EE - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA 
10.04.2021. - rezultati aprilskog roka
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova održaće se u petak 16.04.2021. u 17h na MS Teamsu:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWJkZDNhZmYtMGMzYy00OWU2LTgzOTUtYTI4YWM2ZDRhOGRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ada575f6-4e91-4d1d-aa89-9b2d9f5810e3%22%2c%22Oid%22%3a%226d9252d7-dc58-4f9a-8e4a-2ef208ccf263%22%7d
Usmeni za ocenu 10 biće održan u petak 16.04.2021. u 19h u učionici 109A.
Upis ocena održaće se u petak 16.04.2021. u 19:20h u učionici 109A.
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
  prepisivanje
 
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 17/2020 Pavić Petar         0      
EE 24/2020 Vrsajkov Stefan         0      
EE 30/2020 Urošević Marko 56 50 66 62 58.5   66 7
EE 34/2020 Milošević Stefan         0      
EE 35/2020 Bojić Vuk     67   0      
EE 48/2020 Urošević Emilija 62 60 53 65 60   67 7
EE 55/2020 Sabatuš Đorđe 98 98 93 100 97.25   98 9(teorija za 10)
EE 56/2020 Brkić Miona         0      
EE 58/2020 Sekulić Ana 50 49 50   0      
EE 60/2020 Marković Luka         0      
EE 62/2020 Plavšić Bojan 50   89 65 0      
EE 63/2020 Bezbradica Miloš 60 59 56   0      
EE 65/2020 Ajduković Jovan 74 86     0      
EE 66/2020 Savanović Luka 52   52   0      
EE 67/2020 Stojaković Mlađen 54   53   0      
EE 68/2020 Kajla Igor 59   52   0      
EE 70/2020 Popov Leon 68 70 62   0      
EE 71/2020 Živković Petar 73 40     0      
EE 74/2020 Todor Igor 64 59 52 50 56.25   64 7
EE 76/2020 Zvijer Valentina 53 45 50   0      
EE 78/2020 Ostojić Ognjen         0      
EE 79/2020 Ćuk Sara         0      
EE 80/2020 Stefanović Jovan 59   64 50 0      
EE 81/2020 Božić Milan 68   65   0      
EE 82/2020 Dokić Igor 50   72   0      
EE 85/2020 Matković Nebojša 75 40 67   0      
EE 86/2020 Grujičin Ivan 70 46 58 74 62   69 7
EE 88/2020 Tucakov Todor         0      
EE 89/2020 Đorđević Andrija         0      
EE 90/2020 Goronić Danja 61 78 80 80 74.75   79 8
EE 92/2020 Lukić Stefan 41 50     0      
EE 95/2020 Stanković Petar         0      
EE 99/2020 Damjanović Danilo 65 70 57 58 62.5   69 7
EE 100/2020 Dobrić Miloš 61 60 46 65 58   66 7
EE 101/2020 Popović Marko 46 50 47 40 45.75   56 6
EE 103/2020 Marković Marko     64   0      
EE 104/2020 Jošić Luka 50   72 40 0      
EE 109/2020 Marković Anđelko 47 55 54   0      
EE 111/2020 Subašić Nemanja         0      
EE 112/2020 Klincov Aleksandar 65 43 61 50 54.75   63 7
EE 113/2020 Ilić Todor         0      
EE 115/2020 Petrović Jovana 58 50     0      
EE 116/2020 Ćosin Dušan         0      
EE 119/2020 Vujičić Sonja         0      
EE 123/2020 Eminović Emir     72   0      
EE 124/2020 Kaurin Aleksandar 55 42 71   0      
EE 129/2020 Dubljanin Arsenije         0      
EE 134/2020 Smiljanić Lazar         0      
EE 136/2020 Marić Filip         0      
EE 139/2020 Rokvić Marko         0      
EE 142/2020 Rakić David         0      
EE 143/2020 Vasić Stefan 50   50   0      
EE 144/2020 Vuković Kristina 61 58 64   0      
EE 146/2020 Nađ Sebastijan     54   0      
EE 147/2020 Mihajlov Vukašin 52 50 65 40 51.75   61 7
EE 148/2020 Starčević Stefan 50 50 50   0      
EE 150/2020 Popović Viktor 65 58 65 50 59.5   67 7
EE 151/2020 Pavlović Đorđe 47 50 51   0      
EE 153/2020 Starčević Bojana         0      
EE 154/2020 Komanović Vukašin   60 73 65 0      
EE 155/2020 Jovanović Aleksa 50       0      
EE 156/2020 Nemet Robert         0      
EE 157/2020 Kiralj Laslo 53 55     0      
EE 158/2020 Milivojević Vladimir         0      
EE 159/2020 Vuković Dušan         0      
EE 160/2020 Đerić Aleksa     60   0      
EE 162/2020 Nikolić Ivana         0      
EE 164/2020 Komad Jelena 40 44     0      
EE 165/2020 Vignjević Marko 57 50     0      
EE 166/2020 Stjepanović Marko 50       0      
EE 168/2020 Milošević Mihajlo 49 54 41 40 46   56 6
EE 171/2020 Vukić Srđan 50   64   0      
EE 172/2020 Hornjak Goran         0      
EE 173/2020 Jovičin Nemanja         0      
EE 174/2020 Bokan Dušan 43 40 54   0      
EE 175/2020 Stjepanović Darko         0      
EE 176/2020 Milićević Pavle 63 40 66   0      
EE 177/2020 Šajin Aleksandar     52   0      
EE 178/2020 Popović Jelena 55 70 91   0      
EE 181/2020 Simićević Luka         0      
EE 182/2020 Berta Aron Laslo 55   50   0      
EE 185/2020 Đurić Mladen         0      
EE 187/2020 Pucarević Nenad     53   0      
EE 188/2020 Janković Sara 63   61   0      
EE 189/2020 Kerleta Luka         0      
EE 190/2020 Veber Srđan         0      
EE 191/2020 Gligorić Dalibor     86   0      
EE 192/2020 Markočević Minja 65       0      
EE 193/2020 Ivezić Helena 57   68   0      
EE 194/2020 Bulić Miloš         0      
EE 195/2020 Despotović Vanja         0      
EE 197/2020 Davidović Uroš         0      
EE 199/2020 Graić Filip Gaj         0      
EE 200/2020 Gavrilović Luka   57 75 50 0      
EE 202/2020 Lepotić Vladimir     52   0      
EE 203/2020 Perić Dejan   50 50 50 0      
EE 204/2020 Rakonjac Miloš 57 65   85 0      
EE 205/2020 Subić Dragana 40 65     0      
EE 208/2020 Vilimanović Stefan         0      
EE 209/2020 Svirac Aleksandar 54       0      
EE 211/2020 Simunović Miladin         0      
EE 213/2020 Nikolić Nikola         0      
EE 214/2020 Adžaga Anastasija     50   0      
EE 215/2020 Cvijetić Aleksandar 53 50 78 70 62.75   70 7
EE 217/2020 Višnjić Ognjen 50 50 96 62 64.5   71 8
EE 218/2020 Banović Valentina 50   62 40 0      
EE 219/2020 Marčeta Ljubiša 41 43     0      
EE 221/2020 Perović Milo 40 68 54   0      
EE 222/2020 Janković Nikola         0      
EE 223/2020 Panjkov Aleksandar 50 50 51   0      
EE 224/2020 Sarapka David         0      
EE 226/2020 Subotin David         0      
EE 227/2020 Milošević Bojan         0      
EE 228/2020 Semiz Lana   50     0      
EE 229/2020 Dražić Srđan 40 40     0      
EE 230/2020 Milanović Srđan         0      
EE 231/2020 Spaić Srđan 52       0      
EE 232/2020 Pavković Aleksandar         0      
EE 233/2020 Golubović Željana         0      
EE 234/2020 Stojčić Vojislav         0      
EE 235/2020 Vučetić Vladan 53 50     0      
EE 236/2020 Štefan Marius         0      
EE 237/2020 Šogor Stevan         0      
EE 238/2020 Petrović Nikola         0      
EE 239/2020 Stanković Vuk         0      
EE 240/2020 Anđelić Arsen   73     0      
Stari studenti                
EE 82/2019 Milošević Jovana 99 100 99   0      
EE 93/2019 Kvočka Nikola         0      
EE 99/2019 Bojić Marija 55 73 63 50 60.25   68 7
EE 106/2019 Komnenović Predrag   50     0      
EE 107/2019 Renji Atila 53   75   0      
EE 118/2019 Kosanović Ksenija 50 50     0      
EE 123/2019 Petrović Sergej         0      
EE 152/2019 Mišljenović Stefan 56   55   0      
EE 156/2019 Ubavić Petar   50     0      
EE 163/2019 Begenišič Milica 55 40 63 50 52   61 7
EE 168/2019 Tošić Miloš 41 78 46 42 51.75   61 7
EE 175/2019 Veličković Nikola 52       0      
EE 177/2019 Medić Mihajlo         0      
EE 178/2019 Ilić Valentina 40 40 60   0      
EE 183/2019 Bajunović Milovan   53 55   0      
EE 184/2019 Kojić Radan   60 48 48 0      
EE 187/2019 Janković Vesna 46 50 50   0      
EE 211/2019 Bevković Igor 50   58   0      
EE 217/2019 Srećković Ognjen 49 50 70 50 54.75   63 7
EE 218/2019 Tica Boško 40 45 56 50 47.75   57 6
EE 220/2019 Nešković Miloš         0      
EE 222/2019 Kalinić Danilo   80 54   0      
EE 225/2019 Babić Uroš 59 55 53   0      
EE 227/2019 Pačirski Dušan         0      
EE 233/2019 Todić Dejan         0      
EE 234/2019 Perić Marta     75 40 0      
EE 235/2019 Bukvić Svetlana     52   0      
EE 240/2019 Jojević Nikola         0      
EE 96/2018 Krajinović Aleksandar         0      
EE 187/2018 Anđić Zdravko         0      
EE 198/2018 Rusov Stefan         0      
EE 215/2018 Grujičić Darko   65 48 40 0      
EE 232/2018 Jovanović Mario         0      
EE 226/2017 Vidaković Nemanja 86 90 66   0      
EE 234/2017 Pejanović Marko 60   57 40 0      
EE 235/2017 Kontić Aleksandar 47 75 55   0      
EE 248/2017 Radivojević Vladimir         0      
EE 215/2016 Đorđević Božidar 45 50     0      
EE 194/2015 Spajić Miroslava         0      
EE 80/2014 Batranović Nikola 65   62   0      
EE 161/2012 Budinski Aleksej   60 63   0