EE - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
03.09.2022. - rezultati avgustovskog ispitnog roka
 
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
 
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!    
                     
UPIS OCENA  I UVID U RADOVE ODŽAĆE SE U 
DOĆI NA PRVI SPRAT NASTAVNOG BLOKA ISPRED UČIONOCE 109a.
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili MORAJU
da dođu na gledanje radova da nam to prijave!
           
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  ocena nije prosleđena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  prepisivanje    
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili deo ispita    
  Usmeni za 10    
 
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 1/2021         0      
EE 3/2021     50   0      
EE 8/2021         0      
EE 10/2021   57     0      
EE 15/2021 51   61   0      
EE 23/2021 66       0      
EE 24/2021 61       0      
EE 25/2021         0      
EE 26/2021 60       0      
EE 32/2021     57   0      
EE 33/2021 61 88 50 45 61   68 7
EE 39/2021         0      
EE 41/2021         0      
EE 46/2021 52 92 42 50 59   67 7
EE 48/2021 44 47     0      
EE 55/2021     67   0      
EE 57/2021         0      
EE 64/2021 59 51     0      
EE 67/2021         0      
EE 69/2021 51       0      
EE 70/2021 55   67   0      
EE 71/2021 47 86 51 62 61.5   69 7
EE 76/2021         0      
EE 79/2021 67 60 50   0      
EE 80/2021 50   51   0      
EE 81/2021 56 54 68   0      
EE 82/2021     50   0      
EE 84/2021 61   65 40 0      
EE 85/2021         0      
EE 88/2021 64   58   0      
EE 94/2021         0      
EE 95/2021         0      
EE 96/2021         0      
EE 97/2021 59 69 60 60 62   69 7
EE 98/2021 52 53 50 55 52.5   61 7
EE 100/2021 60 52 56   0      
EE 101/2021         0      
EE 105/2021         0      
EE 106/2021     54   0      
EE 107/2021         0      
EE 109/2021         0      
EE 110/2021 60   68 65 0      
EE 112/2021 52       0      
EE 115/2021 50   69   0      
EE 116/2021 58   50   0      
EE 117/2021 50 57 44 50 50.25   59 6
EE 118/2021 48 57 57   0      
EE 121/2021 40 60 53   0      
EE 122/2021         0      
EE 124/2021         0      
EE 125/2021         0      
EE 126/2021         0      
EE 127/2021 46 52     0      
EE 134/2021     54 55 0      
EE 138/2021 57       0      
EE 140/2021     49 55 0      
EE 141/2021         0      
EE 143/2021         0      
EE 144/2021         0      
EE 145/2021         0      
EE 146/2021 59 50 59 50 54.5   63 7
EE 147/2021 55   52 50 0      
EE 148/2021         0      
EE 150/2021 52 72     0      
EE 151/2021         0      
EE 152/2021         0      
EE 153/2021 52 61     0      
EE 155/2021 52 67 51 50 55   63 7
EE 157/2021 50       0      
EE 158/2021         0      
EE 159/2021         0      
EE 160/2021 58 61     0      
EE 161/2021         0      
EE 163/2021         0      
EE 164/2021         0      
EE 165/2021       50 0      
EE 167/2021         0      
EE 168/2021   50 40 51 0      
EE 170/2021         0      
EE 171/2021         0      
EE 172/2021         0      
EE 173/2021         0      
EE 174/2021     52   0      
EE 175/2021         0      
EE 176/2021   50     0      
EE 177/2021 50   50   0      
EE 178/2021 51       0      
EE 179/2021 50 70 57 50 56.75   65 7
EE 180/2021         0          
EE 181/2021     56   0          
EE 184/2021         0          
EE 185/2021         0          
EE 186/2021         0          
EE 187/2021         0          
EE 189/2021 56       0          
EE 191/2021         0          
EE 192/2021         0          
EE 193/2021         0          
EE 194/2021 51 61     0          
EE 196/2021 50   60   0          
EE 198/2021         0          
EE 199/2021 48 57   65 0          
EE 201/2021         0          
EE 203/2021         0          
EE 204/2021         0      
EE 205/2021         0      
EE 206/2021         0      
EE 207/2021         0      
EE 208/2021         0      
EE 209/2021         0      
EE 210/2021         0      
EE 211/2021         0      
EE 212/2021 50       0      
EE 214/2021         0      
EE 215/2021 51   50   0      
EE 216/2021 53       0      
EE 217/2021         0      
EE 219/2021         0      
EE 220/2021         0      
EE 221/2021         0      
EE 222/2021         0      
EE 224/2021         0      
EE 225/2021         0      
EE 226/2021         0      
EE 227/2021         0      
EE 228/2021         0      
EE 229/2021         0      
EE 230/2021         0      
EE 231/2021 50 50 55   0      
EE 232/2021 52 61     0      
EE 233/2021         0      
EE 234/2021         0      
EE 235/2021         0      
EE 236/2021         0      
EE 237/2021         0        
EE 239/2021         0        
EE 240/2021 61 50 50 70 57.75   65 7
     
PONOVO SLUŠAJU PREDMET
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 232/2018         0      
EE 111/2020 77 60 72 60 67.25   73 8
EE 142/2020 50       0      
EE 158/2020         0      
EE 213/2020         0      
EE 234/2020         0      
EE 245/2020         0      
EE 253/2020         0      
POLAŽU PREKO KOLOKVIJUMA
 
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 162/2015         0      
EE 194/2015   52 54   0      
EE 53/2016         0      
EE 110/2017 75 77     0      
EE 248/2017         0      
EE 198/2018         0      
EE 106/2019         0      
EE 123/2019         0      
EE 178/2019         0      
EE 222/2019         0      
EE 240/2019         0      
EE 67/2020 64 61 64   0      
EE 79/2020         0      
EE 103/2020 54 65 60 70 62.25   69 7    
EE 146/2020         0          
EE 175/2020         0          
EE 189/2020   55     0          
EE 190/2020         0          
EE 191/2020 40 50 55 62 51.75   61 7    
EE 192/2020         0          
EE 194/2020   51     0          
EE 197/2020         0      
EE 199/2020         0      
EE 208/2020         0      
EE 228/2020   64     0      
EE 232/2020         0      
EE 233/2020         0      
EE 237/2020         0      
EE 244/2020         0      
STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO NA PARCIJALNO POLAGANJE
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 229/2020 51       0      
EE 174/2020 50              
EE 175/2019 58 57     0