REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MATMATIKE 1
Datum   29.09.2015.
Upis ocena i gledanje radova je u ponedeljak  u 12:30h  05.10.2015. godine u kabinetu br. 2 blok F prvi sprat.
Upis ocena je obavezan.
Br. indeksa Prezime Ime T 1 Zad 1 T 2 Zad 2 Bodovi  Ocena
MP 44\2014 Čizmar Nataša 56 50 56 50 58 6
MM 31\2014 Savković Milan 58 62 50      
ME 47\2011 Matić Rade 62 60 58      
MM 21\2014 Rkman Bojan 58 62 51 50 61 6
MM 28\2014 Pejić Dragan 50   50 50    
MT 7\2014 Džolić Kristina 50 50 50 52 55 6
MP 7\2014 Dangubić Aleksandar 64 52 50 50 59 6
MP 47\2014 Gajić Marko 54 50 52 50 57 6
MP 6\2012 Tomić Marko   50 57 57    
MM 39\2013 Pranjić Ivica 64 50 51 50 59 6
16093 Samardžić Ognjen 57 60   61    
MT 11\2014 Stanivuk Tijana 52   50      
ME 14\2013 Đukić Miloš 52 71 68