Master Students

Former Master Students

  • Marta Josić, Problem trgovačkog putnika: varijante i primena, 30.01.2018
  • Andreja Kolesar, Algebraski aspekti reverzibilnog računarstva, 14.07.2017
  • Tijana Sekulić, Kodiranje razdvajajućih funkcija, 31.10.2016
  • Zorica Savanović, Izomorfizmi tipova sesija, 30.09.2016
  • Doriana Medić, Formalni model za reverzibilne konkurentne komunikacione sisteme, 30.10.2015
  • Svetlana Jakšić, Modeli mobilnih procesa, 6.10.2008

Member of Master Thesis Evaluation Boards

  • Nina Barać,Fazi skupovi i njihova primena u inženjerstvu i operacionim istraživanjima, 6.04.2012
  • Bogdan Vukobratović,Probabilistička provera modelajedne klase afinih rezistivih električnih kola, 9.10.2009
  • Jelena Ivetić, O nekim proširenjima lambda računa, 6.10.2008
  • Tibor Lukić, O nekim varijacionim problemima u segmentaciji digitalnih slika, 6.10.2008