EE - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
07.07.2023 - rezultati julskog roka
 
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
 
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
         
Upis ocena biće održan
13. jula 2023. godine u 11:30. Doći na prvi sprat nastavnog bloka kod lifta.
Uvid u radove i usmeni za ocenu 10 biće održani
13. jula 2023. godine u 11h. Doći na prvi sprat nastavnog bloka kod lifta.
Upis ocena je obavezan i morate na njega doći lično!
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili 
treba da nam to prijave!
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  nije prosleđena ocena zbog nedolaska na upis
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  prepisivanje    
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili deo ispita    
  odgovara usmeno    
 
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 7/2022 61 70     0      
EE 8/2022 46 60     0      
EE 9/2022         0      
EE 13/2022 46 71 71 75 65.75   72 8
EE 18/2022         0      
EE 20/2022 46 44 59   0      
EE 28/2022 42 65 44 74 56.25   64 7
EE 29/2022 54 55 51 58 54.5   63 7
EE 31/2022         0      
EE 33/2022 43 73 79 74 67.25   73 8
EE 34/2022 60 61 67 70 64.5   71 8
EE 37/2022 49 50     0      
EE 38/2022 74 45 53 75 61.75   69 7
EE 40/2022 50 50 50   0      
EE 41/2022 66 51     0      
EE 42/2022 51 59 82 67 64.75   71 8
EE 44/2022         0      
EE 50/2022         0      
EE 53/2022         0      
EE 54/2022         0      
EE 58/2022 67 40 50 70 56.75   65 7
EE 60/2022 54       0      
EE 61/2022 50 68     0      
EE 67/2022 62 67 62 80 67.75   74 8
EE 68/2022         0      
EE 70/2022         0      
EE 72/2022         0      
EE 73/2022 51 50 74   0      
EE 74/2022         0      
EE 76/2022         0      
EE 77/2022         0      
EE 79/2022 45 53 65 52 53.75   62 7
EE 80/2022         0      
EE 81/2022 75 64 56 61 64   71 8
EE 82/2022   50     0      
EE 83/2022 58 72 70 58 64.5   71 8
EE 85/2022         0      
EE 87/2022         0      
EE 88/2022     62   0      
EE 90/2022 46 40 76 65 56.75   65 7
EE 92/2022 58 51 55   0      
EE 94/2022         0      
EE 95/2022         0      
EE 96/2022 52       0      
EE 97/2022     60   0      
EE 98/2022         0      
EE 99/2022         0      
EE 100/2022   63 60   0      
EE 101/2022         0      
EE 102/2022 44 55     0      
EE 103/2022 54   57   0      
EE 104/2022 46 46 54 62 52   61 7
EE 105/2022         0      
EE 107/2022 67 70 60 54 62.75   70 7
EE 108/2022     51   0      
EE 110/2022         0      
EE 111/2022 48 40 50 55 48.25   58 6
EE 112/2022         0      
EE 117/2022     53   0      
EE 118/2022         0      
EE 119/2022         0      
EE 120/2022 54 67 48 46 53.75   62 7
EE 121/2022         0      
EE 123/2022 40 59 62 55 54   62 7
EE 124/2022         0      
EE 125/2022 53       0      
EE 126/2022 60   55 40 0      
EE 128/2022         0      
EE 129/2022 77 40 68 62 61.75   69 7
EE 131/2022         0      
EE 132/2022   53 60 40 0      
EE 133/2022         0      
EE 135/2022         0      
EE 136/2022     41 40 0      
EE 137/2022 70 58 75   0      
EE 138/2022     52   0      
EE 139/2022         0      
EE 140/2022 53       0      
EE 141/2022 54 55 60 50 54.75   63 7
EE 144/2022         0      
EE 147/2022 51 58 50 50 52.25   61 7
EE 148/2022 60 45 91 48 61   68 7
EE 149/2022         0      
EE 150/2022 52       0      
EE 152/2022         0      
EE 153/2022         0      
EE 154/2022 40 40 52 62 48.5   58 6
EE 155/2022 59 50 59 50 54.5   63 7
EE 156/2022         0      
EE 157/2022 50       0      
EE 158/2022         0      
EE 159/2022         0      
EE 160/2022         0      
EE 161/2022 48 58     0      
EE 162/2022         0      
EE 163/2022 48 65 78 48 59.75   67 7
EE 164/2022         0      
EE 165/2022   65     0      
EE 166/2022   85 56   0      
EE 168/2022         0      
EE 169/2022 50 55     0      
EE 170/2022 62 52 54 50 54.5   63 7
EE 171/2022         0      
EE 172/2022         0      
EE 174/2022 50       0      
EE 175/2022         0      
EE 176/2022         0      
EE 177/2022         0      
EE 178/2022         0      
EE 179/2022         0      
EE 180/2022 50 75 51 69 61.25   68 7
EE 181/2022         0      
EE 182/2022         0      
EE 183/2022 52 55     0      
EE 184/2022 55       0      
EE 185/2022         0      
EE 186/2022         0      
EE 187/2022         0      
EE 188/2022 51 50 70   0      
EE 189/2022         0      
EE 190/2022 51 57 81 50 59.75   67 7
EE 191/2022     40 42 0      
EE 192/2022         0      
EE 193/2022         0      
EE 194/2022         0      
EE 195/2022         0      
EE 196/2022         0      
EE 197/2022         0      
EE 198/2022         0      
EE 199/2022 56 60     0      
EE 200/2022         0      
EE 201/2022 52 52 50 80 58.5   66 7
EE 202/2022 50 60     0      
EE 203/2022         0      
EE 204/2022         0      
EE 205/2022         0      
EE 206/2022         0      
EE 207/2022   65 40 45 0      
EE 208/2022         0      
EE 209/2022         0      
EE 210/2022         0      
EE 211/2022         0      
EE 212/2022         0      
EE 213/2022         0      
EE 214/2022 42 41     0      
EE 215/2022         0      
EE 216/2022         0      
EE 217/2022         0      
EE 218/2022         0      
EE 219/2022 54 53     0      
EE 220/2022         0      
EE 221/2022         0      
EE 222/2022         0      
EE 223/2022         0      
EE 224/2022         0      
EE 225/2022         0      
EE 226/2022         0      
EE 227/2022         0      
EE 228/2022         0      
EE 229/2022         0      
EE 230/2022   50 58 45 0      
EE 231/2022         0      
EE 232/2022         0      
EE 233/2022         0      
EE 234/2022         0      
EE 235/2022 46 87 59 50 60.5   68 7
EE 236/2022         0      
EE 237/2022         0      
EE 238/2022 46 50     0      
EE 239/2022         0      
         
PONOVO SLUŠAJU PREDMET
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 41/2021 53       0      
EE 67/2021         0      
EE 94/2021         0      
EE 126/2021         0      
EE 193/2021         0      
EE 224/2021         0      
EE 232/2018         0      
         
POLAŽU PREKO KOLOKVIJUMA
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 1/2021         0      
EE 10/2021 44 40     0      
EE 25/2021 53 71 67 78 67.25   73 8
EE 26/2021 55       0      
EE 55/2021         0      
EE 80/2021         0      
EE 85/2021         0      
EE 106/2021   65 50 41 0      
EE 112/2021   55     0      
EE 122/2021         0      
EE 127/2021         0      
EE 144/2021         0      
EE 158/2021         0      
EE 159/2021         0      
EE 163/2021         0      
EE 170/2021   70 58   0      
EE 172/2021         0      
EE 173/2021         0      
EE 176/2021         0      
EE 180/2021 41 57 56 40 48.5   58 6
EE 181/2021         0      
EE 185/2021         0      
EE 186/2021         0      
EE 187/2021         0      
EE 192/2021         0      
EE 196/2021     52   0      
EE 201/2021         0      
EE 206/2021         0      
EE 208/2021         0      
EE 209/2021 40 45     0      
EE 212/2021 54   50   0      
EE 220/2021 71 65     0      
EE 221/2021         0      
EE 230/2021         0      
EE 233/2021         0      
EE 234/2021         0      
EE 239/2021         0      
EE 35/2020         0      
EE 65/2020 60 98     0      
EE 174/2020 58 60 50   0      
 EE 190/2020 63 40 69 50 55.5   64 7
EE 209/2020         0      
EE 214/2020         0      
EE 228/2020         0      
EE 229/2020   53 52   0      
EE 106/2019         0      
EE 178/2019         0      
EE 181/2019         0      
EE 222/2019         0      
EE 240/2019         0      
EE 18/2018 76 65 76 55 68   74 8
EE 135/2018         0      
EE 248/2017         0      
EE 53/2016         0      
EE 162/2015         0      
STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO NA PARCIJALNO POLAGANJE      
                 
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 69/2021   50     0      
EE 189/2021 56       0