Predmetni nastavnik prof. Silvia Gilezan

Generacija 2017/2018 nastava je ponedeljkom 8:45-11h u 305

Literatura:

Predrag Janicic: Matematička logika u računarstvu, 2008
Kosta Došen: Osnovna logika, 2013
Lawrence Paulson: Logic and Proof, course notes
Michael Huth, Mark Ryan: Logic in Computer Science: Modelling and Reasoning about Systems, Cambridge University Press, 2000.

Interaktivni dokazivači: COQ, Isabelle.

Linkovi:
Masive Open Online Course (MOOC): Coursera
MIT OpenCourseWare
ArXiv - open access articles

Način provere znanja:

- Pismeni deo ispita: zadaci i teorija (50)
- Seminarski rad, tema po dogovoru (30)
- Usmena odbrana seminarskog rada (20)

Teme za master rad:

Metod ko-indukcije u logici i programskim jezicima
Supstrukturne logike – teorija i primene

Master studenti:

Odbranjeni master radovi

Alen Arslanagić, "Tipski sistem sa restrikcijama za određivanje tipova ML jezika sa implementacijom u Haskell-u", oktobar 2017
Aleksandar Kršić, "Linearna logika sa primenama u Petri mrežama", septembar 2017
Simona Kašterović, "Kripkeove semantike za intuicionističku logiku i lambda račun", juli 2017
Marko Stupar, "Modalna logika i primena u zastiti informacionih sistema" (Modal logic and application in information system security), septembar 2016. Employment Swiss Re Bratislava.
Jelena Ivetic, “O nekim proširenjima lambda računa”, 2008
Jelena Ivetic, “Formalni računi za intuicionističku logiku”, 2008 (magistarski rad)
Silvia Likavec, “Reducibility method for lambda calculus with types”, 2005 (magistarski rad)

Generacija 2016/2017 nastava je sredom 16-18h u 305
Generacija 2015/2016 - Odbrana seminarskih radova: 28.4.2016. 17h