Rezultati drugog kolokvijuma
Verovatnoća i slučajni procesi
DATUM: 08.06.2010
Odsek : E2
P.O.-predispitne obaveze
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime T1 ZAD1 T2 ZAD2 Prisustvo P.O. Bodovi  Ocena  
1 12659 Knežević Vanja 15 30 15 22 5 35 87 9 nema prijavu  
2 12644 Vaderna Renata 15 30 15 20 5 35 85 9 nema prijavu  
3 12647 Milošević Milena 15 30 14 21 5 34 85 9  
4 12658 Lazić Krsto 15 29 15 21 5 35 85 9 nema prijavu  
5 12669 Kovačević Marko 15 30 15 20 5 35 85 9 nema prijavu  
6 12681 Talović Maša 15 29 15 21 5 35 85 9  
7 12643 Cverdelj-Fogaraši Igor 15 28 15 22 5 35 85 9 nema prijavu  
8 12737 Ivković Željko 14 28 15 19 5 34 81 8  
9 12654 Jokić Miloš 15 30 14 16 5 34 80 8 nema prijavu  
10 12687 Molnar Robert 15 28 14 18 5 34 80 8 nema prijavu  
11 12639 Kanostrevac Mladen 14 30 15 15 5 34 79 8  
12 12707 Bakoč David 15 25 15 18 5 35 78 8  
13 12717 Kovač Tomislav 14 30 15 14 5 34 78 8  
14 12726 Savić Miloš 14 29 15 15 5 34 78 8  
15 12739 Janjić Smiljana 15 28 15 15 5 35 78 8 nema prijavu  
16 12664 Milovanović Žarko 15 29 14 13 5 34 76 8 nema prijavu  
17 12683 Jovanović Nenad 14 28 15 14 5 34 76 8  
18 12686 Kovačević Branimir 15 29 15 12 5 35 76 8  
19 12706 Kovačev Mladen 14 28 15 14 5 34 76 8  
20 12645 Smukov Miroslav 13 30 15 12 5 33 75 8  
21 12679 Bjelica Milanka 14 28 15 13 5 34 75 8  
22 12716 Dalčeković Nikola 14 28 15 13 5 34 75 8  
23 12740 Bojinović Ana 15 28 14 13 5 34 75 8  
24 12752 Nenadić Dušan 13 28 14 15 5 32 75 8  
25 12667 Stefanović Igor 14 27 15 12 5 34 73 7  
26 12668 Stefanović Aleksandar 11 27 15 15 5 31 73 7  
27 12731 Radičev Nebojša 13 28 14 13 5 32 73 7  
28 12767 Pantović Lazar 14 25 14 15 5 33 73 7  
29 12579 Gagić Maja 14 25 14 14 5 33 72 7  
30 12694 Ilkić Veljko 15 29 13 10 5 33 72 7  
31 12709 Đivuljskij Boris 15 28 14 10 5 34 72 7  
32 12722 Grbović Maja 13 29 15 10 5 33 72 7 nema prijavu  
33 12750 Milić Dušan 14 25 15 13 5 34 72 7  
34 12741 Bašić Viktor 14 25 12 15 5 31 71 7  
35 12756 Stevanović Dejan 11 28 15 12 5 31 71 7  
36 12765 Marković Stanislava 11 30 15 10 5 31 71 7  
37 12670 Blagojević Danijel 13 27 14 11 5 32 70 7  
38 12684 Milošević Nemanja 14 20 15 16 5 34 70 7  
39 12696 Jovanović Jelena 14 22 12 17 5 31 70 7  
40 12700 Memarović Vuk 12 30 12 11 5 29 70 7  
41 12770 Mirković Tijana 12 28 14 11 5 31 70 7  
42 12646 Dragutinović Velibor 11 23 15 15 5 31 69 7  
43 12675 Nađbabi Daniel 13 28 15 8 5 33 69 7  
44 12766 Bulatović Nikola 15 29 10 10 5 30 69 7  
45 12772 Šobić Srdjan 10 29 13 12 5 28 69 7  
46 12649 Đorđević Ivana 12 25 14 12 5 31 68 7  
47 12657 Kordić Branislav 12 28 12 11 5 29 68 7 nema prijavu  
48 12671 Pavlović Branimir 15 28 12 8 5 32 68 7  
49 12692 Lukić Mihailo 13 25 12 13 5 30 68 7  
50 12751 Gašović Igor 15 22 12 14 5 32 68 7  
51 12676 Knežević Milan 12 27 13 10 5 30 67 7  
52 12764 Živanović Marko 13 22 15 12 5 33 67 7  
53 12705 Gatarić Dušan 14 23 13 11 5 32 66 7  
54 12723 Zeković Miloš 12 28 13 8 5 30 66 7  
55 12748 Zorić Siniša 8 27 13 13 5 26 66 7  
56 12749 Basrak Vladimir 13 22 13 13 5 31 66 7  
57 12710 Hranisavljević Nemanja 13 24 15 8 5 33 65 7 nema prijavu  
58 12746 Stanković Bojan 13 22 15 10 5 33 65 7 nema prijavu  
59 12690 Kartalija Saša 12 17 14 17 5 31 65 7  
60 12638 Ristić Dragana 14 25 13 6 5 32 63 6  
61 12678 Šagi Arpad 12 25 12 9 5 29 63 6  
62 12769 Golubović Aleksandra 11 29 14 4 5 30 63 6  
63 11843 Mićić Uglješa 11 21 15 10 5 31 62 6  
64 12699 Grubješić Mihajlo 14 20 15 8 5 34 62 6  
65 12735 Nišević Olga 14 17 15 11 5 34 62 6 nema prijavu  
66 12742 Nestorov Dragana 11 30 11 5 5 27 62 6  
67 12732 Radulović Siniša 12 24 14 6 5 31 61 6  
68 12763 Janošev Nemanja 13 21 12 10 5 30 61 6  
69 12942 Tukić Jovan 10 26 13 7 5 28 61 6 nema prijavu  
70 12693 Lazić Miloš 11 20 14 10 5 30 60 6  
71 12697 Topalski Jovan 11 20 12 12 5 28 60 6 nema prijavu  
72 12703 Aleksandrovski Maja 11 21 13 10 5 29 60 6  
73 12715 Tasovac Vladimir 12 28 10 5 5 27 60 6 nema prijavu  
74 12688 Jung Ištvan 11 25 12 6 5 28 59 6  
75 12714 Čolak Darko 13 23 11 7 5 29 59 6  
76 12736 Jokić Rastko 11 23 8 12 5 24 59 6 nema prijavu  
77 12637 Ninić Darinka 12 20 15 5 5 32 57 6  
78 12733 Pavlović Dušan 10 19 14 9 5 29 57 6  
79 12839 Spasojević Aleksandar 14 11 15 12 5 34 57 6  
80 12704 Puškarov Tamara 13 18 14 6 5 32 56 6  
81 12235 Vuković Jovan 13 20 14 3 5 32 55 6  
82 12367 Lekić Goran 9 24 9 8 5 23 55 6  
83 12762 Milanović Miloš 12 16 14 8 5 31 55 6  
84 12720 Ćorilić Branko 11 16 13 6 5 29 51    
85 12728 Lukači Ištvan 8 24 6 8 5 19 51    
86 12754 Popović Nemanja 8 18 10 10 5 23 51    
87 12759 Konjik Marinko 10 18 13 5 5 28 51    
88 12383 Šandor Jožef 11 18 8 8 5 24 50    
89 12666 Činčurak Boris 11 11 12 11 5 28 50    
90 12674 Tasovac Tea 10 21 7 7 5 22 50    
91 12689 Marković Željko 7 16 11 11 5 23 50    
92 12734 Savić Marko 12 19 14 0 5 31 50    
93 12758 Popović Bojan 11 27 1 4 5 17 48    
94 12652 Apostolović Jelena 8 14 13 5 5 26 45    
95 12677 Lučić Milica 15 15 4 6 5 24 45    
96 12774 Dragović Igor 5 16 12 7 5 22 45    
97 12743 Stojković Aleksandar 7 16 11 5 5 23 44    
98 13348 Stamenkov Nikola 13 15 5 5 5 23 43    
99 12702 Mrmoš Sanja 12 13 10 2 5 27 42    
100 12775 Kovačević Milan 6 13 10 8 5 21 42    
101 12655 Trifunović Igor 10 13 5 8 5 20 41    
102 12650 Tepić Radoslav 12 13 5 4 5 22 39    
103 12939 Popović Danijel 8 10 13 2 5 26 38    
104 12724 Benčić Vladimir 4 16 4 6 5 13 35    
105 12711 Milosavljević Ivan 8 9 12 0 5 25 34    
106 12369 Stefanović Miroslav 7 6 9 3 5 21 30    
107 12561 Maksimović Rade 7 11 5 0 5 17 28    
108 12595 Škrga Savo 9 0 10   5 24 24    
109 12760 Milošević Marko     13 11   13 24   Dopuna  
110 12779 Janković Dušan 3 0 10 6 5 18 24    
111 12725 Korhner Ivan 6 12     5 11 23    
112 12941 Lončarević Marko 1 3 9 4 5 15 22    
113 12672 Zlatanović Nebojša 0 0 15   5 20 20    
114 12695 Veselinović Simo 8 7 0   5 13 20    
115 12713 Filko Vladimir 3 12 0   5 8 20    
116 12730 Josić Jovo 2 13     5 7 20    
117 12782 Đumić Dušan 7 0 8 0 5 20 20    
118 12729 Šafranj Tivadar 5 7     5 10 17    
119 13358 Stanišić Veljko       17   0 17   Dopuna  
120 12708 Vujinović Nikola 4 0 6 0 5 15 15    
121 12651 Glogovac Marko     10   5 15 15    
122 12663 Jeličin Radovan 4 0 5   5 14 14    
123 12691 Kukilo Zoran 1 0 6   5 12 12    
124 12550 Majski Slavko 5 0 0   5 10 10    
125 12532 Kovač Čaba 2 0     5 7 7    
126 11726 Krstić Dragan 0 0     5 5 5    
127 11740 Đukić Marko         5 5 5    
128 12239 Milovanović Jovana         5 5 5    
129 12248 Petrović Radan         5 5 5    
130 12318 Zeković Marija         5 5 5    
131 12576 Obradović Dejan         5 5 5    
132 12640 Ristić Ivan         5 5 5    
133 12660 Pejović Bojan         5 5 5    
134 12719 Ivošević Vladimir         5 5 5    
135 12721 Tijanić Spasoje         5 5 5    
136 12776 Petrović Nevena         5 5 5    
 
 
STARI STUDENTI  
 
 
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime T1 ZAD1 T2 ZAD2 Prisustvo P.O. Bodovi  Ocena  
168 11575 Damjanović Nedeljko 13 30 15 16 5 33 79 8  
137 11050 Đurić Vukašin 14 26 15 15 5 34 75 8  
138 11961 Mudrić Aleksandar 14 29 15 10 5 34 73 7  
139 11478 Janković Vukašin 13 30 7 15 5 25 70 7  
140 12319 Živanov Vladimir 13 24 15 13 5 33 70 7 nema prijavu  
141 12276 Panasiuk  Miloš 14 27 15 8 5 34 69 7  
142 11988 Tomašević Milovan 13 28 13 9 5 31 68 7  
143 12265 Popov Jovan 12 28 15 8 5 32 68 7  
144 12520 Šljukić David 12 21 15 15 5 32 68 7  
160 12352 Stajić Marko 12 28 5 17 5 22 67 7  
145 12017 Nikolić Nenad 10 22 14 15 5 29 66 7  
146 12371 Malić Ljubomir 10 30 14 7 5 29 66 7  
147 11468 Kolarević Siniša 14 24 15 7 5 34 65 7  
148 12973 Marković Obren 12 28 13 6 5 30 64 6  
149 12015 Oravec Vlado 14 20 15 8 5 34 62 6  
150 12328 Karanović Srđan 8 24 14 11 5 27 62 6 nema prijavu  
151 13346 Jeremić  Miloš 11 27 8 11 5 24 62 6  
152 12261 Najdenov  Aleksandar 11 27 15 3 5 31 61 6  
153 12272 Pavić Damir 12 21 9 14 5 26 61 6 nema prijavu  
154 13357 Barišić Ljubiša 9 27 11 9 5 25 61 6  
155 11079 Vučinić Miloš 13 28 10 4 5 28 60 6 nema prijavu  
156 12347 Mitrić Srđan 13 24 14 4 5 32 60 6  
157 11916 Olujić  Vladimir 13 18 15 8 5 33 59 6  
158 11903 Petrović Jasmina 13 22 13 5 5 31 58 6  
159 13356 Savić Vojislav 8 30 7 8 5 20 58 6  
161 12503 Kiš Hunor 13 20 8 10 5 26 56 6  
162 12600 Radanović Slavko 13 24 7 7 5 25 56 6  
165 11658 Šašić  Dejan 7 27 8 8 5 20 55 6 nema prijavu  
167 11749 Pavlović Sanja 8 21 11 10 5 24 55 6 nema prijavu  
163 11834 Došen Dragan 12 11 14 13 5 31 55 6  
164 11889 Popović Risto 13 12 14 11 5 32 55 6  
166 12134 Mirčeski Andrej 9 18 10 13 5 24 55 6  
169 12570 Kukolj Sandra 10 18 8 4 5 23 45    
170 12302 Vojnović Bojan 11 12 7 9 5 23 44    
171 11107 Janković Mladen 14 15 7 1 5 26 42   nema prijavu  
172 11430 Paspalj Marko 5 16 13 0 5 23 39    
173 11800 Galić Miroslav 7 18     5 12 30    
174 12372 Mastalović Bojan 6 16 0   5 11 27    
175 11124 Mirković Slaviša 7 12     5 12 24    
176 12277 Gavrilović Vojislav 7 10 0 0 5 12 22    
177 12005 Lalić  Nemanja 5 9     5 10 19    
178 11758 Nenić Bojan 5 7     5 10 17    
179 11678 Arsenović Ivan 2 4     5 7 11    
180 12321 Dangubić Vladimir 3 1     5 8 9    
181 12339 Brett Marko 2 0     5 7 7    
182 10471 Stanojević  Mladen         5 5 5    
183 10957 Ačanski Marko         5 5 5    
184 11057 Turija Tomaš         5 5 5    
185 11112 Banda Nemanja         5 5 5    
186 11130 Poljak Miloš 0 0     5 5 5   nema prijavu  
187 11561 Mlađenović Mladen         5 5 5    
188 11586 Vranić Nikola         5 5 5    
189 11594 Ivanović Marko         5 5 5    
190 11743 Vaštag Ivan 0 0     5 5 5   nema prijavu  
191 11784 Cvijetinović Bojan         5 5 5  
192 11811 Stanišić Branislav         5 5 5    
193 11942 Šantor Petar         5 5 5    
194 12222 Nikolić Ljubiša         5 5 5    
195 12555 Vrga Nenad         5 5 5    
196 12602 Bunić Nikola         5 5 5    
197   Zlatanović Strahinja         5 5 5    
198   Mirčeski Andrej         5 5 5    
Upis ocena ce se odrzati   u cetvrtak 24.06 2010.  
U toku pre podneva najkasnije do 12:30h. predati indeks u kabinetu 113
prvi sprat blok F.
U 14:30h. ispred  kabineta 113 ce se nalaziti vasi indeksi.
USMENI 12.07.2010. u 11h ucionica 101.
Studenti koji zele da izadju na usmeni deo ispita treba da je potpisu  na papir
koji ce stojati na vratima kabineta br 2. prvi sprat blok F. (preko puta laboratorije za fiziku).
Studenti koji ne dodju na upis ocena ili na usmeni deo ispita
smatracemo da su zadovoljni sa dobijenom ocenom.
(tj. ako zelite da ponistite ocenu morate se javiti u navedenim terminima)
Studenti koji nisu prijavili ispit  u ovom roku i ne prijave ga u
narednom  julskom roku ocena im se nece upisati.
Studenti koji su radili dopunu ispita moraju da je jave profesorici da bi im se zakljucila ocena.