EE - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
01.10.2022. - rezultati drugog oktobarskog dodatnog roka
 
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
 
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!      
                         
UPIS OCENA  I UVID U RADOVE ODŽAĆE SE U UTORAK 4.10.2022. U KABINETU 124 OD 19:00
DOĆI NA PRVI SPRAT F BLOKA ISPRED KABINETA
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili MORAJU
da dođu na gledanje radova da nam to prijave!
                 
Studenti koji su položili ispit MORAJU doći na upis ocena jer im u 
protivnom ocena neće biti prosleđena!
           
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  ocena nije prosleđena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  prepisivanje  
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili deo ispita  
  Usmeni za 10  
 
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 1/2021         0      
EE 3/2021     50   0      
EE 8/2021         0      
EE 10/2021   57     0      
EE 15/2021 51 71 61 60 60.75   68 7
EE 23/2021 66 50 81 59 64   71 8
EE 25/2021         0      
EE 26/2021 60       0      
EE 32/2021     57   0      
EE 39/2021         0      
EE 41/2021         0      
EE 55/2021     67   0      
EE 57/2021         0      
EE 64/2021 59 51     0      
EE 67/2021         0      
EE 69/2021 51       0      
EE 76/2021         0      
EE 79/2021 67 60 50   0      
EE 80/2021 50 52 51   0      
EE 81/2021 56 54 68 50 57   65 7
EE 82/2021     50   0      
EE 84/2021 61 93 65 40 64.75   71 8
EE 85/2021         0      
EE 94/2021         0      
EE 95/2021         0      
EE 96/2021         0      
EE 100/2021 60 52 56   0      
EE 101/2021         0      
EE 105/2021         0      
EE 106/2021 50   54 55 0      
EE 107/2021         0      
EE 109/2021         0      
EE 112/2021 52       0      
EE 116/2021 58   50   0      
EE 118/2021 48 57 57 50 53   62 7
EE 122/2021         0      
EE 124/2021         0      
EE 125/2021         0      
EE 126/2021         0      
EE 127/2021 46 52     0      
EE 134/2021 53 52 54 55 53.5   62 7
EE 138/2021 57       0      
EE 141/2021         0      
EE 143/2021 55 96 50 55 64   71 8
EE 144/2021         0      
EE 145/2021         0      
EE 148/2021         0      
EE 150/2021 52 72 50   0      
EE 151/2021         0      
EE 152/2021         0      
EE 158/2021         0      
EE 159/2021 50       0      
EE 161/2021         0      
EE 163/2021         0      
EE 164/2021         0      
EE 167/2021         0      
EE 170/2021         0      
EE 171/2021         0      
EE 172/2021   72     0      
EE 173/2021         0      
EE 174/2021 60 54 52   0      
EE 175/2021         0      
EE 176/2021   50     0      
EE 178/2021 51 52 59 50 53   62 7
EE 180/2021         0          
EE 181/2021     56   0          
EE 184/2021         0          
EE 185/2021         0          
EE 186/2021         0          
EE 187/2021         0          
EE 189/2021 56   57   0          
EE 191/2021         0          
EE 192/2021         0          
EE 193/2021         0          
EE 196/2021 50   60 53 0          
EE 198/2021         0          
EE 199/2021 48 57   65 0          
EE 201/2021         0          
EE 203/2021         0          
EE 204/2021         0      
EE 205/2021         0      
EE 206/2021         0      
EE 207/2021         0      
EE 208/2021         0      
EE 209/2021         0      
EE 210/2021         0      
EE 211/2021         0      
EE 212/2021 50   57   0      
EE 214/2021         0      
EE 216/2021 53 50 53 52 52   61 7
EE 217/2021         0      
EE 219/2021         0      
EE 220/2021         0      
EE 221/2021         0      
EE 222/2021         0      
EE 224/2021         0      
EE 225/2021         0      
EE 226/2021         0      
EE 227/2021         0      
EE 228/2021         0      
EE 229/2021         0      
EE 230/2021         0      
EE 233/2021         0      
EE 234/2021         0      
EE 235/2021         0      
EE 236/2021         0      
EE 237/2021         0        
EE 239/2021         0        
     
PONOVO SLUŠAJU PREDMET
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 232/2018         0      
EE 142/2020 50       0      
EE 158/2020         0      
EE 213/2020         0      
EE 234/2020         0      
EE 245/2020         0      
EE 253/2020         0      
POLAŽU PREKO KOLOKVIJUMA
 
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 162/2015         0      
EE 194/2015   52 54   0      
EE 53/2016         0      
EE 248/2017         0      
EE 198/2018         0      
EE 106/2019         0      
EE 123/2019         0      
EE 178/2019         0      
EE 222/2019         0      
EE 240/2019         0      
EE 79/2020         0      
EE 146/2020         0          
EE 175/2020         0          
EE 189/2020   55     0          
EE 190/2020         0          
EE 192/2020         0          
EE 194/2020   51     0          
EE 197/2020         0      
EE 199/2020         0      
EE 208/2020         0      
EE 228/2020   64     0      
EE 232/2020         0      
EE 233/2020         0      
EE 237/2020         0      
EE 244/2020         0      
E13349 63 65 40 40 52   61 7
STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO NA PARCIJALNO POLAGANJE
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 229/2020 51   54 55 0      
EE 174/2020 50   64 70 0      
EE 143/2019         0      
EE 154/2018 60   55 51 0