Predmetni nastavnik prof. Silvia Gilezan
Predmetni nastavnik Simona Kašterović

Generacija nastava je u 305

Literatura:

Predrag Janicic: Matematička logika u računarstvu, 2008
Žarko Mijajlović, Zoran Marković, Kosta Došen: Hilbertovi problemi i logika, Matematicka sazvezdja, 1986
Kosta Došen: Osnovna logika, 2013
Lawrence Paulson: Logic and Proof, course notes
Michael Huth, Mark Ryan: Logic in Computer Science: Modelling and Reasoning about Systems, Cambridge University Press, 2000.

Interaktivni dokazivači: COQ, Isabelle.

Linkovi:
Masive Open Online Course (MOOC): Coursera
MIT OpenCourseWare
ArXiv - open access articles

Način provere znanja:

- Pismeni deo ispita: zadaci i teorija (50)
- Domaći (10)
- Seminarski rad i prezentacije (tema po dogovoru) (40)

Teme za master rad

Master studenti:

Odbranjeni master radovi

Dunja Jankov, "SAT problem i verifikacija DPLL procedure u dokazivaču COQ", septembar 2021
Marko-Greorgije Crvenković, "Jednakosna logika", [pdf] Δ septembar 2021
Alen Arslanagić, "Tipski sistem sa restrikcijama za određivanje tipova ML jezika sa implementacijom u Haskell-u", oktobar 2017
Aleksandar Kršić, "Linearna logika sa primenama u Petri mrežama", septembar 2017
Simona Kašterović, "Kripkeove semantike za intuicionističku logiku i lambda račun", juli 2017
Marko Stupar, "Modalna logika i primena u zastiti informacionih sistema" (Modal logic and application in information system security), septembar 2016. Employment Swiss Re Bratislava.
Jelena Ivetic, “O nekim proširenjima lambda računa”, 2008
Jelena Ivetic, “Formalni računi za intuicionističku logiku”, 2008 (magistarski rad)
Silvia Likavec, “Reducibility method for lambda calculus with types”, 2005 (magistarski rad)

Generacija 2019/2020 nastava je četvrtkom 12-14h u 305 Generacija 2017/2018 nastava je ponedeljkom 8:45-11h u 305 Generacija 2016/2017 nastava je sredom 16-18h u 305
Generacija 2015/2016 - Odbrana seminarskih radova: 28.4.2016. 17h