispit je položen kada se polože sva četiri dela.
Studenti čiji su bodovi obojeni žutom bojom su položili taj deo ispita.
Stari studenti koji žele da polažu preko kolokvijuma (tj. iz delova) treba da regulišu svoje obaveze na studentskoj službi najkasnije do 04.02.2017. godine.
Br. indeksa Prezime Ime K 1 T K 1 Z K 2 T K 2 Z K 3 T K 3 Z K 4 T K 4 Z Teorija 1 Zadaci 1 K 5 T K 5 Z K 6 T K 6 Z Teorija 2 Zadaci 2 BODOVI OCENA
MM 1\2016 Rafa Gabor 14 13 20 23 7 12 13 11 54 59 27 17 16 3 43 20 0 5
MM 2\2016 Dabić Mirjana 17 25 18 3 3 5 12 23 50 56 35 20 19 34 54 54 58.5 6
MM 3\2016 Bojanić Dušan 17 5 9 0 10 6 14 17 50 28         0 0 0 5
MM 4\2016 Kalanj Mirko 17 12 14 8 12 14 16 7 59 41 25 0 26 7 51 7 0 5
MM 5\2016 Andonović Vladimir 4 0 2 0 0   1   7 0         0 0 0 5
MM 6\2016 Kucurski Luka 19 21 0 0         19 21 28 0 10 0 38 0 0 5
MM 7\2016 Kulušić Boško                 0 0         0 0 0 5
MM 8\2016 Čubrilo Luka 2 2 3 0 3 0 1 0 9 2         0 0 0 5
MM 9\2016 Zrakić Zoran 8 5 4 0 4 0 4 4 20 9 7 0 7 0 14 0 0 5
MM 10\2016 Kešelj Nevenko 25 25 19 25 23 20 23 17 90 87 38 27 32 65 70 92 89.75 9
MM 11\2016 Janković Milan 6 2 0 0         6 2         0 0 0 5
MM 12\2016 Panić Nikola 9 15 13 7 0 0 0 3 22 25         0 0 0 5
MM 13\2016 Petrović Dragoslav 16 23 13 7 7 3 17 8 53 41 24 10 15 16 39 26 0 5
MM 14\2016 Jošić Dario 14 10 9 2 13 7 14 23 50 42 10 0 12 0 22 0 0 5
MM 15\2016 Kudrić Tane 17 25 16 24 14 22 16 18 63 89 30 15 24 38 54 53 69.75 7
MM 16\2016 Đurić Kristina         8 2 19 9 27 11         0 0 0 5
MM 17\2016 Đukić Branka 14 25 12 17 8 4 18 16 52 62 21 14 29 7 50 21 0 5
MM 18\2016 Nedimović Momčilo 7 5 4 0 6 4 3 0 20 9 22 0 17 1 39 1 0 5
MM 19\2016 Todorović Miloš 10 21 9 0         19 21         0 0 0 5
MM 20\2016 Panić Mitar 13 19 11 22 13 14 18 10 55 65 20 10 16 1 36 11 0 5
MM 21\2016 Smiljanić Filip 11 4 7 0 0 0 14 6 32 10         0 0 0 5
MM 22\2016 Ognjenović Zoran 15 20 17 10 3 5 15 9 50 44 10 5 16 8 26 13 0 5
MM 23\2016 Erić Marko 16 22 18 2 9 4 13 9 56 37         0 0 0 5
MM 24\2016 Spasenović Marko 24 25 24 25 25 25 23 25 96 100 44 15 39 58 83 73 93 9
MM 25\2016 Jolić Jovan 13 13 4 0 4 7 8 5 29 25 16 0 10 5 26 5 0 5
MM 26\2016 Danilov Dejana 20 25 12 24 10 0 13 9 55 58 35 15 21 37 56 52 60.25 6
MM 27\2016 Nikačev Vladimir 16 9 15 23 14 15 13 7 58 54         0 0 0 5
MM 28\2016 Lazić Petar 11 8 11 0 5 4 10 7 37 19         0 0 0 5
MM 29\2016 Đaković Drago                 0 0         0 0 0 5
MM 30\2016 Veselinović Miloš 19 25 5 2 19 14 10 0 53 41         0 0 0 5
MM 31\2016 Pantić Goran 18 23 10 23 12 10 19 16 59 72 25 18 25 26 50 44 0 (uslovno)
MM 32\2016 Cvetićanin Mateja                 0 0         0 0 0 5
MM 33\2016 Bajić Milutin 5 0 4 0         9 0         0 0 0 5
MM 34\2016 Vunić Petar 6 5 4 0         10 5         0 0 0 5
MM 35\2016 Mitrović Jovana 13 11 13 15 12 16 14 0 52 42 33 8 23 45 56 53 0 (uslovno)
MM 36\2016 Arsenović Dajana 22 10 11 17         33 27         0 0 0 5
MM 37\2016 Radić Katarina 15 11 16 17 17 12 19 10 67 50 37 7 25 20 62 27 0 5
MM 38\2016 Jović Miroslav 3 0 2 0         5 0         0 0 0 5
MM 39\2016 Senić Saša 10 2 3 0         13 2         0 0 0 5
MM 40\2016 Glavonjić Jovan         4 0 4 2 8 2         0 0 0 5
MM 41\2016 Bešlin Željko 7   1           8 0         0 0 0 5
MM 42\2016 Horbalj Katarina 12 20 8 0 8 7 2 1 30 28         0 0 0 5
MM 43\2016 Skočić Marko 21 25 22 25 22 25 24 25 89 100 50 28 44 52 94 80 95.75 10
MM 44\2016 Tatić Nikola 16 25 19 0 9 20 2 0 46 45 20 0 13 9 33 9 0 5
MM 45\2016 Grgić Momčilo         0 0 1 0 1 0         0 0 0 5
MM 46\2016 Karagaća Nikola                 0 0         0 0 0 5
MM 47\2016 Tošić Željko 8 0 3 0 2 0 5 0 18 0 22 0 8 0 30 0 0 5
MM 48\2016 Dangubić Vlado 7 5 5 0 5 6 7 0 24 11 30 0 23 31 53 31 0 5
MM 49\2016 Jasikovac Rada 7 2 2 0 2 0 13 1 24 3         0 0 0 5
MM 50\2016 Lugonja Aleksandar 5 5 7 0 6       18 5         0 0 0 5
MM 51\2016 Dragić Marko 10 2 9 0         19 2         0 0 0 5
MM 52\2016 Đurić Tamara         4 0 12 6 16 6         0 0 0 5
MM 53\2016 Radić Nemanja 25 25 24 25 22 25 21 25 92 100 48 20 45 52 93 76 95.25 10
                                         
Br. indeksa Prezime Ime K 1 T K 1 Z K 2 T K 2 Z K 3 T K 3 Z K 4 T K 4 Z Teorija 1 Zadaci 1 K 5 T K 5 Z K 6 T K 6 Z Teorija 2 Zadaci 2 BODOVI OCENA
ME 1\2016 Belović Aleksandar 20 12 23 17 23 23 18 19 84 71 38 18 46 42 84 60 79.75 8
ME 2\2016 Tojagić Dušan 15 25 17 14 24 17 12 3 68 59         0 0 0 5
ME 3\2016 Cvijetić Nemanja 10 12 6 10 13 2 12 0 41 24         0 0 0 5
ME 4\2016 Lazić Marko 21 25 21 25 16 21 13 14 71 85 37 22 37 43 74 65 78.75 8
ME 5\2016 Herbut Elena 10 16 10 24 22 15 15 4 57 59 28 18 28 7 56 25 0 5
ME 6\2016 Radović Zorana 22 24 19 24 24 23 21 15 86 86 47 29 50 54 97 83 93 9
ME 7\2016 Lazić Zorana 18 12 7 15 17 12 16 19 58 58 34 25 48 37 82 62 70 7
ME 8\2016 Salamić Luka 14 25 18 25 1   3   36 50 21 18 19 18 40 36 0 5
ME 9\2016 Brajić Siniša 21 25 22 25 20 20 13 22 76 92 50 29 46 42 96 71 88.75 9
ME 10\2016 Knežević Vesna 25 25 22 24 25 21 25 25 97 95 49 30 50 65 99 95 101.5 10*
ME 11\2016 Simonović Miloš 23 25 17 24 24 17 23 25 87 91 40 26 34 46 74 72 86 9
ME 12\2016 Ilić Cvijeta 24 25 23 25 25 25 25 25 97 100 49 30 49 66 98 96 102.75 10*
ME 13\2016 Perić Veljko 13 20 14 23 23 17 19 17 69 77 37 22 33 42 70 64 75 8
ME 14\2016 Princip Gordan 16 25 13 0 11 14 16 14 56 53   0   0 0 0 0 5
ME 15\2016 Filipović Đorđe 13 18 7 18 21 15 9 0 50 51 24 21 33 19 57 40 0 (uslovno)
ME 16\2016 Pejić Miloš 16 19 13 3 7 12 10 7 46 41         0 0 0 5
ME 17\2016 Lukić Nataša 15 5 5 15 13 4 14 11 47 35         0 0 0 5
ME 18\2016 Veselinović Lazar 8 0 3 0 5 0 4 0 20 0         0 0 0 5
ME 19\2016 Čutura Goran                 0 0         0 0 0 5
ME 20\2016 Racić Milica 14 25 14 25 18 24 19 25 65 99 29 28 35 64 64 92 85 9
ME 21\2016 Mirković Cvijetin 3 12 0 0 2 4 8 2 13 18         0 0 0 5
ME 22\2016 Šepa Mihailo 13 8 10 19 5 0 14 0 42 27 11 11 21 21 32 32 0 5
ME 23\2016 Marinković Katarina                 0 0         0 0 0 5
ME 24\2016 Grubišić Milosav 9 5 20 16 7 3 14 19 50 43         0 0 0 5
ME 25\2016 Bubnjević Nemanja 13 6 2 0 6 0 15 5 36 11         0 0 0 5
ME 26\2016 Burg Viktor 13 20 16 16 13 0 8 14 50 50         0 0 0 5
ME 27\2016 Vlaović Nikola                 0 0         0 0 0 5
ME 28\2016 Vučić Milan 18 22 11 0 3 6 7 7 39 35 22 26 31 25 53 51 0 5
ME 29\2016 Zrnić Dragoljub 20 23 12 25 21 22 20 23 73 93 15 6 36 22 51 28 0 5
ME 30\2016 Bobić Bojan 15 22 12 24 23 11 24 18 74 75 44 22 46 44 90 66 81.25 8
ME 31\2016 Jerković Bojana 12 3 6 0 3 1 2 0 23 4         0 0 0 5
ME 32\2016 Pavlović Nemanja 13 10 11 25 20 15 14 24 58 74 41 27 34 31 75 58 71.25 7
ME 33\2016 Barać Stefan 12 12 7 19 6 0 16 14 41 45         0 0 0 5
ME 34\2016 Rapić Tanja 11 14 10 14 6   2   29 28 22 0 14 11 36 11 0 5
ME 35\2016 Kovač Damjan 11 24 16 12 9 6 8 0 44 42 15 5 17 24 32 29 0 5
ME 36\2016 Švonja Nikola 5   13   1 9 0 4 19 13 12 0 13 9 25 9 0 5
ME 37\2016 Stanišić Nikola 9 4 6 0 0 0 1 0 16 4         0 0 0 5
ME 38\2016 Rudić Aleksandar 1 0 1 0         2 0         0 0 0 5
ME 39\2016 Tomić Boro 12 25 11 0 0 0 8 13 31 38         0 0 0 5
ME 40\2016 Ivanišević Miloš 15 13 7 4 5 1 9 0 36 18 6 0 6 0 12 0 0 5
ME 41\2016 Rakić Filip 12 7 13 1 5 6 10 0 40 14         0 0 0 5
ME 42\2016 Živanović Milutin 6 9 4 0 3 2 2 0 15 11         0 0 0 5
ME 43\2016 Arbutina Dušan 10 4 8 1 1 1 8 0 27 6         0 0 0 5
ME 44\2016 Srnić Danijela 19 10 10 0 13 7 17 8 59 25         0 0 0 5
ME 45\2016 Sunajko Mila 11 21 11 10 11 5 17 20 50 56 36 18 22 19 58 37 0 5
ME 47\2016 Vuković Nemanja 20 25 12 25 12 11 15 7 59 68 30 15 26 30 56 45 0 (uslovno)
ME 48\2016 Jovanović Nikola 15 19 9 19 7 6 7 9 38 53 23 10 27 11 50 21 0 5
ME 49\2016 Karan Kristina 14 4 9 0         23 4         0 0 0 5
ME 50\2016 Ribać Radiša                 0 0         0 0 0 5
ME 51\2016 Marković Teodora 13 10 4 1 10 11 3 9 30 31 12 0 10 0 22 0 0 5
ME 52\2016 Branković Sofija 13 16 18 15 8 10 19 13 58 54 16 4 26 12 42 16 0 5
ME 53\2016 Marković Alen 25 16 15 20 24 16 21 14 85 66 29 0 29 30 58 30 0 5
ME 54\2016 Jakovljević Nemanja 10 5 17 23 11 0 12 7 50 35         0 0 0 5
ME 59\2016 Andrić Nemanja                 0 0         0 0 0 5
                                         
Br. indeksa Prezime Ime K 1 T K 1 Z K 2 T K 2 Z K 3 T K 3 Z K 4 T K 4 Z Teorija 1 Zadaci 1 K 5 T K 5 Z K 6 T K 6 Z Teorija 2 Zadaci 2 BODOVI OCENA
MT 1\2016 Balać Sonja 24 25 25 25 25 25 25 25 99 100 50 30 50 70 100 100 104.75 10*
MT 2\2016 Pavić Nikola 16 19 23 17 8 11 20 25 67 72 44 16 25 16 69 32 0 5
MT 3\2016 Kubik Andrej 18 16 6 22 15 9 11 6 50 53 14 0 6 4 20 4 0 5
MT 4\2016 Mioković Mladen                 0 0         0 0 0 5
MT 5\2016 Vorgučin Aleksa 8 3 6 0 4 0 7 0 25 3         0 0 0 5
MT 6\2016 Brestovac Dejan 7 0 4 0         11 0         0 0 0 5
MT 7\2016 Žužić Danilo 8 0 4 0 5 3 10 0 27 3         0 0 0 5
MT 8\2016 Lelović David 6 3 5 11         11 14         0 0 0 5
MT 9\2016 Reljin Zorana 11 15 15 20 10 10 14 5 50 50         0 0 0 5
MT 10\2016 Đukušić Branka 5 0 6 0 7 0 9 2 27 2 25 18 11 0 36 18 0 5
MT 11\2016 Mečkić Lazar 8 24 6 0 4 0 7 1 25 25         0 0 0 5
MT 12\2016 Marković Jovana 17 12 15 25 15 15 16 14 63 66 23 15 38 35 61 50 65 7
MT 13\2016 Blagojević Ognjen 21 14 8 10 10 6 11 2 50 32         0 0 0 5
MT 14\2016 Živković Nikoleta                 0 0         0 0 0 5
MT 15\2016 Mandić Žarko                 0 0         0 0 0 5
MT 16\2016 Kerić Branimir 0 2 8 0         8 2         0 0 0 5
                                         
Br. indeksa Prezime Ime K 1 T K 1 Z K 2 T K 2 Z K 3 T K 3 Z K 4 T K 4 Z Teorija 1 Zadaci 1 K 5 T K 5 Z K 6 T K 6 Z Teorija 2 Zadaci 2 BODOVI OCENA
MP 1\2016 Aleksić Pavle 22 25 13 24 19 11 14 20 68 80 45 20 37 57 82 77 81.75 8
MP 2\2016 Raletić Ilija 14 13 10 3 9 5 8 0 41 21 22 10 30 18 52 28 0 5
MP 3\2016 Ranisavljev Miloš 22 25 19 24 23 25 20 25 84 99 42 28 46 65 88 93 96 10
MP 4\2016 Solar Adam 11 11 14 10 18 7 13 15 56 43 39 10 26 40 65 50 0 (uslovno)
MP 5\2016 Simić Branko 20 25 14 25 22 23 14 10 70 83 46 19 38 10 84 29 0 5
MP 6\2016 Petrović Filip 6 18 16 15 3 0 1 7 26 40         0 0 0 5
MP 7\2016 Lacko Adrian 22 15 11 6 20 7 19 17 72 45 36 10 31 45 67 55 0 (uslovno)
MP 8\2016 Smiljić Đorđe 23 25 19 25 24 23 24 25 90 98 41 29 43 67 84 96 97 10
MP 9\2016 Gordić Milan 23 25 11 13 15 12 9 0 58 50 40 0 26 0 66 0 0 5
MP 10\2016 Božić Dejan 14 8 15 20 25 23 13 4 67 55 38 20 28 37 66 57 66.25 7
MP 11\2016 Todorović Mladen 23 15 15 20 17 22 21 21 76 78 47 30 48 50 95 80 87.25 9
MP 12\2016 Bjelobrk Milan 20 22 14 25 22 12 14 7 70 66 29 22 31 18 60 40 0 (uslovno)
MP 13\2016 Tanasković Jovan 6 10 2 0         8 10         0 0 0 5
MP 14\2016 Jovanović Nemanja 12 0 7 0 19 4 20 10 58 14         0 0 0 5
MP 15\2016 Tešić Nikola 22 23 26 21 23 25 24 21 95 90 32 5 18 26 50 31 0 5
MP 16\2016 Zoranović Mirko 17 15 11 9 8 5 17 5 53 34 25 0 12 0 37 0 0 5
MP 17\2016 Medakov Jovana 10 8 6 0 9 0 13 0 38 8         0 0 0 5
MP 18\2016 Petković Miladin 17 5 16 14 15   5 5 53 24 35 13 20 21 55 34 0 5
MP 19\2016 Mihajlović Marijana 21 24 7 25 8 24 14 0 50 73 24 13 26 17 50 30 0 5
MP 20\2016 Tanović Duško 9 0 7 0         16 0         0 0 0 5
MP 21\2016 Bojanić Luka 11 17 8 2 7 0 4 0 30 19 23 0 10 0 33 0 0 5
MP 22\2016 Sirovina Milan 17 19 7 10 8 13 15 0 47 42 16 25 14 17 30 42 0 5
MP 23\2016 Milić Aleksandar 8 13 2 0 11 0 8 0 29 13         0 0 0 5
MP 24\2016 Tomić Srđan         0   2   2 0         0 0 0 5
MP 25\2016 Stojaković Filip 10 0 6 0 1 0 8 0 25 0 10 0 9 0 19 0 0 5
MP 26\2016 Maksić Zvonko 9 5 12 15 6 0 5 0 32 20         0 0 0 5
MP 27\2016 Cvjetićanin Miloš 6 0 2 0         8 0         0 0 0 5
MP 28\2016 Kašaji Mihajlo 25 24 19 23 25 17 23 18 92 82 41 25 39 64 80 89 90.75 9
MP 29\2016 Gordić Tomislav 20 25 21 25 24 26 21 17 86 93 50 30 46 70 96 100 98.75 10
MP 30\2016 Čolović Matija 19 22 12 25 12 13 18 22 61 82 38 20 37 47 75 67 76.25 8
MP 31\2016 Urošević Sava 20 25 15 17 14 7 18 6 67 55 43 17 20 19 63 36 0 5
MP 32\2016 Inđić Igor 13 13 8 0 2 0 9 5 32 18 23 10 7 4 30 14 0 5
MP 33\2016 Lalović Vlado 14 11 5 0         19 11 12 0 6 0 18 0 0 5
MP 34\2016 Krompić Slobodan 10 0 2 0         12 0 4 0 8 0 12 0 0 5
MP 35\2016 Đekić Nikola 18 25 3 0 16 12 13 17 50 54 39 29 40 57 79 86 72.25 7
MP 36\2016 Ćuruvija Nemanja 15 25 8 0 15 17 13 15 51 57 33 8 24 14 57 22 0 5
MP 37\2016 Mijatović Milica 17 25 6 0 10 17 11 15 44 57 44 20 30 22 74 42 0 5
MP 38\2016 Radmilović Špiro 16 5 8 0 1 0 12 0 37 5         0 0 0 5
MP 39\2016 Barjaktarović Nemanja 20 25 14 14 23 9 18 12 75 60 46 15 30 35 76 50 70.25 7
MP 40\2016 Leginović Milan 18 23 17 25 12 25 22 24 69 97 42 29 50 61 92 90 92 9
MP 41\2016 Kovačević Boris 11 8 15 18 21 16 14 4 61 46 29 29 27 42 56 71 0 (uslovno)
MP 42\2016 Herodek Andrej 5 0 7 0 9 9 8 2 29 11 20 17 30 13 50 30 0 5
MP 43\2016 Spasojević Stanko 21 25 19 22 23 25 25 23 88 95 40 28 43 54 83 82 92 9
MP 44\2016 Mirić Predrag 19 18 6 3 6 6 13 0 44 27         0 0 0 5
MP 45\2016 Demkovič Boris 16 7 9 0 18 12 10 5 53 24 21 0 12 15 33 15 0 5
MP 46\2016 Zrnić Vuk 10 0 2 0         12 0         0 0 0 5
MP 47\2016 Bogičević Damjan 13 20 9 0 3 4 9 8 34 32 9 8 4 0 13 8 0 5
MP 48\2016 Ađanski Strahinja 7 0 6 0 1 0 5 0 19 0         0 0 0 5
MP 49\2016 Buljević Nikola 14 8 14 6 7 1 10 2 45 17 15 0 11 0 26 0 0 5
MP 50\2016 Vujić Stefan 17 25 16 23 8 2 19 8 60 58         0 0 0 5
MP 51\2016 Balaban Igor                 0 0         0 0 0 5
MP 52\2016 Tošić Jovan 12 22 1 0         13 22         0 0 0 5
MP 53\2016 Hrubik Vladimir 11 1 5 0 2 0 2 0 20 1         0 0 0 5
MP 54\2016 Martinović Stefan 5 0 3 0         8 0         0 0 0 5
MP 55\2016 Stupar Srđan 8 0 5 0 3 0 11 0 27 0 11 0 8 0 19 0 0 5
MP 56\2016 Repić Nedeljko 24 25 19 15 10 13 9 11 62 64 26 27 29 34 55 61 65.5 7
MP 57\2016 Slomo Stefan 10 21 6 0 2 0 10 5 28 26 4 0 5 0 9 0 0 5
MP 58\2016 Bojanić Nebojša 17 25 12 7 17 5 11 13 57 50 30 22 25 12 55 34 0 5
MP 59\2016 Kusić Dejan 12 13 13 10 15 10 11 6 51 39 23 15 18 0 41 15 0 5
MP 60\2016 Matijević Nenad 18 15 8 5 17 13 14 9 57 42 25 20 28 30 53 50 0 (uslovno)
MP 61\2016 Jokanović Rosana 21 12 20 8 13 9 20 21 74 50 39 17 33 38 72 55 67.75 7
MP 62\2016 Daničić Kristijan 9 21 2 0         11 21 18 9 13 21 31 30 0 5
MP 63\2016 Đorđević Nenad 8 1 2 0 3 0 4 0 17 1         0 0 0 5
MP 64\2016 Ilić Nikola 11 18 7 7 2 0 11 0 31 25 25 0 15 0 40 0 0 5
MP 65\2016 Fabijan-Veselinović Nina 9 3 8 0 6 0 9 5 32 8 24 0 11 3 35 3 0 5
MP 66\2016 Mandić Slobodan 14 5 5 0 8 0 10 3 37 8 35 10 20 20 55 30 0 5
MP 67\2016 Milić Milan 12 17 10 10         22 27 15 0 3 0 18 0 0 5
MP 68\2016 Simikić Vukašin 8 0 3 0         11 0 6 0 9 0 15 0 0 5
MP 69\2016 Šandara Dragan 10 0 5 0 4 0 4 0 23 0         0 0 0 5
MP 70\2016 Topoljski Jan 17 18 18 6 17 13 19 13 71 50 37 12 27 43 64 55 65 7
MP 71\2016 Cipar Stefan 4 0 1 0         5 0         0 0 0 5
MP 72\2016 Amanović Petar 8 0 2 0         10 0 0   0   0 0 0 5
MP 73\2016 Grabovac Žarko 24 25 0 0         24 25   10 25   25 10 0 5
MP 74\2016 Jakovljević Sofija 11 19 23 9 18 24 18 10 70 62         0 0 0 5
MP 75\2016 Jovanović Saša 10 21 10 1 9 5 8 9 37 36 34 8 17 6 51 14 0 5
MP 76\2016 Trnjanac Predrag 9 5 3 0 18 7 4 0 34 12 5 0 6 0 11 0 0 5
MP 77\2016 Milovac Nikola                 0 0         0 0 0 5
MP 78\2016 Tomić Bojan 2   2           4 0         0 0 0 5
MP 79\2016 Samardžija Dejan 3 2 2 0         5 2         0 0 0 5
MP 80\2016 Babić Mladen 19 25 7 10 19 19 15 8 60 62 35 23 33 31 68 54 66 7
MP 81\2016 Marić Dušan 16 23 15 14 8 14 20 5 59 56 33 0 22 25 55 25 0 5
MP 82\2016 Tešić Jovan 22 24 15 14 8 14 14 9 59 61 40 18 25 26 65 44 0 (uslovno)
Stari studenti koji imaju pravo polaganja preko kolokvijuma
Br. indeksa Prezime Ime K 1 T K 1 Z K 2 T K 2 Z K 3 T K 3 Z K 4 T K 4 Z Teorija 1 Zadaci 1 K 5 T K 5 Z K 6 T K 6 Z Teorija 2 Zadaci 2 BODOVI OCENA
M16514 Petković Strahinja 12 11 15 17 13 12 15 17 55 57 22 27 28 23 50 50 58 6
MM 21/2011 Vukmanović Branislav                             0 0 0 5
MP 33/2012 Goločorbin Žarko 11 13 12 25 8 18 9 11 40 67 25 20 25 37 50 57 0 (uslovno)
MM 39/2014 Sredojević Stefan                 0 0         0 0 0 5
MP 70/2014 Zubac Filip 10 10 8 0         18 10         0 0 0 5
MP 17/2015 Pismestrović Dimitrije                 0 0         0 0 0 5
MP 19/2015 Todorović Aleksandar 11 23 7 0         18 23         0 0 0 5
MP 26/2015 Radovanović Nikola                 0 0 28 5 11 5 39 10 0 5
ME 6/2015 Topuzović Uroš   20     3       3 20         0 0 0 5
MM 49/2014 Blagovčanin Igor 6   6   2 3 3 0 17 3 5 0 9 0 14 0 0 5
ME 14/2015 Lazić  Stefan 20 25 13 20 15 10 23 19 71 74 28 29 32 54 60 83 77 8
ME 35/2015 Korović Marko 19 25 18 24 9 0 17 8 63 57 44 19 29 54 73 73 71.5 7
ME 37/2015 Mrkaljević Radica 19 20 19 17 7 4 21 13 66 54 37 16 32 40 69 56 66.25 7
ME 54/2015 Bošnjak Bojan                 0 0 16 10 22 33 38 43 0 5
ME 61/2015 Bosnić Boris 17 0 21 25 16 22 18 13 72 60         0 0 0 5
ME 48/2015 Perović Branislav 15 11 11 23 18 11 18 15 62 60 19 0 24 0 43 0 0 5
Br. indeksa Prezime Ime T 1 Z 1 T 2 Z 2 B U
MM 1/2013 Stanojev  Živana 50 53 51 50 56 6
Stari studenti koji nemaju pravo polaganja preko kolokvijuma
Br. indeksa Prezime Ime K 1 T K 1 Z K 2 T K 2 Z K 3 T K 3 Z K 4 T K 4 Z Teorija 1 Zadaci 1 K 5 T K 5 Z K 6 T K 6 Z Teorija 2 Zadaci 2 BODOVI OCENA
ME 4/2015 Zobenica Ilija 8 14 10 12         18 26         0 0 0 5
ME 42/2015 Janjić Nataša                     21 20   5 21 25    
ME 43/2015 Torbić Ognjen                     18 7 12   30 7    
MT 2/2015 Pavloić Danijel 16 10 14 9 14 15 13 16 57 50   27   23 0 50 0 5
MT 11/2014 Satnivuk Tijana                       18   15   33    
MP 36/2013 Ubović Špiro 13 10 6 0 5 0 5 7 29 17         0 0 0 5
MM 40/2015 Majstorović Srđan   15                   20   30 0 50    
MM 48/2015 Petrović Miloš                       18   32 0 50    
MM 49/2015 Pejić Irena 7 3 3 0 4 1 6 2 20 6         0 0 0 5
MM 52/2015 Božilović  Stefan 7   3   8   5   23 0 17   6   23 0    
MM 45/2013 Krajnović Nina                       16   15 0 31    
MP 14/2015 Kovačić Aleksandar                 0 0         0 0 0 5
MP 35/2015 Bošković  Dragana 8   12   4   3   27 0         0 0    
MP 54/2015 Kukić  Đorđe 17   5   8   4   34 0         0 0    
MP 56/2015 Spahić Boris                 0 0 11       11 0    
MP 67/2015 Dikić  Marko 5 2 6   3     9 14 11         0 0    
MP 83/2015 Nikolić Stojadin                 0 0 23   14   37 0    
MP 67/2013 Petojević Aleksandar   25       11   15 0 51         0 0    
M 16421 Andrijašević  Nikola 11   17   20   20   68 0         0 0    
M 16364 Simić Milan 7   13 11   3     20 14         0 0