II: Predavanja se održavaju (u zimskom semestru) ponedeljkom u periodu 7:15-10 u sali 204.

SIIT: Predavanja se održavaju (u zimskom semestru) sredom u periodu 11:15-14 u sali 203.

Nastavnik: Jovanka Pantović (kabinet 607/VI)

Asistent: Radojka Ciganović (kabinet 607/VI)

Plan izvođenja nastave

Redni brojNastavna celina skripteslajdovi
1Uvodni čas. Osnovni principi prebrojavanja.predavanje1.pdfSladovi1.pdf
2Uređeni izbori elemenata, sa i bez ponavljanja. Sladovi2.pdf
3Polinomni koeficijenti i polinomna formula. Princip uključenja-isključenja. Sladovi3.pdf
4Stirlingovi brojevi druge vrste. Rekurentne relacije.  
5Homogene linearne rekurentne relacije sa konstantnim koeficijentima. Generatorne funkcije nizova.  
6Generatorne funkcije nizova.  
7Definicija grafa. Specijalne klase grafova. Izomorfizam.  
8Priprema za kolokvijum.  
9Operacije. Povezanost.  
10Ojlerovi grafovi. Hamiltonovi grafovi. Stabla.  
11Stabla.  
12Pokrivajuća stabla.  
13Planarni grafovi  
14Primena terije grafova  
15Predispitne konsultacije.  

Skripte i slajdovi predstavljaju nerecenziran tekst i namenjeni su studentima kao podsetnik sa nastave. Nije dozvoljeno njihovo umnožavanje i dalje distriburanje. Svi komentari i korekcije na tekst su dobro došli.

Literatura

Jovanka Pantović, Beleške sa predavanja.
Radojka Ciganović, Beleške sa vežbi.
Eric Gossett, Discrete Mathematics with Proofs, Willey, 2009.
J. Matoušek, J. Nešetril, Invitation to Discrete Mathematics with proof, Oxford University Press, 2008.
K.H.Rosen, Discrete mathematics and Its Applications, Mc Graw Hill, 2012.
D. Stevanović, M. Ćirić, S. Simić, V. Baltić, Diskretna matematika - osnove kombinatorike i teorije grafova, 2007.

Način provere znanja

Predispitne obaveze:

-- teorijski test 1 (kombinatorika) (15 bodova)

-- teorijski test 2 (grafovi) (15 bodova)

Minimalan broj bodova iz predispitnih obaveza je 9.

Studenti koji ne osvoje minimalan broj bodova na predispitnim obavezama, moraju ponovo da slušaju predmet naredne godine.

Ispit:

-- pismeni deo 1 (kombinatorika): 30 bodova, minimum 15 za prolaz

-- pismeni deo 2 (grafovi): 30 bodova, minimum 15 za prolaz

-- usmeni deo (5+5 bodova)

Student može da polaže usmeni deo ispita jedino ako je položio predispitne obaveze (akumulirao bar 9 bodova) i osvojio minimalan broj bodova na zadacima. Studenti koji ne sakupe 9 poena na predispitnim obavezama nemaju pravo izlaska na zadatke u ispitnim rokovima i moraju ponovo da slušaju predmet. Svi akumulirani bodovi se čuvaju zaključno sa aprilskim rokom naredne godine.

Ternimi polaganja predispitnih obaveza i kolokvijuma

-- prvi kolokvijum (teorijski test 1 + pismeni deo 1) se polaže posle 7. vežbi

-- drugi kolokvijum (teorijski test 2 + pismeni deo 2) se polaže u januarskom ispitnom roku (prvi termin)

-- popravni kolokvijumi se rade u februarskom ispitnom roku (drugi termin)

Pravila polaganja u ispitnim rokovima

-- studenti koji osvoje traženi minimum iz predispitnih obaveza, u ispitnim rokovima rade samo zadatke koje nisu položili preko kolokvijuma

-- ukoliko student na pismenom radi oba dela zadataka, ali položi samo jedan deo, položeni deo se anulira i u narednom roku ponovo radi oba dela

-- student koji je kompletirao sve delove, na usmeni može izaći u roku u kom je izašao na pismeni ili prvom narednom roku. Nakon toga mu se čuvaju samo bodovi koji su akumulirani na kolokvijumima.

-- studenti koji su slušali predmet po nekom od ranijih studijskih programa, mogu da polažu ispit po "starim" pravilima do 1.10.2019. godine. To znači da neće imati posebno teroijski test, već će teoriju polagati samo na usmenom delu ispita.

Primeri testova i zadataka

2017/18

DatumZadaci1Zadaci2Test1Test2
15.04.2018  T1-150418 
4.02.2016Zad-40216   

Rezultati kolokvijuma i ispita (SIIT)

Rezultati ispita 14.10.2018

Rezultati ispita 30.9.2018

Rezultati ispita 25.9.2018

Rezultati ispita 13.9.2018

Rezultati ispita 1.9.2018