EE - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
23.09.2023 - rezultati dodatnog oktobarskog roka 1
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Upis ocena biće održan u četvrtak 28. septembra 2023. godine u 17h
u kabinetu 124 na prvom spratu F bloka.
Uvid u radove  biće održan 28. septembra 2023. godine u 16:30h
 u kabinetu 217 na drugom spratu F bloka.
Upis ocena je obavezan i morate na njega doći lično!
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili 
treba da nam to prijave!
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  nije prosleđena ocena zbog nedolaska na upis
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  prepisivanje
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili deo ispita
  odgovara usmeno
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 8/2022 46 60 50 52 52   61 7
EE 9/2022   58     0      
EE 20/2022 46 44 59   0      
EE 37/2022 49 50     0      
EE 44/2022 40 42     0      
EE 50/2022         0      
EE 53/2022 65 73     0      
EE 54/2022         0      
EE 68/2022         0      
EE 70/2022         0      
EE 72/2022         0      
EE 74/2022         0      
EE 77/2022         0      
EE 80/2022         0      
EE 82/2022   50 57 67 0      
EE 85/2022         0      
EE 87/2022         0      
EE 88/2022 76   62   0      
EE 94/2022         0      
EE 95/2022         0      
EE 96/2022 52       0      
EE 97/2022 66 56 60   0      
EE 98/2022         0      
EE 99/2022         0      
EE 100/2022   63 60   0      
EE 101/2022         0      
EE 103/2022 54   57   0      
EE 105/2022         0      
EE 108/2022 46 77 51   0      
EE 110/2022         0      
EE 112/2022 55 50 52 50 51.75   61 7
EE 117/2022     53   0      
EE 118/2022         0      
EE 119/2022         0      
EE 121/2022         0      
EE 124/2022         0      
EE 125/2022 53       0      
EE 128/2022         0      
EE 131/2022         0      
EE 133/2022         0      
EE 135/2022         0      
EE 136/2022     41 40 0      
EE 138/2022     52   0      
EE 139/2022         0      
EE 140/2022 53 58 57 50 54.5   63 7
EE 144/2022     53   0      
EE 149/2022         0      
EE 150/2022 52       0      
EE 152/2022         0      
EE 153/2022         0      
EE 156/2022         0      
EE 157/2022 50 80 50   0      
EE 158/2022         0      
EE 159/2022         0      
EE 160/2022         0      
EE 162/2022 52 70 62   0      
EE 164/2022         0      
EE 165/2022   65     0      
EE 166/2022 50 85 56 92 70.75   76 8
EE 168/2022   50     0      
EE 171/2022 40 80 64   0      
EE 172/2022         0      
EE 174/2022 50       0      
EE 175/2022         0      
EE 176/2022         0      
EE 177/2022         0      
EE 178/2022         0      
EE 179/2022         0      
EE 181/2022         0      
EE 182/2022         0      
EE 184/2022 55       0      
EE 185/2022         0      
EE 186/2022         0      
EE 187/2022         0      
EE 189/2022   65     0      
EE 191/2022 62 50 40 42 48.5   58 6
EE 192/2022         0      
EE 193/2022         0      
EE 194/2022         0      
EE 195/2022   59     0      
EE 196/2022         0      
EE 197/2022         0      
EE 198/2022   50     0      
EE 200/2022         0      
EE 202/2022 50 60     0      
EE 203/2022         0      
EE 204/2022         0      
EE 205/2022         0      
EE 206/2022         0      
EE 207/2022 64 65 40 45 53.5   62 7
EE 208/2022         0      
EE 209/2022         0      
EE 210/2022 45 60     0      
EE 211/2022         0      
EE 212/2022         0      
EE 213/2022         0      
EE 214/2022 42 41 54   0      
EE 215/2022   50     0      
EE 216/2022         0      
EE 217/2022         0      
EE 218/2022         0      
EE 219/2022 54 53   53 0      
EE 220/2022         0      
EE 221/2022         0      
EE 222/2022         0      
EE 223/2022         0      
EE 224/2022         0      
EE 225/2022         0      
EE 226/2022         0      
EE 227/2022         0      
EE 228/2022         0      
EE 229/2022   53   55 0      
EE 230/2022 50 50 58 45 50.75   60 6
EE 231/2022 46 50     0      
EE 232/2022         0      
EE 233/2022         0      
EE 234/2022         0      
EE 236/2022         0      
EE 237/2022         0      
EE 239/2022 46 50     0      
         
PONOVO SLUŠAJU PREDMET
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 41/2021 53       0      
EE 67/2021 51 60     0      
EE 94/2021         0      
EE 126/2021         0      
EE 193/2021         0      
EE 224/2021         0      
EE 232/2018         0      
         
POLAŽU PREKO KOLOKVIJUMA
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 1/2021         0      
EE 10/2021 44 40     0      
EE 26/2021 55       0      
EE 55/2021         0      
EE 80/2021         0      
EE 85/2021         0      
EE 112/2021   55     0      
EE 122/2021         0      
EE 127/2021         0      
EE 144/2021         0      
EE 145/2021 50 45 53 60 52   61 7
EE 158/2021         0      
EE 159/2021         0      
EE 163/2021         0      
EE 170/2021   70 58   0      
EE 172/2021         0      
EE 173/2021         0      
EE 176/2021         0      
EE 181/2021         0      
EE 185/2021         0      
EE 186/2021         0      
EE 187/2021         0      
EE 192/2021         0      
EE 196/2021     52   0      
EE 201/2021         0      
EE 206/2021         0      
EE 208/2021         0      
EE 209/2021 40 45     0      
EE 212/2021 54   50   0      
EE 221/2021         0      
EE 230/2021         0      
EE 233/2021         0      
EE 234/2021         0      
EE 239/2021         0      
EE 35/2020         0      
EE 79/2020 48 70 50          
EE 209/2020         0      
EE 214/2020         0      
EE 228/2020         0      
EE 229/2020 67 53 52 55 56.75   65 7
EE 178/2019         0      
EE 181/2019         0      
EE 222/2019         0      
EE 240/2019         0      
EE 135/2018         0      
EE 248/2017         0      
EE 53/2016         0      
EE 162/2015         0      
STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO NA PARCIJALNO POLAGANJE
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 69/2021   50     0      
EE 189/2021 56       0      
EE 222/18 52