Rezultati ispita Matematika 1 
Datum: 18.04.2015
Upis ocena i gledanje radova je u četvrtak u 14:00h  23.04.2015. u 14:00h. 
u kabinetu 615 kula šesti sprat
Upis ocena je obavezan.
MM 3\2014 Tot Jožef 68 55 55 62 65 7
MM 21\2014 Rkman Bojan 58 62 51 19 0 5
MM 22\2014 Beretka Kornel 70 57 68 50 66.25 7
MM 23\2014 Đurić Nemanja 76 51 52 81 70 7
MM 32\2014 Josipović Uroš 58 52 31 0 0 5
MM 44\2014 Katona Mirko 58 66 61 55 65 7
MM 47/2014 Cvejin Nebojša 61 50 59 16 0 5
MM 50/2014 Kisin Luka 75 64 70 50 69.75 7
ME 15\2014 Josipović Slađan 58 70 52 60 65 7
ME 17\2014 Gužvica Boris 50 63 50 51 58.5 6
ME 19\2014 Ćosović Jakov 34 61 65 50 0 5
ME 29\2014 Ćirić Vladimir 58 61 54 55 62 6
ME 50\2014 Šolaja Luka 60 52 50 66 62 6
MT 6\2014 Tintor Nemanja 59 50 50 50 57.25 6
MT 13\2014 Ljubinković Dejan 75 79 50 66 72.5 7
MT 18/2014 Bunić Miroslava 75 55 52 50 63 6
MP 5\2014 Seneš Terez 54 50 66 50 60 6
MP 8\2014 Stojanović Strahinja 50 43 25 30 0 5
MP 44\2014 Čizmar Nataša 56 44 56 50 0 5
MP 54\2014 Maksimović Jovana 65 50 54 51 60 6
MP 56\2014 Radisavljević Vladislav 73 53 52 71 67.25 7
MP 63\2014 Babić Aleksandar 60 50 65 56 62.75 6
MP 66\2014 Vasić Srđan 54 40 37 50 0 5
MP 67\2014 Pujić Miloš 58 54 53 58 60.75 6
MP 68\2014 Dopuđ Vidoje 58 53 50 50 57.75 6
MP 77/2014 Milinić Milorad 57 62 62 70 67.75 7
MP 79/2014 Nedeljković Vasa 58 50 50 50 57 6
ME 45\2013 Popović Mladen 63 8 20 0 0 5
MM 15\2013 Meneši Ivan 51 68 31 52 0 5
MP 42\2013 Knežević Predrag 54 50 59 50 58.25 6
15831 Petrov Deana 55 63 50 55 60.75 6
ME 30\2014 Bajkin Aleksandra Mora da dodje na gledanje radova