REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MATMATIKE 1
Datum   17.09.2015.
Upis ocena i gledanje radova je u ponedeljak  u 12:30h  21.09.2015. godine u kabinetu br. 2 blok F prvi sprat.
Upis ocena je obavezan.
Br. indeksa Prezime Ime T 1 Zad 1 T 2 Zad 2 Bodovi  Ocena
MP 6\2012 Tomić Marko   50 57 12    
MP 47\2014 Gajić Marko 54 50 52      
MP 47\2012 Miljević Jovan 56   51 53    
MP 7\2014 Dangubić Aleksandar 64 52 50      
MT 7\2014 Džolić Kristina 50 50 50      
16257 Spasic Nikola   55 60 50    
MP 46/12 Miljević Neven 71 50 50 50 61 6