EE - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
08.07.2022. - rezultati junskog ispitnog roka
 
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
 
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!  
                     
UPIS OCENA, USMENI ZA 10 I UVID U RADOVE ODŽAĆE SE U UTORAK 12.07.2022. U 17h.
DOĆI NA PRVI SPRAT NASTAVNOG BLOKA KOD LIFTA.      
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili MORAJU
da dođu na gledanje radova da nam to prijave!
           
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  ocena nije prosleđena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  prepisivanje    
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili deo ispita    
  Usmeni za 10    
 
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 1/2021         0      
EE 2/2021 64 55 72 65 64   71 8
EE 3/2021     50   0      
EE 7/2021 56 65     0      
EE 8/2021         0      
EE 10/2021         0      
EE 15/2021 51       0      
EE 23/2021         0      
EE 24/2021         0      
EE 25/2021         0      
EE 26/2021 60       0      
EE 32/2021     57   0      
EE 33/2021 61 88 50 45 61   68 7
EE 37/2021 65 55 77 40 59.25   67 7
EE 38/2021 68 65 71 70 68.5   74 8
EE 39/2021         0      
EE 41/2021         0      
EE 42/2021 57 70 46 40 53.25   62 7
EE 45/2021 75 81 50 60 66.5   73 8
EE 46/2021 52 92     0      
EE 48/2021 44 47     0      
EE 55/2021     67   0      
EE 57/2021         0      
EE 64/2021 59 51     0      
EE 67/2021         0      
EE 68/2021 57 55 52 57 55.25   63 7
EE 69/2021 51       0      
EE 70/2021 55       0      
EE 71/2021 47 86 51 62 61.5   69 7
EE 73/2021 60   73 53 0      
EE 76/2021         0      
EE 77/2021 50 51 50   0      
EE 79/2021 67 60 50   0      
EE 80/2021         0      
EE 81/2021     68   0      
EE 82/2021     50   0      
EE 84/2021 61       0      
EE 85/2021         0      
EE 88/2021         0      
EE 91/2021 55   62 40 0      
EE 94/2021         0      
EE 95/2021         0      
EE 96/2021         0      
EE 97/2021 59 69 60   0      
EE 98/2021 52 53 50   0      
EE 100/2021 60   56   0      
EE 101/2021         0      
EE 105/2021         0      
EE 106/2021     54   0      
EE 107/2021         0      
EE 109/2021         0      
EE 110/2021 60       0      
EE 111/2021 74 58 62 62 64   71 8
EE 112/2021 52       0      
EE 113/2021 50 72 52   0      
EE 115/2021 50   69   0      
EE 116/2021 58   50   0      
EE 117/2021   57     0      
EE 118/2021 48 57 57   0      
EE 120/2021   50 65 58 0      
EE 121/2021 40 60 53   0      
EE 122/2021         0      
EE 123/2021 51 50 50 50 50.25   59 6
EE 124/2021         0      
EE 125/2021         0      
EE 126/2021         0      
EE 127/2021 46 52     0      
EE 129/2021 79 100 58 70 76.75   81 9
EE 130/2021 67 95 53 65 70   76 8
EE 134/2021     54 55 0      
EE 137/2021 72 70 70 50 65.5   72 8
EE 138/2021         0      
EE 140/2021     49 55 0      
EE 141/2021         0      
EE 143/2021         0      
EE 144/2021         0      
EE 145/2021         0      
EE 146/2021 59 50 59   0      
EE 147/2021 55   52   0      
EE 148/2021         0      
EE 149/2021 50   50 56 0      
EE 150/2021 52 72     0      
EE 151/2021         0      
EE 152/2021         0      
EE 153/2021 52 61     0      
EE 155/2021   67     0      
EE 156/2021 69 50 64 65 62   69 7
EE 157/2021         0      
EE 158/2021         0      
EE 159/2021         0      
EE 160/2021 58 61     0      
EE 161/2021         0      
EE 163/2021         0      
EE 164/2021         0      
EE 165/2021         0      
EE 167/2021         0      
EE 168/2021   50     0      
EE 169/2021 50 54 51 54 52.25   61 7
EE 170/2021         0      
EE 171/2021         0      
EE 172/2021         0      
EE 173/2021         0      
EE 174/2021     52   0      
EE 175/2021         0      
EE 176/2021   50     0      
EE 177/2021     50   0      
EE 178/2021 51       0      
EE 179/2021 50 70     0      
EE 180/2021         0          
EE 181/2021     56   0          
EE 184/2021         0          
EE 185/2021         0          
EE 186/2021         0          
EE 187/2021         0          
EE 188/2021 47 57   53 0          
EE 189/2021 56       0          
EE 191/2021         0          
EE 192/2021         0          
EE 193/2021         0          
EE 194/2021 51 61     0          
EE 195/2021 42 41     0          
EE 196/2021 50   60   0          
EE 198/2021         0          
EE 199/2021 48 57 51 65 55.25   63 7    
EE 201/2021         0          
EE 203/2021         0          
EE 204/2021         0      
EE 205/2021         0      
EE 206/2021         0      
EE 207/2021         0      
EE 208/2021         0      
EE 209/2021         0      
EE 210/2021         0      
EE 211/2021         0      
EE 212/2021         0      
EE 214/2021         0      
EE 215/2021 51   50   0      
EE 216/2021         0      
EE 217/2021         0      
EE 218/2021 40 68 55 55 54.5   63 7
EE 219/2021         0      
EE 220/2021         0      
EE 221/2021         0      
EE 222/2021         0      
EE 224/2021         0      
EE 225/2021         0      
EE 226/2021         0      
EE 227/2021         0      
EE 228/2021         0      
EE 229/2021         0      
EE 230/2021         0      
EE 231/2021 50 50 55   0      
EE 232/2021 52 61     0      
EE 233/2021         0      
EE 234/2021         0      
EE 235/2021         0      
EE 236/2021         0      
EE 237/2021         0        
EE 239/2021         0        
EE 240/2021 61 50 50   0      
     
PONOVO SLUŠAJU PREDMET
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 232/2018         0      
EE 152/2019 58 41 63 70 58   66 7
EE 111/2020 77 60     0      
EE 142/2020         0      
EE 158/2020         0      
EE 213/2020         0      
EE 234/2020         0      
EE 245/2020         0      
EE 253/2020         0      
POLAŽU PREKO KOLOKVIJUMA
 
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 162/2015         0      
EE 194/2015   52 54   0      
EE 53/2016         0      
EE 110/2017         0      
EE 248/2017         0      
EE 60/2018 62 60 50   0      
EE 198/2018         0      
EE 106/2019         0      
EE 123/2019         0      
EE 157/2019 50 51 62 40 50.75   60 6
EE 178/2019         0      
EE 222/2019         0      
EE 240/2019         0      
EE 67/2020 64 61     0      
EE 79/2020         0      
EE 82/2020 50 62 59 65 59   67 7    
EE 103/2020 54 65 60   0          
EE 146/2020         0          
EE 175/2020         0          
EE 177/2020 49 72 50 55 56.5   64 7    
EE 189/2020   55     0          
EE 190/2020         0          
EE 191/2020 40 50 55   0          
EE 192/2020         0          
EE 194/2020   51     0          
EE 197/2020         0      
EE 199/2020         0      
EE 208/2020         0      
EE 228/2020   64     0      
EE 232/2020         0      
EE 233/2020         0      
EE 237/2020         0      
EE 244/2020         0      
STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO NA PARCIJALNO POLAGANJE
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 229/2020         0      
EE 175/2019   57     0