EE - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
05.02.2023 - rezultati februarskog roka
 
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
 
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
         
Gledanje radova održaće se u petak, 17. februra 2023. godine u 14:30h prvi sprat nastavnog bloka kod lifta.
Termin upisa ocena će biti objavljen na sajtu predmeta. Upis ocena je obavezan i morarte na njega doći lično.
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  MORAJU
da dođu u u petak, 17. februra 2023. godine u 14:30h prvi sprat nastavnog bloka kod lifta,  na gledanje radova da nam to prijave!
Termini upisa ocena i usmenog za ocenu 10  biće objavljeni  na sajtu predmeta. 
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  prepisivanje    
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili deo ispita    
  odgovara usmeno    
 
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 1/2022 73 67 70 74 71   76 8
EE 2/2022 58 73 70 59 65   71 8
EE 3/2022 76 73 78 82 77.25 U 100 10*
EE 4/2022 50 41 59 41 47.75   57 6
EE 5/2022 48 45 40 58 47.75   57 6
EE 6/2022 47 43 64 47 50.25   59 6
EE 7/2022         0      
EE 8/2022         0      
EE 9/2022         0      
EE 10/2022 69 50 68 70 64.25   71 8
EE 11/2022 59 50 75 75 64.75   71 8
EE 12/2022 58 51 75   0      
EE 13/2022 46 71     0      
EE 14/2022 74 100     0      
EE 15/2022 65 48 71 50 58.5   66 7
EE 16/2022 74 72 74 85 76.25 U 97 10
EE 17/2022 40 57 51 40 47   57 6
EE 18/2022         0      
EE 19/2022 54 59 67 76 64   71 8
EE 20/2022 46 44 59   0      
EE 21/2022 61 42 53 76 58   66 7
EE 22/2022 56 56     0      
EE 23/2022 62 61 69 40 58   66 7
EE 24/2022     40 40 0      
EE 25/2022 59 45     0      
EE 26/2022 70 70 80 85 76.25   81 9(teorija za 10)
EE 27/2022 82 66 85 81 78.5   82 9(teorija za 10)
EE 28/2022 42 65 44 74 56.25   64 7
EE 29/2022         0      
EE 30/2022 51 51 50 40 48   58 6
EE 31/2022         0      
EE 32/2022 69 80 95 100 86 U 100 10*
EE 33/2022         0      
EE 34/2022         0      
EE 35/2022 73 100 85 50 77 U 81 9
EE 36/2022     72 59 0      
EE 37/2022         0      
EE 38/2022 74 45 53   0      
EE 39/2022 40 53     0      
EE 40/2022   50 50   0      
EE 41/2022 66       0      
EE 42/2022 51       0      
EE 43/2022 57 100 55 79 72.75   78 8
EE 44/2022         0      
EE 45/2022 52 43 64 65 56   64 7
EE 46/2022 54 47 71 72 61   68 7
EE 47/2022 50   61   0      
EE 48/2022 47 60 43 40 47.5   57 6
EE 49/2022 83 55 75 84 74.25   79 8
EE 50/2022         0      
EE 51/2022 64 45 50 51 52.5   61 7
EE 52/2022 71   66   0      
EE 53/2022         0      
EE 54/2022         0      
EE 55/2022 85 95 81 72 83.25 U 100 10*
EE 56/2022     57   0      
EE 57/2022 50 70 67 44 57.75   65 7
EE 58/2022         0      
EE 59/2022 42 50 40 50 45.5   55 6
EE 60/2022         0      
EE 61/2022 50       0      
EE 62/2022 48 70 57 61 59   67 7
EE 63/2022 66 57 40 67 57.5   65 7
EE 64/2022 56 51 50 54 52.75   61 7
EE 65/2022 42 40 59 47 47   57 6
EE 66/2022 66 40 79 65 62.5   69 7
EE 67/2022 62   62   0      
EE 68/2022         0      
EE 69/2022 50   57 40 0      
EE 70/2022         0      
EE 71/2022 43 40 55   0      
EE 72/2022         0      
EE 73/2022         0      
EE 74/2022         0      
EE 75/2022     61   0      
EE 76/2022         0      
EE 77/2022         0      
EE 78/2022 50   40 52 0      
EE 79/2022         0      
EE 80/2022         0      
EE 81/2022     56   0      
EE 82/2022         0      
EE 83/2022         0      
EE 84/2022 46 40 40 54 45   55 6
EE 85/2022         0      
EE 86/2022 69       0      
EE 87/2022         0      
EE 88/2022     62   0      
EE 89/2022     41 43 0      
EE 90/2022       65 0      
EE 91/2022     40 40 0      
EE 92/2022         0      
EE 93/2022 42 70 54   0      
EE 94/2022         0      
EE 95/2022         0      
EE 96/2022 52       0      
EE 97/2022         0      
EE 98/2022         0      
EE 99/2022         0      
EE 100/2022         0      
EE 101/2022         0      
EE 102/2022         0      
EE 103/2022     57   0      
EE 104/2022     54   0      
EE 105/2022         0      
EE 106/2022   70 43 69 0      
EE 107/2022         0      
EE 108/2022         0      
EE 109/2022 41 65     0      
EE 110/2022         0      
EE 111/2022 48 40     0      
EE 112/2022         0      
EE 113/2022 46 50 52 44 48   58 6
EE 114/2022 53 46 56   0      
EE 115/2022 44 72 41 40 49.25   59 6
EE 116/2022     43 42 0      
EE 117/2022     53   0      
EE 118/2022         0      
EE 119/2022         0      
EE 120/2022         0      
EE 121/2022         0      
EE 122/2022 55       0      
EE 123/2022         0      
EE 124/2022         0      
EE 125/2022 53       0      
EE 126/2022 60   55 40 0      
EE 127/2022 64   77 56 0      
EE 128/2022         0      
EE 129/2022 77 40     0      
EE 130/2022 57 55     0      
EE 131/2022         0      
EE 132/2022         0      
EE 133/2022         0      
EE 134/2022 52   55 57 0      
EE 135/2022         0      
EE 136/2022     41 40 0      
EE 137/2022     50   0      
EE 138/2022     52   0      
EE 139/2022         0      
EE 140/2022         0      
EE 141/2022   55 60   0      
EE 142/2022 54   63 76 0      
EE 143/2022 48 45 45 50 47   57 6
EE 144/2022         0      
EE 145/2022 51 40 50   0      
EE 146/2022 52 50 57   0      
EE 147/2022 51   50   0      
EE 148/2022         0      
EE 149/2022         0      
EE 150/2022         0      
EE 151/2022 59 55 57 42 53.25   62 7
EE 152/2022         0      
EE 153/2022         0      
EE 154/2022 40 40 52   0      
EE 155/2022         0      
EE 156/2022         0      
EE 157/2022 50       0      
EE 158/2022         0      
EE 159/2022         0      
EE 160/2022         0      
EE 161/2022         0      
EE 162/2022         0      
EE 163/2022         0      
EE 164/2022         0      
EE 165/2022         0      
EE 166/2022     56   0      
EE 167/2022 40 40 44 40 41   52 6
EE 168/2022         0      
EE 169/2022 50       0      
EE 170/2022     54   0      
EE 171/2022         0      
EE 172/2022         0      
EE 173/2022 65 50 68 83 66.5   73 8
EE 174/2022 50       0      
EE 175/2022         0      
EE 176/2022         0      
EE 177/2022         0      
EE 178/2022         0      
EE 179/2022         0      
EE 180/2022 50   51   0      
EE 181/2022         0      
EE 182/2022         0      
EE 183/2022         0      
EE 184/2022         0      
EE 185/2022         0      
EE 186/2022         0      
EE 187/2022         0      
EE 188/2022         0      
EE 189/2022         0      
EE 190/2022         0      
EE 191/2022     40 42 0      
EE 192/2022         0      
EE 193/2022         0      
EE 194/2022         0      
EE 195/2022         0      
EE 196/2022         0      
EE 197/2022         0      
EE 198/2022         0      
EE 199/2022 56       0      
EE 200/2022         0      
EE 201/2022     50   0      
EE 202/2022 50       0      
EE 203/2022         0      
EE 204/2022         0      
EE 205/2022         0      
EE 206/2022         0      
EE 207/2022         0      
EE 208/2022         0      
EE 209/2022         0      
EE 210/2022         0      
EE 211/2022         0      
EE 212/2022         0      
EE 213/2022         0      
EE 214/2022         0      
EE 215/2022         0      
EE 216/2022         0      
EE 217/2022         0      
EE 218/2022         0      
EE 219/2022         0      
EE 220/2022         0      
EE 221/2022         0      
EE 222/2022         0      
EE 223/2022         0      
EE 224/2022         0      
EE 225/2022         0      
EE 226/2022         0      
EE 227/2022         0      
EE 228/2022         0      
EE 229/2022         0      
EE 230/2022   50     0      
EE 231/2022         0      
EE 232/2022         0      
EE 233/2022         0      
EE 234/2022         0      
EE 235/2022       50 0      
EE 236/2022         0      
EE 237/2022         0      
EE 238/2022         0      
EE 239/2022         0      
EE 240/2022 47 45 50 50 48   58 6
EM 58/2022 52 40 56   0      
         
PONOVO SLUŠAJU PREDMET
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 41/2021 53       0      
EE 67/2021         0      
EE 94/2021         0      
EE 126/2021         0      
EE 193/2021         0      
EE 224/2021         0      
EE 232/2018         0      
         
POLAŽU PREKO KOLOKVIJUMA
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 1/2021         0      
EE 10/2021         0      
EE 25/2021         0      
EE 26/2021         0      
EE 55/2021         0      
EE 80/2021         0      
EE 85/2021         0      
EE 106/2021         0      
EE 112/2021   55     0      
EE 116/2021     40 40 0      
EE 122/2021         0      
EE 127/2021         0      
EE 144/2021         0      
EE 150/2021 50       0      
EE 158/2021         0      
EE 159/2021         0      
EE 163/2021         0      
EE 170/2021         0      
EE 172/2021         0      
EE 173/2021         0      
EE 176/2021         0      
EE 180/2021         0      
EE 181/2021         0      
EE 185/2021         0      
EE 186/2021         0      
EE 187/2021         0      
EE 192/2021         0      
EE 196/2021         0      
EE 201/2021         0      
EE 206/2021         0      
EE 208/2021         0      
EE 212/2021         0      
EE 220/2021         0      
EE 221/2021         0      
EE 230/2021         0      
EE 233/2021         0      
EE 234/2021         0      
EE 239/2021         0      
EE 35/2020         0      
EE 65/2020         0      
EE 174/2020   60     0      
 EE 190/2020 63 40 69   0      
EE 209/2020         0      
EE 214/2020         0      
EE 228/2020         0      
EE 229/2020   53 52   0      
EE 106/2019         0      
EE 178/2019         0      
EE 181/2019         0      
EE 222/2019         0      
EE 240/2019         0      
EE 135/2018         0      
EE 248/2017         0      
EE 53/2016         0      
EE 162/2015         0      
STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO NA PARCIJALNO POLAGANJE                      
                                 
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena                
 EE 189/2021 56       0