Računarstvo i automatika
Verovatnoća i slučajni procesi
Rezultati ispita održanog 15.09.2015.
Uneti su poeni samo studentima koji su polozili, odgovarajuca polja sa poenima su zute boje.
Uvid u radove je u cetvrtak 17.09.2015. u 12h kod Miroslava (112).
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime Test 1 Kolokvijum 1 Test 2 Kolokvijum 2 Prisustvo Prisustvo na pred. Ukupno Ocena
2 RA 2\2013 Gajić Nikola 3 3     5   11  
5 RA 5\2013 Savić Maja 3 8     5 1 17  
9 RA 9\2013 Lazarević Ivan 7 20 2 15 5   49  
14 RA 15\2013 Bogunović Vladimir 3 25 1 20 5 1 55 6
15 RA 16\2013 Stojanović Stefan 8 21   1 5   35  
16 RA 18\2013 Gagović Miloš         5   5  
18 RA 20\2013 Kolaković Milica 4 24 1 20 5 1 55 6
21 RA 23\2013 Adžić Aleksandar 4 20 4 10 5   43  
25 RA 29\2013 Zrakić Svetozar         5   5  
34 RA 39\2013 Mitrović Ivan 2 15     5   22  
40 RA 50\2013 Meseldžija Marko 0 0     5 1 6  
45 RA 56\2013 Bodlović Dimitrije 0 8 4 12 5   29  
50 RA 61\2013 Avakumović Ljubiša 2 3     5 1 11  
53 RA 64\2013 Mitrović Dušan         5   5  
54 RA 65\2013 Mutić Đorđe 3 8     5   16  
57 RA 69\2013 Boroš Saša         5   5  
58 RA 70\2013 Radanović Stefan         5   5  
63 RA 76\2013 Pranjkić Miloš 1 20     5   26  
74 RA 90\2013 Božić Lazar 5 26 2 18 5   56 6
77 RA 93\2013 Ćućuz Stanko 0 10 1 0 5   16  
78 RA 94\2013 Martinov Dejan         5   5  
84 RA 100\2013 Bošnjaković Veljko 0 0     5   5  
87 RA 104\2013 Stojanović Đorđe 2 0 2 8 5   17  
97 RA 116\2013 Cvejić Ksenija 2 19     5   26    
101 RA 120\2013 Elez Petar 2 23     5   30  
102 RA 121\2013 Bogojević Radovan 1 10 1 3 5   20  
103 RA 122\2013 Rac Aleksandar         5   5  
105 RA 124\2013 Bošković Vuk         5   5  
112 RA 132\2013 Veselinović Stefan 15 28 12 25 5   85 9
117 RA 137\2013 Perković Nataša 9 11 1 6 5   32  
125 RA 146\2013 Đulinac Petar 4 11     5 1 21  
139 RA 164\2013 Vencler Daniel         5   5  
141 RA 166\2013 Bubanj Stefan         5   5  
142 RA 167\2013 Jovanović Aleksandar         5   5  
143 RA 168\2013 Vidić Ivan         5   5  
147 RA 173\2013 Videnović Stefan 8 0     5   13  
149 RA 175\2013 Andrić Miloš 7   3 5 5   20  
150 RA 176\2013 Šarić Srđan         5   5  
154 RA 182\2013 Janković Milan 1 19     5   25  
158 RA 186\2013 Cumbo Aleksandar 5 4 1 11 5   26  
159 RA 187\2013 Bardak Saša 2 4     5   11  
160 RA 188\2013 Jovičić Vuko 8 23 2 8 5   46  
165 RA 194\2013 Mandić Teodora         5   5  
168 RA 202\2013 Žugić Uroš 0 0     5   5  
169 RA 203\2013 Radić Vladeta 7 15 2 4 5   33  
170 RA 204\2013 Živanić Srđan         5   5  
173 RA 209\2013 Pavković Nikola 13 14 14 11 5   57 6
174 RA 211\2013 Stefanović Miloš 4 0 0 0 5   9  
175 RA 213\2013 Đuričić Nataša 1 6     5   12  
176 RA 214\2013 Divović Goran 4 18 3 9 5 1 40  
178 RA 217\2013 Čalija Miloš 2 4     5   11  
179 RA 218\2013 Barajevac Vladan         5   5  
180 RA 220\2013 Špirić Nikola 8 15 1 4 5   33  
181 RA 223\2013 Ristanović Uroš         5   5  
183 RA 225\2013 Žižić Lidija 15 27 12 11 5   70 7
184 RA 226\2013 Latas Petar 2 24   2 5   33  
185 RA 227\2013 Cvijić Vladimir         5   5  
187 RA 240\2013 Rotman Nemanja 4 9 1 0 5 1 20  
188 RA 242\2013 Popović NIkola 1 14   14 5   34  
189 RA 248\2013 Kragulj Boško     0 10 5   15  
190 17/2011 Miroslava Ristić 4 10 1   5   20  
191 55/2011 Jovan Hrnjak 1 4     5   10  
192 112\2011 Protić Nikola 3 0     5   8  
193 115/2011 Dilan Dobardžić 2 10 2 6 5   25  
195 130/2011 Nikolina Kolarić 4 17 4 10 5   40  
196 139/2011 Aleksandar Lukić 4 7 1 4 5   21  
198 164/2011 Nikola Kuzmanović         5   5  
199 166\2011 Popović Borko         5   5  
200 171/2011 Marko Ranković         5   5  
201 174/2011 Predrag Banić         5   5  
203 179\2011 Vujić Aleksandar         5   5  
204 180/2011 Ivan Petrović 2       5   7  
205 187/2011 Aleksandar Tanasković 5 11     5   21  
206 191/2011 Grujica Ćorluka 2 21 1 10 5   39  
207 192/2011 Dajana Mitrović 2 15 0 5 5   27  
209 22/2012 Jovan Manojlović 0 4     5   9  
210 31/2012 Miloš Petković         5   5  
211 32/2012 Borko Cvejić 2 16     5   23  
212 43/2012 Ivan Sredojević         5   5  
213 37\2012 Nikolić Dušan         5   5  
214 107/2012 Robert Gerštmajer 7 15 1 0 5   28  
215 115/2012 Isidor Rimski 7 19 1 13 5   45  
216 116/2012 Marko Majkić         5   5  
218 132\2012 Pataki Denis         5   5  
220 163/2012 Vladimir Čović         5   5  
221 168/2012 Igor Tot         5   5  
222 181/2012 Lidija  Bešker 1 8     5   14  
223 199/2012 Danilo Jevtović 3 2     5   10  
226 10392 Ivan Negulić         5   5  
227 11130 Miloš Poljak 5 18 2 9 5   39  
228 11864 Maja Hodžić         5   5  
229 12005 Nemanja Lalić         5   5  
230 12561 Rade Maksimović 1 5 1 8 5   20  
231 12641 Milan Nikolić         5   5  
232 12660 Bojan Pejović 4 19 3 1 5   32  
233 13532 Luka Dragić 3 8     5   16  
234 13576 Milovan Mihajlović         5   5  
235 13591 Marko Popović         5   5  
237 13624 Marko Rajinac 10 23 10 22 5   70 7
238 13637 Dejan Preradović         5   5  
240 13684 Miroslav Vujović 3 11 2 5 5   26  
241 13789 Živko Mijailović         5   5  
242 40787 Valentina Vlaški-Gvozdenov         5   5  
243 41244 Lazar Starčević         5   5  
244 243/2013 Nataša Milanov         5   5  
245 242\2014 Milisavljević Mihailo         5   5  
247 140/2012 Okiljević Aleksandar 3 10     5   18  
250 13586 Sekulić Staša 1 12     5   18  
 
 
  Nisu prijavili!