ELEKTROTEHNIČKI ODSEK

 

TERMINI I NAČIN POLAGANJA ISPITA IZ MATEMATIČKE ANALIZE I U JANUARSKOM ISPITNOM ROKU

 

20.01.2006. u 17h polaže se samo prvi kolokvijum (i teorija i zadaci)

28.01.2006. u 8h možete da polažete ili drugi ili treći kolokvijum (i teorija i zadaci)

11.02.2006. u 8h možete da polažete ili drugi ili treći kolokvijum (i teorija i zadaci)