EE - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
30.01.2022 - rezultati januarskog ispitnog roka
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova održaće se u četvrtak 3.2.2022. od 20h na MS Teams-u.
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_ZmI2ZDU5NzEtZWFlMi00N2UxLWIzNzMtY2U0MzQzMGE0YTRm%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22ada575f6-4e91-4d1d-aa89-9b2d9f5810e3%22%2C%22Oid%22%3A%22e718410d-85b7-4850-b1e4-8123d3e902be%22%7D
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  MORAJU
da dođu na gledanje radova da nam to prijave!
Podsećamo vas da i oni studenti koji su položili ispit preko kolokvijuma
MORAJU da prijave ispit kako bi im ocena bila upisana!
Termini upisa ocena i usmenog za ocenu 10  biće objavljeni na rezultatima 
ispita koji će biti održan 20.02.2022.
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  prepisivanje
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili deo ispita
  odgovara usmeno
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 1/2021 Počuča Veljko         0      
EE 2/2021 Gardić Aleksa 64 55 72 65 64   71 8
EE 3/2021 Gajić Katarina     50   0      
EE 4/2021 Petrović Marko 91 81 70 63 76.25   81 9
EE 5/2021 Crnogorac Anđela 54 40 82   0      
EE 6/2021 Popović Veljko 69 55 69 55 62   69 7
EE 7/2021 Ćirović Nikola         0      
EE 8/2021 Komadinić Veljko         0      
EE 9/2021 Kalaba Marija 56 51 49 55 52.75   61 7
EE 10/2021 Bošković Dragiša         0      
EE 11/2021 Bobar Bojan 55 45 50 50 50   59 6
EE 12/2021 Košutić Dragana 70 65 67 54 64   71 8
EE 13/2021 Trivunović Sara 71 60 70 67 67   73 8
EE 14/2021 Tomić Slavica 58 56 56   0      
EE 15/2021 Manjoš Darko 51       0      
EE 16/2021 Ninković Andrea 82 65 72 50 67.25   73 8
EE 17/2021 Pavlović Nikola 80 75 99 76 82.5   86 9(teorija za 10)
EE 18/2021 Krainović Jovana 78 55 66 50 62.25   69 7
EE 19/2021 Čičić Nikola 81 55 59 80 68.75   74 8
EE 20/2021 Radić Jovan 85 85 83 90 85.75   88 9(teorija za 10)
EE 21/2021 Atanasovska Magdalena 95 85 89 85 88.5   91 9(teorija za 10)
EE 22/2021 Trifunović Aleksandar 73 51 69 70 65.75   72 8
EE 23/2021 Cvejić Damjan         0      
EE 24/2021 Bagić Kosta         0      
EE 25/2021 Ljubojević Petar         0      
EE 26/2021 Perc Damjan 60       0      
EE 27/2021 Ilić Dimitrije 83 100 71 71 81.25   85 9(teorija za 10)
EE 28/2021 Jerkić Kristina 66 60 61   0      
EE 29/2021 Pilipović Strahinja 59 75 75 50 64.75   71 8
EE 30/2021 Todorović Žarko 57 71 52   0      
EE 31/2021 Rađenović Nikola 70 70 68   0      
EE 32/2021 Obradović Bogdan     57   0      
EE 33/2021 Mršić Jovan 61   50 45 0      
EE 34/2021 Cvijanović Miodrag 62 55     0      
EE 35/2021 Poljak Svetozar 99 100 95 100 98.5   99 9(teorija za 10)
EE 36/2021 Zec Lazar 84 75 84 95 84.5   87 9(teorija za 10)
EE 37/2021 Rončević Katarina 65 55 77 40 59.25   67 7
EE 38/2021 Stojaković Dajana 68 65 71 70 68.5   74 8
EE 39/2021 Kuprešanin Ivana         0      
EE 40/2021 Lukić Katarina 91 75 89 95 87.5   90 9(teorija za 10)
EE 41/2021 Prodanović Teodora         0      
EE 42/2021 Karčakovski Bodan         0      
EE 43/2021 Pantelić Nikola 74 41 57   0      
EE 44/2021 Milivojević Bojan 89 41 85   0      
EE 45/2021 Dragović Dragan 75 81 50   0      
EE 46/2021 Ivković Nikolina         0      
EE 47/2021 Futo Sergej 73   64 68 0      
EE 48/2021 Kovačević Branislav 44 47     0      
EE 49/2021 Šetka Aleksandra 69 65 57 68 64.75   71 8
EE 50/2021 Drobac Anđela 57 40 50   0      
EE 51/2021 Pantelić Ognjen 75 61 85 60 70.25   76 8
EE 52/2021 Barjaktarević Jana 80 66 79 55 70   76 8
EE 53/2021 Živković Jelena 82 75 86 65 77   81 9
EE 54/2021 Nikolić Luka 41 56 54 50 50.25   59 6
EE 55/2021 Borovnica Miloš     67   0      
EE 56/2021 Božović Milica 80 45 85 60 67.5   73 8
EE 57/2021 Stoiljković Jana         0      
EE 58/2021 Đurić Lazar 74 41 70   0      
EE 59/2021 Janković Jovan 74 62 55 65 64   71 8
EE 60/2021 Lučić Andrej 50 62 61 74 61.75   69 7
EE 61/2021 Andrić Vladimir 77 61 78 65 70.25   76 8
EE 62/2021 Klisurić Jelena 84 55 68 55 65.5   72 8
EE 63/2021 Andrić Nikola 88 56 86 63 73.25   78 8
EE 64/2021 Trbojević Miloš 59 51     0      
EE 65/2021 Stojanov Teodora 53 75 51 50 57.25   65 7
EE 66/2021 Golubović Marijana 71 45 72   0      
EE 67/2021 Jočić Milena         0      
EE 68/2021 Samardžić Emilija 57   52   0      
EE 69/2021 Davidović Ivan 51       0      
EE 70/2021 Milivojević Luka 55       0      
EE 71/2021 Ranković Stefan 47 86 51   0      
EE 72/2021 Kapetina Vanja 62 65 53   0      
EE 73/2021 Bajić Slobodan         0      
EE 74/2021 Perić Suzana 60 66 54   0      
EE 75/2021 Popović Nikola 63 65 53 50 57.75   65 7
EE 76/2021 Ungur Viktor         0      
EE 77/2021 Vasiljević Kristina 50 51 50   0      
EE 78/2021 Cetić Aleksandar 66 46 50   0      
EE 79/2021 Prelović Svetlana         0      
EE 80/2021 Đoković Danilo         0      
EE 81/2021 Stanojević Anastasija         0      
EE 82/2021 Pete Valentino     50   0      
EE 83/2021 Lakić Stefan 56 40 59   0      
EE 84/2021 Radović Dejan 61       0      
EE 85/2021 Milošević Petar         0      
EE 86/2021 Simić Nemanja 65 55 55 71 61.5   69 7
EE 87/2021 Vukas Dušan 72 85 77 65 74.75   79 8
EE 88/2021 Đorđević Katarina         0      
EE 89/2021 Danilović Nikola     75 50 0      
EE 90/2021 Sokolovac Andrej         0      
EE 91/2021 Beatović Jovan         0      
EE 92/2021 Mandić Vanja 77   78   0      
EE 93/2021 Maričić Dimitrije 66 56     0      
EE 94/2021 Marčetić Lazar         0      
EE 95/2021 Pal Igor         0      
EE 96/2021 Simović Vesna         0      
EE 97/2021 Malešević Mihajlo 59 69     0      
EE 98/2021 Bulić Marija 52       0      
EE 99/2021 Stanojević Dostana 70 40 77 75 65.5   72 8
EE 100/2021 Popović Aleksandar 60   56   0      
EE 101/2021 Bošnjak Vuk         0      
EE 102/2021 Glišević Sara 50   50   0      
EE 103/2021 Veselinović Veljko 67 55 61   0      
EE 104/2021 Savić Aleksandar 50   44 50 0      
EE 105/2021 Gluvajić Marko         0      
EE 106/2021 Selaković Anđela     54   0      
EE 107/2021 Ćirković Uroš         0      
EE 108/2021 Živković Sara 56 55 71   0      
EE 109/2021 Jankov Nemanja         0      
EE 110/2021 Milovanović Dragana 60       0      
EE 111/2021 Ivanić Ivan 74 58 62 62 64   71 8
EE 112/2021 Prvulović Marko 52       0      
EE 113/2021 Ratković Nemanja 50   52   0      
EE 114/2021 Đukanović Nikola 67 40 57   0      
EE 115/2021 Mrdović Đorđe         0      
EE 116/2021 Radovanović Slaven     50   0      
EE 117/2021 Beška Srđan         0      
EE 118/2021 Ivković Slaven 48 57 57   0      
EE 119/2021 Papović Radivoje 65 43 54   0      
EE 120/2021 Ivanić Aleksa     65 58 0      
EE 121/2021 Milovanović Predrag 40 60     0      
EE 122/2021 Vukajlović Andrija         0      
EE 123/2021 Dabović Aljoša 51   50   0      
EE 124/2021 Savkov Dejan         0      
EE 125/2021 Mitrović Đorđe         0      
EE 126/2021 Dautović Mileta         0      
EE 127/2021 Zeljić Vukašin 56       0      
EE 128/2021 Đuričin Svetozar     54 50 0      
EE 129/2021 Todorović Nebojša 57 100 58 70 71.25   77 8
EE 130/2021 Sabo Robert 67   53   0      
EE 131/2021 Jaušić Aleksandar 52 53 50   0      
EE 132/2021 Miletić Miloš 58   52 60 0      
EE 133/2021 Stevanović Rajna 61 44 63   0      
EE 134/2021 Marković Nikola         0      
EE 135/2021 Ilić Slavko 69   56   0      
EE 136/2021 Kerkez Dušan 72 44 55 65 59   67 7
EE 137/2021 Sandić Vojislav 72       0      
EE 138/2021 Ožegović Marko         0      
EE 139/2021 Spasić Luka 75 45 70   0      
EE 140/2021 Jevtić Mihailo         0      
EE 141/2021 Radosavljević Vanja         0      
EE 142/2021 Petrović Ilija 70 51 59 76 64   71 8
EE 143/2021 Babić Dušan         0      
EE 144/2021 Lazić Filip         0      
EE 145/2021 Križov Marko         0      
EE 146/2021 Dimitrijević Dušan 59 50     0      
EE 147/2021 Stefanović Milan 55   52   0      
EE 148/2021 Đurašković Petar         0      
EE 149/2021 Skeja Irena     50   0      
EE 150/2021 Beloica Ružica   72     0      
EE 151/2021 Simić Tijana         0      
EE 152/2021 Ignjatović Nebojša         0      
EE 153/2021 Šinžar Stefan   61     0      
EE 154/2021 Dolovac Stevan   51 61 40 0      
EE 155/2021 Nićetin Miloš         0      
EE 156/2021 Dimitrić Đorđe 69 50 64   0      
EE 157/2021 Panić Aleksandar         0      
EE 158/2021 Janjić Marko         0      
EE 159/2021 Ješić Siniša         0      
EE 160/2021 Mićanović Aleksandar 58 61     0      
EE 161/2021 Nikolić Dimitrije         0      
EE 162/2021 Marković Sandra 55 41 64 40 50   59 6
EE 163/2021 Sarić Aleksa         0      
EE 164/2021 Aničić Marko         0      
EE 165/2021 Simeunović Lazar         0      
EE 166/2021 Dobraš Nenad 71 55 51   0      
EE 167/2021 Macut Predrag         0      
EE 168/2021 Bosančić Luka         0      
EE 169/2021 Petković Vuk     51   0      
EE 170/2021 Ljuštinić Perica         0      
EE 171/2021 Petrović Luka         0      
EE 172/2021 Jandrić Igor         0      
EE 173/2021 Pajić Mateja         0      
EE 174/2021 Gojak Marija         0      
EE 175/2021 Antonić Stefan         0      
EE 176/2021 Bulatović Strahinja         0      
EE 177/2021 Andrić Lazar     50   0      
EE 178/2021 Šujić Pavle         0      
EE 179/2021 Maravić Mihajlo         0      
EE 180/2021 Ferger Stefan         0      
EE 181/2021 Ninković Aleksa     56   0      
EE 182/2021 Jevremović Jovan 55 79 57   0      
EE 183/2021 Đurica Stefan 54 47 51 55 51.75   61 7
EE 184/2021 Zoran Miro         0      
EE 185/2021 Lemajić Stefan         0      
EE 186/2021 Bogdanov Kolja         0      
EE 187/2021 Aničić Miloš         0      
EE 188/2021 Stanišić Ratko         0      
EE 189/2021 Bebić Žarko         0      
EE 190/2021 Stankić Dejan 56 47 59   0      
EE 191/2021 Egić Marko         0      
EE 192/2021 Mićić Bogdan         0      
EE 193/2021 Radonjić Andreja         0      
EE 194/2021 Jorgić Anđela 51       0      
EE 195/2021 Pece-Anderla Rita 42 41     0      
EE 196/2021 Ilić Mladen 50   60   0      
EE 197/2021 Vuković Milica     70 70 0      
EE 198/2021 Colić Aleksa         0      
EE 199/2021 Maljak Miloš 48 57 62   0      
EE 200/2021 Stevanović Nikolina 51 49 50   0      
EE 201/2021 Bjelošević Andrej         0      
EE 202/2021 Jović Radivoje 53 46 55 53 51.75   61 7
EE 203/2021 Žunić Predrag         0      
EE 204/2021 Savić Aleksa         0      
EE 205/2021 Arbutina Damjan         0      
EE 206/2021 Miličević Ognjen         0      
EE 207/2021 Voćkić Matej         0      
EE 208/2021 Tošić Nada         0      
EE 209/2021 Petrović Petar         0      
EE 210/2021 Ferko Vanja         0      
EE 211/2021 Pažin Marko         0      
EE 212/2021 Jovanović Dejan         0      
EE 213/2021 Miletić Matija     48 65 0      
EE 214/2021 Tokodi Kristian         0      
EE 215/2021 Ćirić Srđan     50   0      
EE 216/2021 Mitrović Milan         0      
EE 217/2021 Radojević Dejan         0      
EE 218/2021 Knežević Relja     55   0      
EE 219/2021 Baškot Damjan         0      
EE 220/2021 Petrović Marko         0      
EE 221/2021 Obradović Mateja         0      
EE 222/2021 Laušev Marko         0      
EE 223/2021 Gajić Aleksandar 40 45     0      
EE 224/2021 Žarković Arsen         0      
EE 225/2021 Bodiroža Slavko         0      
EE 226/2021 Živković Ignjat         0      
EE 227/2021 Podunavac Mirko         0      
EE 228/2021 Mrkobrada Strahinja         0      
EE 229/2021 Sretenović Miloš         0      
EE 230/2021 Đurić Dušan         0      
EE 231/2021 Štula Branko     55   0      
EE 232/2021 Rauš Nikola   61     0      
EE 233/2021 Stojanović Marko         0      
EE 234/2021 Simić Nemanja         0      
EE 235/2021 Vučenov Marko         0      
EE 236/2021 Kovačević Predrag         0      
EE 237/2021 Brdar Dragan         0      
EE 238/2021 Vasiljević Milan 44 61 56 68 57.25   65 7
EE 239/2021 Kerkez Marko         0      
EE 240/2021 Pavlica Nikola         0      
PONOVO SLUŠAJU PREDMET
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 232/2018 Jovanović Mario         0      
EE 152/2019 Mišljenović Stefan 58 41     0      
EE 111/2020 Subašić Nemanja         0      
EE 142/2020 Rakić David         0      
EE 158/2020 Milivojević Vladimir         0      
EE 213/2020 Nikolić Nikola         0      
EE 234/2020 Stojčić Vojislav         0      
EE 245/2020 Damjanov Nenad         0      
EE 253/2020 Mijić Đuro         0      
POLAŽU PREKO KOLOKVIJUMA
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 162/2015 Petrović Zorana         0      
EE 194/2015 Spajić Miroslava   52 54   0      
EE 53/2016 Licenberger Filip         0      
EE 110/2017 Bošnjak Arelena         0      
EE 248/2017 Radivojević Vladimir         0      
EE 60/2018 Stajić Jelena     50   0      
EE 198/2018 Rusov Stefan         0      
EE 106/2019 Komnenović Predrag         0      
EE 123/2019 Petrović Sergej         0      
EE 135/2019 Stamenković Stefan 49 41     0      
EE 157/2019 Janković David   51     0      
EE 178/2019 Ilić Valentina         0      
EE 222/2019 Kalinić Danilo         0      
EE 240/2019 Jojević Nikola         0      
EE 67/2020 Stojaković Mlađen         0      
EE 78/2020 Ostojić Ognjen 41 40 54 40 43.75   54 6
EE 79/2020 Ćuk Sara         0      
EE 82/2020 Dokić Igor         0      
EE 103/2020 Marković Marko 54 65     0      
EE 146/2020 Nađ Sebastijan         0      
EE 155/2020 Jovanović Aleksa 53 58 50   0      
EE 160/2020 Đerić Aleksa 50       0      
EE 166/2020 Stjepanović Marko 51 50 51 47 49.75   59 6
EE 175/2020 Stjepanović Darko         0      
EE 177/2020 Šajin Aleksandar         0      
EE 189/2020 Kerleta Luka         0      
EE 190/2020 Veber Srđan         0      
EE 191/2020 Gligorić Dalibor     55   0      
EE 192/2020 Markočević Minja         0      
EE 194/2020 Bulić Miloš   51     0      
EE 197/2020 Davidović Uroš         0      
EE 199/2020 Graić Filip Gaj         0      
EE 208/2020 Vilimanović Stefan         0      
EE 228/2020 Semiz Lana         0      
EE 232/2020 Pavković Aleksandar         0      
EE 233/2020 Golubović Željana         0      
EE 237/2020 Šogor Stevan         0      
EE 238/2020 Petrović Nikola 40 59 50   0      
EE 244/2020 Divac Mirko         0      
STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO NA PARCIJALNO POLAGANJE
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 229/2020 Dražić Srđan         0      
EE 175/2019 Veličković Nikola   57     0