REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MATMATIKE 1
Datum   10.10.2015.
Upis ocena i gledanje radova je u sredu 14.10.2015.godine  u 17:30h. u kabinetu br. 2 blok F prvi sprat.
Upis ocena je obavezan.
Br. indeksa Prezime Ime T 1 Zad 1 T 2 Zad 2 Bodovi  Ocena
MM 28\2014 Pejić Dragan 50 50 50 50 55 6
16422  Moroz Nikola  50 65        
MM 31\2014 Savković Milan 58 62 50 71 66 7 Nije prijavio ispit
MP 57\2014 Dragović Nemanja 75 73   50    
ME 47\2011 Matić Rade   60   70    
16257 Spasic Nikola 50 55 60 50 59 6
MP 57\2014 Dragović Nemanja 75 73 58 50 69 7
15170 Matić Marija     50 50