EE - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
30.04.2023 - rezultati aprilskog roka
 
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
 
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
         
Usmeni za ocenu 10, gledanje radova i upis ocena održaće se u četvrtak 
18. maja 2023. godine u 20h. Doći na prvi sprat nastavnog bloka kod lifta.
Upis ocena je obavezan i morate na njega doći lično!
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili treba
da dođu u 18. maja 2023. godine  na gledanje radova da nam to prijave!
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  nije prosleđena ocena zbog nedolaska na upis
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  prepisivanje    
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili deo ispita    
  odgovara usmeno    
 
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 7/2022         0      
EE 8/2022         0      
EE 9/2022         0      
EE 12/2022 58 84 75 50 66.75   73 8
EE 13/2022 46 71     0      
EE 14/2022 74 100 70 66 77.5   82 9(teorija za 10)
EE 15/2022 65 48 71 50 58.5   66 7
EE 16/2022 74 72 74 85 76.25 U 97 10
EE 18/2022         0      
EE 20/2022 46 44 59   0      
EE 22/2022 56 56 74 53 59.75   67 7
EE 23/2022 62 61 69 40 58   66 7
EE 24/2022 65 62 40 40 51.75   61 7
EE 25/2022 59 45 50 40 48.5   58 6
EE 28/2022 42 65 44 74 56.25   64 7
EE 29/2022 54 55     0      
EE 31/2022         0      
EE 33/2022     79 74 0      
EE 34/2022 60 61 67   0      
EE 36/2022 75 99 72 59 76.25   81 9(teorija za 10)
EE 37/2022 49 50     0      
EE 38/2022 74 45 53   0      
EE 39/2022 40 53 66 48 51.75   61 7
EE 40/2022   50 50   0      
EE 41/2022 66       0      
EE 42/2022 51 59     0      
EE 44/2022         0      
EE 46/2022 54 92 71 72 72.25   77 8
EE 47/2022 50 89 61 56 64   71 8
EE 50/2022         0      
EE 52/2022 71 82 66 86 76.25   81 9(teorija za 10)
EE 53/2022         0      
EE 54/2022         0      
EE 56/2022 74 60 57 52 60.75   68 7
EE 58/2022 67 40     0      
EE 60/2022         0      
EE 61/2022 50       0      
EE 63/2022 66 57 40 67 57.5   65 7
EE 64/2022 56 51 50 54 52.75   61 7
EE 67/2022 62 67 62   0      
EE 68/2022         0      
EE 69/2022 50 79 57 40 56.5   64 7
EE 70/2022         0      
EE 71/2022 43 40 55 53 47.75   57 6
EE 72/2022         0      
EE 73/2022         0      
EE 74/2022         0      
EE 75/2022 49 80 61 50 60   67 7
EE 76/2022         0      
EE 77/2022         0      
EE 78/2022 50 89 40 52 57.75   65 7
EE 79/2022 45 53     0      
EE 80/2022         0      
EE 81/2022 75 64 56   0      
EE 82/2022   50     0      
EE 83/2022   72 70 58 0      
EE 85/2022         0      
EE 86/2022 69 50 68 60 61.75   69 7
EE 87/2022         0      
EE 88/2022     62   0      
EE 89/2022 57 66 41 43 51.75   61 7
EE 90/2022 46 40   65 0      
EE 91/2022 47 56 40 40 45.75   56 6
EE 92/2022 58 51     0      
EE 93/2022 42 70 54 68 58.5   66 7
EE 94/2022         0      
EE 95/2022         0      
EE 96/2022 52       0      
EE 97/2022         0      
EE 98/2022         0      
EE 99/2022         0      
EE 100/2022   63     0      
EE 101/2022         0      
EE 102/2022         0      
EE 103/2022 54   57   0      
EE 104/2022 46 46 54   0      
EE 105/2022         0      
EE 106/2022 67 70 43 69 62.25   69 7
EE 107/2022     60 54 0      
EE 108/2022     51   0      
EE 109/2022 41 65 57 59 55.5   64 7
EE 110/2022         0      
EE 111/2022 48 40 50   0      
EE 112/2022         0      
EE 114/2022 53 46 56 67 55.5   64 7
EE 116/2022 56 88 43 42 57.25   65 7
EE 117/2022     53   0      
EE 118/2022         0      
EE 119/2022         0      
EE 120/2022     48 46 0      
EE 121/2022         0      
EE 122/2022 55   69 63 0      
EE 123/2022 40 59     0      
EE 124/2022         0      
EE 125/2022 53       0      
EE 126/2022 60   55 40 0      
EE 127/2022 64 63 77 56 65   71 8
EE 128/2022         0      
EE 129/2022 77 40     0      
EE 130/2022 57 55 72 56 60   67 7
EE 131/2022         0      
EE 132/2022         0      
EE 133/2022         0      
EE 134/2022 52   55 57 0      
EE 135/2022         0      
EE 136/2022     41 40 0      
EE 137/2022 70 58 75   0      
EE 138/2022     52   0      
EE 139/2022         0      
EE 140/2022 53       0      
EE 141/2022 54 55 60   0      
EE 142/2022 54 80 63 76 68.25   74 8
EE 144/2022         0      
EE 145/2022 51 40 50 56 49.25   59 6
EE 146/2022 52 50 57 67 56.5   64 7
EE 147/2022 51   50 50 0      
EE 148/2022 60 45     0      
EE 149/2022         0      
EE 150/2022 52       0      
EE 152/2022         0      
EE 153/2022         0      
EE 154/2022 40 40 52   0      
EE 155/2022     59 50 0      
EE 156/2022         0      
EE 157/2022 50       0      
EE 158/2022         0      
EE 159/2022         0      
EE 160/2022         0      
EE 161/2022 48 58     0      
EE 162/2022         0      
EE 163/2022         0      
EE 164/2022         0      
EE 165/2022   65     0      
EE 166/2022     56   0      
EE 168/2022         0      
EE 169/2022 50       0      
EE 170/2022 62 52 54   0      
EE 171/2022         0      
EE 172/2022         0      
EE 174/2022 50       0      
EE 175/2022         0      
EE 176/2022         0      
EE 177/2022         0      
EE 178/2022         0      
EE 179/2022         0      
EE 180/2022 50   51 69 0      
EE 181/2022         0      
EE 182/2022         0      
EE 183/2022         0      
EE 184/2022 55       0      
EE 185/2022         0      
EE 186/2022         0      
EE 187/2022         0      
EE 188/2022     70   0      
EE 189/2022         0      
EE 190/2022 51 57     0      
EE 191/2022     40 42 0      
EE 192/2022         0      
EE 193/2022         0      
EE 194/2022         0      
EE 195/2022         0      
EE 196/2022         0      
EE 197/2022         0      
EE 198/2022         0      
EE 199/2022 56       0      
EE 200/2022         0      
EE 201/2022 52 52 50   0      
EE 202/2022 50       0      
EE 203/2022         0      
EE 204/2022         0      
EE 205/2022         0      
EE 206/2022         0      
EE 207/2022     40 45 0      
EE 208/2022         0      
EE 209/2022         0      
EE 210/2022         0      
EE 211/2022         0      
EE 212/2022         0      
EE 213/2022         0      
EE 214/2022 42 41     0      
EE 215/2022         0      
EE 216/2022         0      
EE 217/2022         0      
EE 218/2022         0      
EE 219/2022 54 53     0      
EE 220/2022         0      
EE 221/2022         0      
EE 222/2022         0      
EE 223/2022         0      
EE 224/2022         0      
EE 225/2022         0      
EE 226/2022         0      
EE 227/2022         0      
EE 228/2022         0      
EE 229/2022         0      
EE 230/2022   50 58 45 0      
EE 231/2022         0      
EE 232/2022         0      
EE 233/2022         0      
EE 234/2022         0      
EE 235/2022 46 87   50 0      
EE 236/2022         0      
EE 237/2022         0      
EE 238/2022 46 50     0      
EE 239/2022         0      
EM 58/2022 52 85 56 71 66   72 8
         
PONOVO SLUŠAJU PREDMET
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 41/2021 53       0      
EE 67/2021         0      
EE 94/2021         0      
EE 126/2021         0      
EE 193/2021         0      
EE 224/2021         0      
EE 232/2018         0      
         
POLAŽU PREKO KOLOKVIJUMA
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 1/2021         0      
EE 10/2021         0      
EE 25/2021 53 71     0      
EE 26/2021         0      
EE 55/2021         0      
EE 80/2021         0      
EE 85/2021         0      
EE 106/2021   65 50 41 0      
EE 112/2021   55     0      
EE 116/2021 52 50 40 40 45.5   55 6
EE 122/2021         0      
EE 127/2021         0      
EE 144/2021         0      
EE 150/2021 50 55 64 43 53   62 7
EE 158/2021         0      
EE 159/2021         0      
EE 163/2021         0      
EE 170/2021     58   0      
EE 172/2021         0      
EE 173/2021         0      
EE 176/2021         0      
EE 180/2021 41 57     0      
EE 181/2021         0      
EE 185/2021         0      
EE 186/2021         0      
EE 187/2021         0      
EE 192/2021         0      
EE 196/2021     52   0      
EE 201/2021         0      
EE 206/2021         0      
EE 208/2021         0      
EE 212/2021     50   0      
EE 220/2021 71       0      
EE 221/2021         0      
EE 230/2021         0      
EE 233/2021         0      
EE 234/2021         0      
EE 239/2021         0      
EE 35/2020         0      
EE 65/2020         0      
EE 174/2020 58 60     0      
 EE 190/2020 63 40 69   0      
EE 209/2020         0      
EE 214/2020         0      
EE 228/2020         0      
EE 229/2020   53 52   0      
EE 106/2019         0      
EE 178/2019         0      
EE 181/2019         0      
EE 222/2019         0      
EE 240/2019         0      
EE 135/2018         0      
EE 248/2017         0      
EE 53/2016         0      
EE 162/2015         0      
STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO NA PARCIJALNO POLAGANJE      
                 
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
 EE 189/2021 56       0      
 EE 209/2021 40 45     0      
 EE 18/2018 76 65     0