Master Students

Former Master Students

 • Kristina Asimi, Algebarski pristup problemu zadovoljenja ograničenja, 28.09.2018
 • Marta Josić, Problem trgovačkog putnika: varijante i primena, 30.01.2018
 • Andreja Kolesar, Algebraski aspekti reverzibilnog računarstva, 14.07.2017
 • Tijana Sekulić, Kodiranje razdvajajućih funkcija, 31.10.2016
 • Zorica Savanović, Izomorfizmi tipova sesija, 30.09.2016
 • Doriana Medić, Formalni model za reverzibilne konkurentne komunikacione sisteme, 30.10.2015
 • Svetlana Jakšić, Modeli mobilnih procesa, 6.10.2008

Member of Master Thesis Evaluation Boards

 • Nina Barać,Fazi skupovi i njihova primena u inženjerstvu i operacionim istraživanjima, 6.04.2012
 • Bogdan Vukobratović,Probabilistička provera modelajedne klase afinih rezistivih električnih kola, 9.10.2009
 • Jelena Ivetić, O nekim proširenjima lambda računa, 6.10.2008
 • Tibor Lukić, O nekim varijacionim problemima u segmentaciji digitalnih slika, 6.10.2008