EE - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
17.09.2022. - rezultati oktobarskog ispitnog roka
 
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
 
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!  
                     
UPIS OCENA  I UVID U RADOVE ODŽAĆE SE U UTORAK 20.09.2022. U 17h.
DOĆI NA PRVI SPRAT NASTAVNOG BLOKA ISPRED UČIONOCE 109a.
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili MORAJU
da dođu na gledanje radova da nam to prijave!
           
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  ocena nije prosleđena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  prepisivanje    
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili deo ispita    
  Usmeni za 10    
 
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 1/2021         0      
EE 3/2021     50   0      
EE 8/2021         0      
EE 10/2021   57     0      
EE 15/2021 51 71 61   0      
EE 23/2021 66   81   0      
EE 24/2021 61   50   0      
EE 25/2021         0      
EE 26/2021 60       0      
EE 32/2021     57   0      
EE 39/2021         0      
EE 41/2021         0      
EE 48/2021 44 47     0      
EE 55/2021     67   0      
EE 57/2021         0      
EE 64/2021 59 51     0      
EE 67/2021         0      
EE 69/2021 51       0      
EE 70/2021 55 56 67   0      
EE 76/2021         0      
EE 79/2021 67 60 50   0      
EE 80/2021 50   51   0      
EE 81/2021 56 54 68   0      
EE 82/2021     50   0      
EE 84/2021 61   65 40 0      
EE 85/2021         0      
EE 88/2021 64   58 50 0      
EE 94/2021         0      
EE 95/2021         0      
EE 96/2021         0      
EE 100/2021 60 52 56   0      
EE 101/2021         0      
EE 105/2021         0      
EE 106/2021     54   0      
EE 107/2021         0      
EE 109/2021         0      
EE 112/2021 52       0      
EE 115/2021 50 56 69   0      
EE 116/2021 58   50   0      
EE 118/2021 48 57 57 50 53   62 7
EE 122/2021         0      
EE 124/2021         0      
EE 125/2021         0      
EE 126/2021         0      
EE 127/2021 46 52     0      
EE 134/2021 53   54 55 0      
EE 138/2021 57       0      
EE 141/2021         0      
EE 143/2021         0      
EE 144/2021         0      
EE 145/2021         0      
EE 147/2021 55   52 50 0      
EE 148/2021         0      
EE 150/2021 52 72 50   0      
EE 151/2021         0      
EE 152/2021         0      
EE 153/2021 52 61     0      
EE 157/2021 50 50 60   0      
EE 158/2021         0      
EE 159/2021         0      
EE 160/2021 58 61 68 55 60.5   68 7
EE 161/2021         0      
EE 163/2021         0      
EE 164/2021         0      
EE 165/2021 40 40 63 50 48.25   58 6
EE 167/2021         0      
EE 170/2021         0      
EE 171/2021         0      
EE 172/2021         0      
EE 173/2021         0      
EE 174/2021 60   52   0      
EE 175/2021         0      
EE 176/2021   50     0      
EE 177/2021 50 75 50   0      
EE 178/2021 51   59   0      
EE 180/2021         0          
EE 181/2021     56   0          
EE 184/2021         0          
EE 185/2021         0          
EE 186/2021         0          
EE 187/2021         0          
EE 189/2021 56   57   0          
EE 191/2021         0          
EE 192/2021         0          
EE 193/2021         0          
EE 194/2021 51 61 59   0          
EE 196/2021 50   60   0          
EE 198/2021         0          
EE 199/2021 48 57   65 0          
EE 201/2021         0          
EE 203/2021         0          
EE 204/2021         0      
EE 205/2021         0      
EE 206/2021         0      
EE 207/2021         0      
EE 208/2021         0      
EE 209/2021         0      
EE 210/2021         0      
EE 211/2021         0      
EE 212/2021 50   57   0      
EE 214/2021         0      
EE 215/2021 51   50   0      
EE 216/2021 53   53   0      
EE 217/2021         0      
EE 219/2021         0      
EE 220/2021         0      
EE 221/2021         0      
EE 222/2021         0      
EE 224/2021         0      
EE 225/2021         0      
EE 226/2021         0      
EE 227/2021         0      
EE 228/2021         0      
EE 229/2021         0      
EE 230/2021         0      
EE 233/2021         0      
EE 234/2021         0      
EE 235/2021         0      
EE 236/2021         0      
EE 237/2021         0        
EE 239/2021         0        
     
PONOVO SLUŠAJU PREDMET
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 232/2018         0      
EE 111/2020 77 60 72 60 67.25   73 8
EE 142/2020 50       0      
EE 158/2020         0      
EE 213/2020         0      
EE 234/2020         0      
EE 245/2020         0      
EE 253/2020         0      
POLAŽU PREKO KOLOKVIJUMA
 
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 162/2015         0      
EE 194/2015   52 54   0      
EE 53/2016         0      
EE 110/2017 75 77 86 70 77   81 9
EE 248/2017         0      
EE 198/2018         0      
EE 106/2019         0      
EE 123/2019         0      
EE 178/2019         0      
EE 222/2019         0      
EE 240/2019         0      
EE 67/2020 64 61 64   0      
EE 79/2020         0      
EE 146/2020         0          
EE 175/2020         0          
EE 189/2020   55     0          
EE 190/2020         0          
EE 192/2020         0          
EE 194/2020   51     0          
EE 197/2020         0      
EE 199/2020         0      
EE 208/2020         0      
EE 228/2020   64     0      
EE 232/2020         0      
EE 233/2020         0      
EE 237/2020         0      
EE 244/2020         0      
STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO NA PARCIJALNO POLAGANJE
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 229/2020 51   54   0      
EE 174/2020 50   64   0      
EE 175/2019 58 57 52   0      
E13349 63 65 40 40 52   61 7