REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MATMATIKE 1
Datum   24.10.2015.
Upis ocena i gledanje radova je u sredu 28.10.2015.godine  u 16:30h. u kabinetu br. 2 blok F prvi sprat.
  Upis ocena je obavezan.
Br. indeksa Prezime Ime T 1 Zad 1 T 2 Zad 2 Bodovi  Ocena
ME 6\2013 Ratković Radovan 50 60 54 69 55 6
ME 14\2013 Đukić Miloš 52 71 68 55 66 7
16422  Moroz Nikola  50 65 50 60 61.25 6