Logika u računarstvu

Predmet je namenjen studentima doktorskih studija Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Za generaciju 2023/2024, predavanja će biti održana po rasporedu:

  • subota 24.02.2024., vreme: 10-14h
  • subota 02.03.2024., vreme: 10-14h
  • subota 09.03.2024., vreme: 10-14h

i dalje po dogovoru.

Mesto održavanja: TBA

Ispit (logika i ostali moduli): po dogovoru, datum će biti objavljen nakon završetka nastave.

Predmetni nastavnik prof. Silvia Gilezan

Predmet je održan: 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Literatura:

Predrag Janicic: Matematička logika u računarstvu, 2008
Žarko Mijajlović, Zoran Marković, Kosta Došen: Hilbertovi problemi i logika, Matematicka sazvezdja, 1986
Kosta Došen: Osnovna logika, 2013
Lawrence Paulson: Logic and Proof, course notes
Michael Huth, Mark Ryan: Logic in Computer Science: Modelling and Reasoning about Systems, Cambridge University Press, 2000.

Interaktivni dokazivači: COQ, Isabelle.

Linkovi:
Masive Open Online Course (MOOC): Coursera
MIT OpenCourseWare
ArXiv - open access articles