Predmetni nastavnik prof. Silvia Gilezan
Predmetni asistent Simona Kašterović

Obaveštenja:

Prvi kolokvijum će se održati 7. maja 2023. u 11h.

Polaganje ispita:

- Pismeni deo (30 + 30)
- Domaći (5 + 5)
- Seminarski rad i prezentacije (tema po dogovoru) (30)

Domaći

1. deo

Primeri ispita

24. 6. 2022.
30. 8. 2022.

Rezultati:

26. 9. 2023.
19. 9. 2023.
12. 9. 2023.
5. 9. 2023.
29. 8. 2023.
8. 7. 2023.
17. 6. 2023.
1. kolokvijum 7. 5. 2023.

Literatura:

Predrag Janičić: Matematička logika u računarstvu, Matematički fakultet, Beograd, 2008
Predrag Janičić, Mladen Nikolić: Veštačka inteligencija, Matematički fakultet, Beograd, 2021
Žarko Mijajlović, Zoran Marković, Kosta Došen: Hilbertovi problemi i logika, Matematicka sazvezdja, 1986
Kosta Došen: Osnovna logika, 2013
Lawrence Paulson: Logic and Proof, course notes
Michael Huth, Mark Ryan: Logic in Computer Science: Modelling and Reasoning about Systems, Cambridge University Press, 2000.

Interaktivni dokazivači: COQ, Isabelle.

Linkovi:
Masive Open Online Course (MOOC): Coursera
MIT OpenCourseWare
ArXiv - open access articles
LaTeX