Kursevi na osnovnim studijama

Kursevi na doktorskim studijama


Na studijskom programu Matematika u tehnici sam predavač na kursevima

  • Digitalna geometrija
  • Obrada slika 1
  • Obrada slika 2Nataša Home