Rezultati prvog kolokvijuma
Verovatnoća i slučajni procesi
DATUM: 14.12.2010
Odsek : E2
Br. indeksa Prezime Ime T1 ZAD1
11103 Dojčinovič  Marko 20 29
10471 Stanojević Mladen 14 22
11685 Radovanović Una 13 17
12779 Janković Dušan 16 15
9847 Mamula  Ivan 16 12
11544 Vuković Jelena 13 12
12941 Lončarević Marko 16 8
11751 Plavšić Branko 13 8
11027 Staletović Nikola 7 0
Teorija je nosila 20 bodova
Zadaci 35 bodova
Radovi se mogu videti  u petak 17.12.2010 u 15:30h
blok F prvi sprat kabinet br2 (preko puta laboratorije za fiziku).