MAŠINSTVO MATEMATIKA 1
REZULTATI KOLOKVIJUMA 3 I KOLOKVIJUMA 4
Datum:  9.12.2017. GODINE
Radovi se mogu videti u 18:30h, 26.12.2107. godine u A2.
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime Kol 1 T Kol 1 Z Kol 2 T Kol 2 Z Kol 3 T Kol 3 Z Kol 4 T Kol 4 Z T1 Z1
1 MM 1\2017 Matić Stefan 7 9 13 0 9 9 5 0 34 18
2 MM 2\2017 Ostojić Aleksandar 22 25 24 25 17 25 4 1 67 76
3 MM 3\2017 Pavlov Ivan 20 13 16 0 19 14 12 8 67 35
4 MM 4\2017 Brdar Danilo 25 25 25 25 25 24 25 25 100 99
5 MM 5\2017 Dedić Nemanja 25 6 23 10 9 4 4 21 61 41
6 MM 6\2017 Tot Ištvan 19 14 16 10 14 22 17 15 66 61
7 MM 7\2017 Trbović Stefan 1 0 1 0         2 0
8 MM 8\2017 Božić Aleksandar 17 25 21 10 11 21 5 15 54 71
9 MM 9\2017 Lukić Marko 9 6 10 10 8 0 0 5 27 21
10 MM 10\2017 Tot Tamaš 20 25 21 24 17 11 21 23 79 83
11 MM 11\2017 Vidaković Bojan 5 0 5 0 4 0 4 0 18 0
12 MM 12\2017 Stojanović Strahinja 14 17 13 5 19 21 19 23 65 66
13 MM 13\2017 Fuštar Nikola 0 8 0 0         0 8
14 MM 14\2017 Aleksić Mila 22 23 25 25 16 24 23 25 86 97
15 MM 15\2017 Peka Daniel 20 12 17 15 14 19 7 2 58 48
16 MM 16\2017 Komazec Ilija 7 9 9 0         16 9
17 MM 17\2017 Poštić Miloš 4 20 9 3 13 19 3 6 29 48
18 MM 18\2017 Hauk Albert 19 25 24 25 25 25 22 20 90 95
19 MM 19\2017 Milić Andrija 23 23 24 20 24 25 25 23 96 91
20 MM 20\2017 Panić Rastko 21 22 25 25 22 25 22 25 90 97
21 MM 21\2017 Stanojević Vladimir 15 20 24 5 18 10 21 25 78 60
22 MM 22\2017 Folić Vojin 6 3 2 0         8 3
23 MM 23\2017 Tomić Nikola 9 20 13 11 11 14 4 8 37 53
24 MM 24\2017 Verner Stefan 21 21 25 20 15 17 21 24 82 82
25 MM 25\2017 Santrač Lazar 12 21 16 5 13 17 16 21 57 64
26 MM 26\2017 Ilić Lazar 10 9 15 5 15 15 3 2 43 31
27 MM 27\2017 Šilić Teodor 8 5 10 0 11 0 1 0 30 5
28 MM 28\2017 Škalonja Stefan 7 3 2 1 4 0 16 8 29 12
29 MM 29\2017 Sokolović Aleksandar 9 2 9 0 5 0 1 0 24 2
30 MM 30\2017 Drljača Nataša 13 13 16 10 12 14 6 18 47 55
31 MM 31\2017 Đerić Kristina 9 20 3 0 3 9 2 8 17 37
32 MM 32\2017 Lukić Rade 6 19 0 0 0 12 0 10 6 41
33 MM 33\2017 Pinter Aron 16 18 9 0 11 3 12 7 48 28
34 MM 34\2017 Vidović Luka 15 13 12 0 9 0 22 4 58 17
35 MM 35\2017 Ramić Predrag 12 0 0 0 3 0 7 0 22 0
36 MM 36\2017 Milić Vladan 1 5 1 3 10 25 0 0 12 33
37 MM 37\2017 Spasić Bojan 16 21 8 15 21 24 13 0 58 60
38 MM 38\2017 Tomašev Alen 8 15 2 0 0 4 2 2 12 21
                           
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime Kol 1 T Kol 1 Z Kol 2 T Kol 2 Z Kol 3 T Kol 3 Z Kol 4 T Kol 4 Z T 1 T2
1 ME 1\2017 Nikolić Nikolaj 13 3 12 0 9 7 11 20 45 30
2 ME 2\2017 Jokić Gojko 10 17 12 0 12 10 18 16 52 43
3 ME 3\2017 Vidaković Veljko 13 22 14 10 15 15 19 20 61 67
4 ME 4\2017 Marjanović Marina 20 7 23 23 8 0 18 23 69 53
5 ME 5\2017 Golubović Danijela 20 12 24 11 13 9 14 18 71 50
6 ME 6\2017 Čečavac Aleksandar 20 19 25 25 15 19 13 19 73 82
7 ME 7\2017 Savić Goran 22 25 25 11 20 19 21 25 88 80
8 ME 8\2017 Gibanica Dražen 24 25 25 15 24 19 23 25 96 84
9 ME 9\2017 Mitrović Mihajlo 4 0 2 0         6 0
10 ME 10\2017 Škamla Vladan 24 25 25 25 20 17 24 14 93 81
11 ME 11\2017 Milošević Sara 10 6 7 0 6 0 9 0 32 6
12 ME 12\2017 Gavrilović Nikola 13 3 15 0 7 0 3 8 38 11
13 ME 13\2017 Bardak Aleksandar 25 23 24 23 19 16 22 24 90 86
14 ME 14\2017 Tomić Ivana 11 6 10 3 6 0 7 6 34 15
15 ME 15\2017 Baba Kristian 6 23 0 0 9 22 19 15 34 60
16 ME 16\2017 Milovac Nebojša 6 9 0 0         6 9
17 ME 17\2017 Dragićević Adriana 9 1 8 1 13 4 8 9 38 15
18 ME 18\2017 Strika Milica 25 1 24 20 24 25 24 23 97 69
19 ME 19\2017 Dejakov Stefan 11 14 23 13 12 19 13 23 59 69
20 ME 20\2017 Ješić Milorad 11 21 6 5 7 3 15 17 39 46
21 ME 21\2017 Kalkan Radoslav 4 16 7 5 13 5 12 7 36 33
22 ME 22\2017 Jovanović Gordan 17 25 15 5 19 20 0 0 51 50
23 ME 23\2017 Marković Nemanja 15 18 16 5 6 0 11 14 48 37
24 ME 24\2017 Dokić Mihajlo 20 24 17 7 11 15 23 24 71 70
25 ME 25\2017 Dikić Miloš                 0 0
26 ME 26\2017 Ratković Ognjen 9 17 9 0 8 11 4 2 30 30
27 ME 27\2017 Pajić Milana 14 22 19 3 12 7 13 18 58 50
28 ME 28\2017 Gavrić Biljana 21 24 25 17 25 20 21 23 92 84
29 ME 29\2017 Zagorac Marko 20 20 23 8 12 10 23 23 78 61
30 ME 30\2017 Balić Aleksandra 12 1 16 10         28 11
31 ME 31\2017 Stupar Aleksandar 15 17 12 3 4 0 4 19 35 39
32 ME 32\2017 Stefanoski Nikola 12 2 12 0 7 19 5 21 36 42
33 ME 33\2017 Milovanović Mila 25 25 25 16 24 25 25 25 99 91
34 ME 34\2017 Pižem Jelena 12 15 7 0 1 9 11 6 31 30
35 ME 35\2017 Miljuš Nikola 16 1 9 0 13 15 10 15 48 31
36 ME 36\2017 Lukić Stanimir 4 0 8 0 2 0 3 0 17 0
37 ME 37\2017 Radibratović Luka 13 6 4 0 7 4 3 10 27 20
38 ME 38\2017 Nađ Miša         2 0 2 0 4 0
39 ME 39\2017 Jeličić Bojan 8 4 11 3 7 2 7 15 33 24
40 ME 40\2017 Ćirić Jovana 11 5 14 7 6 13 10 3 41 28
41 ME 41\2017 Prijić Marijana 23 25 21 25         44 50
42 ME 42\2017 Pajić Nikola         3 0 1 0 4 0
43 ME 43\2017 Vidaković Nemanja 14 15 12 5 6 0 3 18 35 38
44 ME 44\2017 Radić Nemanja 17 12 18 0         35 12
45 ME 45\2017 Balać Jovana 15 5 15 0 6 19 2 7 38 31
                           
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime Kol 1 T Kol 1 Z Kol 2 T Kol 2 Z Kol 3 T Kol 3 Z Kol 4 T Kol 4 Z T 1 Z1
1 MP 1\2017 Vidaković Mile 6 23 6 10 8 0 3 6 23 39
2 MP 2\2017 Marinković Dejan 21 25 14 15 17 25 21 25 73 90
3 MP 3\2017 Pavlović Đorđe 8 5 11 1 10 6 0 6 29 18
4 MP 4\2017 Vereš Bence 12 16 2 0 11 9 13 2 38 27
5 MP 5\2017 Bampa Filip 7 24 6 10 8 15 7 12 28 61
6 MP 6\2017 Banduka Petar 25 19 18 8 19 25 21 25 83 77
7 MP 7\2017 Jevremović Dušan 13 22 9 0 14 9 8 5 44 36
8 MP 8\2017 Krulj Aleksandar 16 20 7 1 14 5 11 8 48 34
9 MP 9\2017 Milošević Aleksandar 25 22 25 25 23 25 25 25 98 97
10 MP 10\2017 Cvjetković Valentina 16 25 25 25 14 25 25 14 80 89
11 MP 11\2017 Jelić Strahinja 10 18 6 1         16 19
12 MP 12\2017 Poljovka David 14 25 9 10         23 35
13 MP 13\2017 Bašić Nemanja 15 15 18 0 12 0 15 0 60 15
14 MP 14\2017 Gajanović Oliver 14 8 8 0 7 4 0 2 29 14
15 MP 15\2017 Matić Nikola 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0
16 MP 16\2017 Ukropina Đorđe 14 20 6 2 8 6 13 16 41 44
17 MP 17\2017 Nikolić Aleksandar 10 6 8 0         18 6
18 MP 18\2017 Radojčin Miloš 4 2 5 0         9 2
19 MP 19\2017 Jovanović Uroš 13 24 6 0         19 24
20 MP 20\2017 Mandač Pavel 12 17 15 5 15 10 20 20 62 52
21 MP 21\2017 Đorđević Aleksa 16 15 20 10         36 25
22 MP 22\2017 Ilić Katarina 20 25 24 24 18 25 23 23 85 97
23 MP 23\2017 Babin Sava         3 0 0 8 3 8
24 MP 24\2017 Lalić Goran 18 7 13 5 5 9 4 8 40 29
25 MP 25\2017 Maksimović Nemanja 16 17 13 20 14 15 13 23 56 75
26 MP 26\2017 Tomić Dragan 11 15 8 2 8 9 17 19 44 45
27 MP 27\2017 Maksimović Ivan 14 15 20 5 17 20 14 19 65 59
28 MP 28\2017 Tešić Mladen 2 13 9 3 9 5 14 22 34 43
29 MP 29\2017 Stevanović Dragana 14 20 19 4 6 5 9 14 48 43
30 MP 30\2017 Ristić Ivana 11 8 6 4 6 3 14 6 37 21
31 MP 31\2017 Đurić Predrag 12 0 6 0 8 9 11 16 37 25
32 MP 32\2017 Đurđev Žarko 12 3 15 5 8 2 9 9 44 19
33 MP 33\2017 Boškov Nenad 11 6 22 8 16 3 21 24 70 41
34 MP 34\2017 Petrušić Pavle         7 3 0 0 7 3
35 MP 35\2017 Knežević Bojan 4 1 7 0         11 1
36 MP 36\2017 Lejić Branimir 21 23 23 25 22 12 12 15 78 75
37 MP 37\2017 Pavlović Janja 16 20 19 4 11 6 14 8 60 38
38 MP 38\2017 Živković Vladan 20 16 17 4 18 11 13 19 68 50
39 MP 39\2017 Davidović Dejan                 0 0
40 MP 40\2017 Pantić Tamara 12 15 17 5 15 6 15 6 59 32
41 MP 41\2017 Poznanović Slobodan 15 3 9 0         24 3
42 MP 42\2017 Nešković Slavica 9 18 14 4 15 7 15 18 53 47
43 MP 43\2017 Došlov Mićo 6 0 6 0 6 0 6 3 24 3
44 MP 44\2017 Šnjegota Nikola 12 22 16 6 16 22 8 6 52 56
45 MP 45\2017 Maksimović Dejan 3 4 3 0 6 10 0 4 12 18
46 MP 46\2017 Garić Lazar 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0
47 MP 47\2017 Ercegovac Stefan 10 18 9 6 10 3 5 0 34 27
48 MP 48\2017 Mihajlović Stefan 12 2 7 0 12 17 0 0 31 19
49 MP 49\2017 Vlačić Risto 8 13 2 0 11 11 8 0 29 24
50 MP 50\2017 Bulović Aleksandar 2 0 4 0 0 0 0 0 6 0
51 MP 51\2017 Đurić Nikola 13 19 6 5 3 0 3 0 25 24
52 MP 52\2017 Knežević Viktor 7 14 2 0 4 0 4 0 17 14
53 MP 53\2017 Bradarić Vanja 13 21 1 5 6 4 9 17 29 47
54 MP 54\2017 Katić Nikola                 0 0
55 MP 55\2017 Gajić Stevo 15 25 25 25 17 10 13 0 70 60
56 MP 56\2017 Milenković Radomir 12 14 3 0 2 0 3 2 20 16
57 MP 57\2017 Cvijetić Anđela 15 10 9 3 6 7 14 13 44 33
58 MP 58\2017 Pejić Viktorija 6 0 9 0 7 1 1 8 23 9
59 MP 59\2017 Baba Vladimir         3 0 12 2 15 2
60 MP 60\2017 Joksimović Aleksandar 15 20 3 0         18 20
61 MP 61\2017 Novaković Dragan         5 0 0 0 5 0
62 MP 62\2017 Hordodi Radislav 2 0 0 0 3 0 1 0 6 0
63 MP 63\2017 Vražina Đorđe 6 6 2 0         8 6
64 MP 64\2017 Kosanović Strahinja 18 24 21 11 7 1 6 0 52 36
65 MP 65\2017 Stojaković Dragan                 0 0
66 MP 66\2017 Cucić Ivan 19 20 22 2 14 18 2 3 57 43
67 MP 67\2017 Rakić Mihajlo 10 18 11 5 5 0 0 0 26 23
68 MP 69\2017 Rađenović Marko 16 20 8 7 4 3 14 14 42 44
69 MP 70\2017 Petković Bojan 18 20 13 4 9 18 16 10 56 52
70 MP 71\2017 Trkulja Marko 8 7 4 5         12 12
71 MP 72\2017 Hajdin Tijana 12 25 15 10 15 21 8 0 50 56
72 MP 73\2017 Jovičić Aleksandra 14 14 20 15 9 5 22 12 65 46
73 MP 74\2017 Mirosavljev Mladen 4 3 8 0 5 0 2 5 19 8
74 MP 75\2017 Samardžić Darko 7 0 7 0 4 0 4 3 22 3
75 MP 76\2017 Brdar Ana 16 3 25 19 10 19 6 18 57 59
76 MP 77\2017 Šojat Petar                 0 0
77 MP 78\2017 Gajić Slavko 17 0 9 0 11 4 15 5 52 9
78 MP 79\2017 Stjepanović Nemanja 15 9 5 0 6 0 16 8 42 17
79 MP 80\2017 Kiš Nikola 7 21 7 3 14 9 5 8 33 41
80 MP 81\2017 Kiš Ivan 7 2 2 0 6 0 3 8 18 10
81 MP 82\2017 Jugović Peđa 16 11 9 0 4 0 7 0 36 11
82 MP 83\2017 Vaištanac Milan         4 0 8 0 12 0
83 MP 84\2017 Zubić Milutin 24 25 25 22 24 19 24 25 97 91
84 MP 85\2017 Simić Sonja 12 2 20 9 10 0 14 5 56 16
85 MP 86\2017 Petković Aleksandar 2 24 9 13 6 2 23 19 40 58
86 MP 87\2017 Bojić Mitar 17 25 23 25 18 16 17 20 75 86
                           
Stari Studenti
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime Kol 1 T Kol 1 Z Kol 2 T Kol 2 Z Kol 3 T Kol 3 Z Kol 4 T Kol 4 Z T1 Z2
1 MM 28\2016 Lazić Petar 9 13 12 0         21 13
2 MM 33\2016 Bajić Milutin 8 5 5 0         13 5
3 MM 47\2016 Tošić  Zeljko 7 0 1 0 6 0 2 0 16 0
4 MM 50\2016 Lugonja Aleksandar 2 0 1 0         3 0
5 MM 51\2016 Dragić  Marko 7 0 5 0         12 0
6 MM 4\2014 Smoljanac Stevan 4 4 0 0         4 4
7 ME 8\2016 Salamić Luka 22 25 15 0 6 0 21 18 64 43
8 ME 42\2016 Zivanović Milutin 15 23 15 16 9 8 8 18 47 65
9 ME 54\2016 Jakovljević Nemaja 0 19 0 15 0 2 0 4 0 40
10 ME 47\2015 Skopljak  Dejan 8 4 7 3 5 9 2 6 22 22
11 MP 25\2016 Stojaković  Filip 8 0 7 0         15 0
12 MP 26\2016 Maksić Zvonko         8 0 5 0 13 0
13 MP 50\2016 Vujić Stefan 20 25 25 20 22 18 24 20 91 83
14 MP 64\2016 Ilić Nikola         2 0 10 15 12 15
15 MP 65\2016 Fabijan Veselinović Nina         6 8 14 19 20 27
16 MP 24\2014 Pašić  Zdravko 13 12 4 0         17 12