( E-2)     Verovatnoća i slučajni procesi

 OBAVEŠTENJA

 

Dodatne  vežbe za drugi kolokvijum:

Četvrtak 04.06.2015 u 12:15h u A2 (po dogovoru i u 19:30h istog dana u A1)

 

  - u junskom roku-prvi termin, studenti koji su pali ili žele da poprave ocenu, mogu polagati oba kolokvijuma i testove još jednom. 

 

Pravila polaganja ispita

 

Zaključivanje ocene       0-54 poena......ispit nije položen,     55-64 poena....6 (šest),      65-74......7 (sedam)

                                     75-84 poena.....8 (osam),                  85-94 poena...9 (devet),     95-100 poena....10 (deset)

Novi studenti  (oni koji slušaju predmet u letnjem semestru školske 2014/15)  stiču poene na sledeći način:

1.      Obavezno prisustvo predavanjima i vežbama  - predispitna obaveza  -  5 poena

2.      Test 1 – Definicija verovatnoće, jednodimenzionalna slučajna promenljiva, dvodimenzionalna diskretna slučajna promenljiva, numeričke karakteristike jednodimenzionalne slučajne promenljive, neprekidne slučajne promenljive i granične teorme.

Održaće se u nedelju 03.05.2015 u 12:30h u amfiteatrima.

      -- predispitne obaveze 20 poena,

      -- deo završnog ispita 35 poena.

3.      Test 2 – Slučajni procesi.

Održaće se u nedelju 07.06.2015 u 14:30h u amfiteatrima.

                        -- predispitne obaveze 10 poena,

      -- deo završnog ispita  20 poena.

4.      Usmeni deo ispita  10 poena  - nije obavezan, ali je eliminatoran. Na usmeni deo ispita može izaći student koji  je osvojio bar 55 poena (prisustvo nastavi +testovi). Student koji  ne zadovolji  na usmenom,  pada na ispitu i mora da polaže ponovo završni deo ispita (sve sem predispitnih obaveza).

 

VAŽNO: Studenti koji nisu položili ispit zbog prepisivanja na ispitu ili kolokvijumu, ubuduće neće moći da polože ispit bez USMENE provere znanja.

 

Da bi student položio ispit mora iz svakog testa da osvoji minimu trećinu od raspoloživih poena i da u zbiru ima bar 55 poena.

Student koji ne osvoji bar 15 poena na predispitnim obavezama ne dobija potpis (odredba Statuta FTN), te ne može polagati ispit dok ponovo ne odsluša predmet.

Student koji ne osvoji bar 55 poena  na prisustvo vežbama i testovima ili student koji padne na usmenom delu ispita, polaže završni ispit (pismeni deo-obavezan i usmeni deo –neobavezan, eliminatoran) u narednim ispitnim rokovima. Tada se njegov ukupan broj poena dobija kad se saberu:    poeni koje je osvojio na predispitnim obavezama (maksimum 35) + poeni  na pismenom  ispitu (maksimum 55) + poeni na usmenom ispitu (maksimum 10). Ukoliko student  ne položi ispit do 10.oktobra 2010.g  predispitne obaveze  se poništavaju.

Stari studenti koji su u letnjem semestru polagali preko testova i nisu položili ispit, ukoliko odluče da i u ovom semestru polažu preko testova ponovo polažu predispitne obaveze, tako da se poeni (predispitne obaveze) anuliraju.

Stari studenti koji ne žele da polože ispit na opisani način, u ispitnim rokovima polažu zadatke (55 poena) i teoriju (30 poena). Svi studenti koji imaju potpis imaju 5 poena za prisustvo nastavi. Nakon toga imaju i usmeni deo ispita (10 poena) koji nije obavezan, ali je eliminatoran

.