EE - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
04.12.2022 - rezultati I kolokvijuma
 
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
 
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
         
Gledanje radova održaće se u utorak 13.12.2022. u 16:30 u kabinetu 215, drugi sprat F bloka.
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  MORAJU
da dođu u sredu 26.01.2022. u 10h  na gledanje radova da nam to prijave!
Podsećamo vas da i oni studenti koji su položili ispit preko kolokvijuma
MORAJU da prijave ispit kako bi im ocena bila upisana!
Termini upisa ocena i usmenog za ocenu 10  biće objavljeni na rezultatima 
ispita koji će biti održan 20.02.2022.
           
         
         
         
         
         
         
         
 
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 1/2022 73 67     0      
EE 2/2022 58 73     0      
EE 3/2022 76 73     0      
EE 4/2022 50 41     0      
EE 5/2022         0      
EE 6/2022 47 43     0      
EE 7/2022         0      
EE 8/2022         0      
EE 9/2022         0      
EE 10/2022 69 50     0      
EE 11/2022 59       0      
EE 12/2022 58 51     0      
EE 13/2022 46 71     0      
EE 14/2022 74 100     0      
EE 15/2022 65 48     0      
EE 16/2022 55 72     0      
EE 17/2022 40 57     0      
EE 18/2022         0      
EE 19/2022 54 59     0      
EE 20/2022 46 44     0      
EE 21/2022 61 42     0      
EE 22/2022 56 56     0      
EE 23/2022 62 61     0      
EE 24/2022         0      
EE 25/2022         0      
EE 26/2022 70 70     0      
EE 27/2022 82 66     0      
EE 28/2022 42 65     0      
EE 29/2022         0      
EE 30/2022 51 51     0      
EE 31/2022         0      
EE 32/2022 69 80     0      
EE 33/2022         0      
EE 34/2022         0      
EE 35/2022 73 100     0      
EE 36/2022         0      
EE 37/2022         0      
EE 38/2022 74 45     0      
EE 39/2022 40 53     0      
EE 40/2022   50     0      
EE 41/2022         0      
EE 42/2022 51       0      
EE 43/2022 57       0      
EE 44/2022         0      
EE 45/2022 52 43     0      
EE 46/2022 54 47     0      
EE 47/2022         0      
EE 48/2022 47 60     0      
EE 49/2022 83 55     0      
EE 50/2022         0      
EE 51/2022 64 45     0      
EE 52/2022 71       0      
EE 53/2022         0      
EE 54/2022         0      
EE 55/2022 85 95     0      
EE 56/2022         0      
EE 57/2022 50 70     0      
EE 58/2022         0      
EE 59/2022 42 50     0      
EE 60/2022         0      
EE 61/2022 50       0      
EE 62/2022 48 70     0      
EE 63/2022         0      
EE 64/2022 56 51     0      
EE 65/2022 42 40     0      
EE 66/2022 66 40     0      
EE 67/2022 62       0      
EE 68/2022         0      
EE 69/2022 50       0      
EE 70/2022         0      
EE 71/2022 43 40     0      
EE 72/2022         0      
EE 73/2022         0      
EE 74/2022         0      
EE 75/2022         0      
EE 76/2022         0      
EE 77/2022         0      
EE 78/2022 50       0      
EE 79/2022         0      
EE 80/2022         0      
EE 81/2022         0      
EE 82/2022         0      
EE 83/2022         0      
EE 84/2022 46 40     0      
EE 85/2022         0      
EE 86/2022         0      
EE 87/2022         0      
EE 88/2022         0      
EE 89/2022         0      
EE 90/2022         0      
EE 91/2022         0      
EE 92/2022         0      
EE 93/2022 42 70     0      
EE 94/2022         0      
EE 95/2022         0      
EE 96/2022 52       0      
EE 97/2022         0      
EE 98/2022         0      
EE 99/2022         0      
EE 100/2022         0      
EE 101/2022         0      
EE 102/2022         0      
EE 103/2022         0      
EE 104/2022         0      
EE 105/2022         0      
EE 106/2022   70     0      
EE 107/2022         0      
EE 108/2022         0      
EE 109/2022         0      
EE 110/2022         0      
EE 111/2022         0      
EE 112/2022         0      
EE 113/2022 46 50     0      
EE 114/2022 53 46     0      
EE 115/2022 44 72     0      
EE 116/2022         0      
EE 117/2022         0      
EE 118/2022         0      
EE 119/2022         0      
EE 120/2022         0      
EE 121/2022         0      
EE 122/2022         0      
EE 123/2022         0      
EE 124/2022         0      
EE 125/2022         0      
EE 126/2022         0      
EE 127/2022         0      
EE 128/2022         0      
EE 129/2022         0      
EE 130/2022 57 55     0      
EE 131/2022         0      
EE 132/2022         0      
EE 133/2022         0      
EE 134/2022         0      
EE 135/2022         0      
EE 136/2022         0      
EE 137/2022         0      
EE 138/2022         0      
EE 139/2022         0      
EE 140/2022         0      
EE 141/2022   55     0      
EE 142/2022 54       0      
EE 143/2022 48 45     0      
EE 144/2022         0      
EE 145/2022         0      
EE 146/2022   50     0      
EE 147/2022         0      
EE 148/2022         0      
EE 149/2022         0      
EE 150/2022         0      
EE 151/2022         0      
EE 152/2022         0      
EE 153/2022         0      
EE 154/2022 40 40     0      
EE 155/2022         0      
EE 156/2022         0      
EE 157/2022         0      
EE 158/2022         0      
EE 159/2022         0      
EE 160/2022         0      
EE 161/2022         0      
EE 162/2022         0      
EE 163/2022         0      
EE 164/2022         0      
EE 165/2022         0      
EE 166/2022         0      
EE 167/2022 40 40     0      
EE 168/2022         0      
EE 169/2022 50       0      
EE 170/2022         0      
EE 171/2022         0      
EE 172/2022         0      
EE 173/2022 65       0      
EE 174/2022 50       0      
EE 175/2022         0      
EE 176/2022         0      
EE 177/2022         0      
EE 178/2022         0      
EE 179/2022         0      
EE 180/2022         0      
EE 181/2022         0      
EE 182/2022         0      
EE 183/2022         0      
EE 184/2022         0      
EE 185/2022         0      
EE 186/2022         0      
EE 187/2022         0      
EE 188/2022         0      
EE 189/2022         0      
EE 190/2022         0      
EE 191/2022         0      
EE 192/2022         0      
EE 193/2022         0      
EE 194/2022         0      
EE 195/2022         0      
EE 196/2022         0      
EE 197/2022         0      
EE 198/2022         0      
EE 199/2022 56       0      
EE 200/2022         0      
EE 201/2022         0      
EE 202/2022 50       0      
EE 203/2022         0      
EE 204/2022         0      
EE 205/2022         0      
EE 206/2022         0      
EE 207/2022         0      
EE 208/2022         0      
EE 209/2022         0      
EE 210/2022         0      
EE 211/2022         0      
EE 212/2022         0      
EE 213/2022         0      
EE 214/2022         0      
EE 215/2022         0      
EE 216/2022         0      
EE 217/2022         0      
EE 218/2022         0      
EE 219/2022         0      
EE 220/2022         0      
EE 221/2022         0      
EE 222/2022         0      
EE 223/2022         0      
EE 224/2022         0      
EE 225/2022         0      
EE 226/2022         0      
EE 227/2022         0      
EE 228/2022         0      
EE 229/2022         0      
EE 230/2022         0      
EE 231/2022         0      
EE 232/2022         0      
EE 233/2022         0      
EE 234/2022         0      
EE 235/2022         0      
EE 236/2022         0      
EE 237/2022         0      
EE 238/2022         0      
EE 239/2022         0      
EE 240/2022 47 45     0      
     
PONOVO SLUŠAJU PREDMET
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 41/2021 53       0      
EE 67/2021         0      
EE 94/2021         0      
EE 126/2021         0      
EE 193/2021         0      
EE 224/2021         0      
EE 232/2018         0      
POLAŽU PREKO KOLOKVIJUMA
 
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 1/2021         0      
EE 10/2021         0      
EE 25/2021         0      
EE 26/2021         0      
EE 55/2021         0      
EE 80/2021         0      
EE 85/2021         0      
EE 106/2021         0      
EE 112/2021   55     0      
EE 116/2021         0      
EE 122/2021         0      
EE 127/2021         0      
EE 144/2021         0      
EE 150/2021         0      
EE 158/2021         0      
EE 159/2021         0      
EE 163/2021         0      
EE 172/2021         0      
EE 173/2021         0      
EE 176/2021         0      
EE 180/2021         0      
EE 181/2021         0      
EE 185/2021         0      
EE 186/2021         0      
EE 187/2021         0      
EE 192/2021         0      
EE 196/2021         0      
EE 201/2021         0      
EE 206/2021         0      
EE 208/2021         0      
EE 212/2021         0      
EE 220/2021         0      
EE 221/2021         0      
EE 230/2021         0      
EE 233/2021         0      
EE 234/2021         0      
EE 239/2021         0      
EE 35/2020         0      
EE 65/2020         0      
EE 174/2020   60     0      
EE 214/2020         0      
EE 229/2020   53            
EE 181/2019         0      
EE 222/2019         0      
EE 240/2019         0      
EE 135/2018         0      
EE 248/2017         0      
EE 53/2016         0