REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MATMATIKE 1
Datum   04.09.2015.
Radovi se mogu videti u sredu  u 11:30h  09.09.2015. godine u kabinetu br. 615 (Kula, VI sprat).
Upis ocena ce biti u  utorak 15.09.2015.godine u 13h u kabinetu broj 2, blok F prvi sprat.
Upis ocena je obavezan.
Br. indeksa Prezime Ime T 1 Zad 1 T 2 Zad 2 Bodovi  Ocena
MM 9/14 Todorović Nebojša 50          
MM 12/14 Zarić Slobodan 59 54 50 57 60 6
MM 16/14 Kanović Marko 52 50 50 52 56 6
MM 45/13 Karajinović Nina   50        
MM 29/12 Nikolić Dragan 50 57        
MP 46/12 Miljević Neven 71 50 50      
MP 24/11 Marić Strahinja   50        
16257 Spasić Nikola   55 60