EE - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
19.01.2020 - rezultati II kolokvijuma
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova održaće se u sredu 27.01.2021.
u 13:00h na Microsoft Teamsu
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili MORAJU
se uključiti na Teams u sredu 27.01.2021. u 13:00h  na gledanje radova da nam to prijave!
Podsećamo vas da i oni studenti koji su položili ispit preko kolokvijuma
MORAJU da prijave ispit kako bi im ocena bila upisana!
Termini upisa ocena i usmenog za ocenu 10 biće objavljeni na rezultatima ispita 
koji će biti održan 21.02.2021.
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
Link za meeting uvida u radove u Microsoft Teamsu
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
 
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 1/2020 Surovi Borislav 97 100 90 90 94.25   95 9(teorija za 10)
EE 2/2020 Pajović-Đurov Lazar 88 100 76 95 89.75   92 9(teorija za 10)
EE 3/2020 Banovac Sara 97 100 97 90 96   97 9(teorija za 10)
EE 4/2020 Ćatić Nikola 92 88 74 85 84.75   88 9(teorija za 10)
EE 5/2020 Mitrović Teodora 95 94 87 90 91.5   93 9(teorija za 10)
EE 6/2020 Ivanković Vukašin 59   71 55 0      
EE 7/2020 Stojanović Nataša 72 98 66 69 76.25   81 9
EE 8/2020 Đuričić Dušan 94 100 85 75 88.5   91 9(teorija za 10)
EE 9/2020 Krunić Svetlana 78 83 71 83 78.75   83 9
EE 10/2020 Danilović Anđela 92 83 75 85 83.75   87 9(teorija za 10)
EE 11/2020 Marković Viktorija 94 97 85 90 91.5   93 9(teorija za 10)
EE 12/2020 Delić Stefan 86   71 95 0      
EE 13/2020 Krga Jovana 87 93 81 65 81.5   85 9(teorija za 10)
EE 14/2020 Tomić Uroš 65 86 63 55 67.25   73 8
EE 15/2020 Alagić Marko 94 100 94 100 97   98 9(teorija za 10)
EE 16/2020 Ilić Aleksandra 79 98     0      
EE 17/2020 Pavić Petar         0      
EE 18/2020 Stevanović Tijana 87 80 65 80 78   82 9
EE 19/2020 Kravić Đorđe     65   0      
EE 20/2020 Zrnić Aleksa 94 98 82 60 83.5   87 9(teorija za 10)
EE 21/2020 Jošović Alisa 84 79 87 75 81.25   85 9(teorija za 10)
EE 22/2020 Medić Nemanja 66   65   0      
EE 23/2020 Gordić Ivana 57 88 40 55 60   67 7
EE 24/2020 Vrsajkov Stefan         0      
EE 25/2020 Hrnjak Jovan 69 95 55 70 72.25   77 8
EE 26/2020 Đurđević Luka 82 100     0      
EE 27/2020 Vitković Milana 58 93 59 50 65   71 8
EE 28/2020 Miličević Vuk 91 100 84 90 91.25   93 9(teorija za 10)
EE 29/2020 Mijailović Nemanja 80 78 71 45 68.5   74 8
EE 30/2020 Urošević Marko 56       0      
EE 31/2020 Stanišić Teodora 100 100 99 100 99.75   100 9(teorija za 10)
EE 32/2020 Despotović Sanja 71 65 57   0      
EE 33/2020 Babić Katarina 40 80     0      
EE 34/2020 Milošević Stefan         0      
EE 35/2020 Bojić Vuk     67   0      
EE 36/2020 Stanojev Jovana 71 73 50   0      
EE 37/2020 Mokan Ana 70 98 77 70 78.75   83 9
EE 38/2020 Kecman Igor 88 98 83 100 92.25   94 9(teorija za 10)
EE 39/2020 Žarić Nemanja 94 100 86 80 90   92 9(teorija za 10)
EE 40/2020 Kuzmanović Blanka 85 100 63 40 72   77 8
EE 41/2020 Nikolić Aleksandar 73 60 53 50 59   67 7
EE 42/2020 Papić Luka 90 100 96 80 91.5   93 9(teorija za 10)
EE 43/2020 Puhalo Milica 96 100 97 100 98.25   99 9(teorija za 10)
EE 44/2020 Rakočević Sergej 67 40 69 40 54   62 7
EE 45/2020 Gojković Ljubomir 67 40     0      
EE 46/2020 Desnica Bogdan 94 86 76 69 81.25   85 9(teorija za 10)
EE 47/2020 Antić Nina 97 91 89 100 94.25   95 9(teorija za 10)
EE 48/2020 Urošević Emilija 62   53   0      
EE 49/2020 Kolarević Đorđe 83 95 73 95 86.5   89 9(teorija za 10)
EE 50/2020 Mrkić Filip 85 100     0      
EE 51/2020 Vuković Nenad 75 90 66 50 70.25   76 8
EE 52/2020 Branković Miloš 82 98 77 60 79.25   83 9
EE 53/2020 Šaponja Marko     58 85 0      
EE 54/2020 Žilović Aleksej 86 97 61 90 83.5   87 9(teorija za 10)
EE 55/2020 Sabatuš Đorđe 98 98 93 100 97.25   98 9(teorija za 10)
EE 56/2020 Brkić Miona         0      
EE 57/2020 Stojanovski Goran 53 60 53   0      
EE 58/2020 Sekulić Ana     50   0      
EE 59/2020 Ric Marko 76 40 54 60 57.5   65 7
EE 60/2020 Marković Luka         0      
EE 61/2020 Pavićević Milica 86 83 63 60 73   78 8
EE 62/2020 Plavšić Bojan         0      
EE 63/2020 Bezbradica Miloš 60 59     0      
EE 64/2020 Topić Jovana 86 87 81 52 76.5   81 9
EE 65/2020 Ajduković Jovan 74 86     0      
EE 66/2020 Savanović Luka 52       0      
EE 67/2020 Stojaković Mlađen         0      
EE 68/2020 Kajla Igor 59       0      
EE 69/2020 Jovetić Uroš 76 98 68 90 83   86 9(teorija za 10)
EE 70/2020 Popov Leon 68   62   0      
EE 71/2020 Živković Petar 73 40     0      
EE 72/2020 Kostić Jovana 61 78 54   0      
EE 73/2020 Ružić Olivera 61 78 45 50 58.5   66 7
EE 74/2020 Todor Igor 64 59     0      
EE 75/2020 Grk Ana 71 86 50 70 69.25   75 8
EE 76/2020 Zvijer Valentina 53 45     0      
EE 77/2020 Kovačić Nikola 80 80 69 80 77.25   81 9
EE 78/2020 Ostojić Ognjen         0      
EE 79/2020 Ćuk Sara         0      
EE 80/2020 Stefanović Jovan 59       0      
EE 81/2020 Božić Milan         0      
EE 82/2020 Dokić Igor 50       0      
EE 83/2020 Pejović Marija 82 100 80 50 78   82 9
EE 84/2020 Andonović Mihajlo 85 98 77 70 82.5   86 9(teorija za 10)
EE 85/2020 Matković Nebojša     67   0      
EE 86/2020 Grujičin Ivan 70 46     0      
EE 87/2020 Momčilović Marko         0      
EE 88/2020 Tucakov Todor         0      
EE 89/2020 Đorđević Andrija         0      
EE 90/2020 Goronić Danja 61 78 55   0      
EE 91/2020 Šobot Tea 72 100 57 90 79.75   83 9
EE 92/2020 Lukić Stefan         0      
EE 93/2020 Jović Nataša 74 64 59   0      
EE 94/2020 Knežević Jana 48 63 52 50 53.25   62 7
EE 95/2020 Stanković Petar         0      
EE 96/2020 Mišković Strahinja 63 94 61 60 69.5   75 8
EE 97/2020 Erdeljan Aleksandar 80 97 51 40 67   73 8
EE 98/2020 Kosarević Nikola 47 95     0      
EE 99/2020 Damjanović Danilo 65 70 57   0      
EE 100/2020 Dobrić Miloš         0      
EE 101/2020 Popović Marko         0      
EE 102/2020 Ilić Risto   50 43 55 0      
EE 103/2020 Marković Marko         0      
EE 104/2020 Jošić Luka         0      
EE 105/2020 Perišić Ivana 65 78 51 70 66   72 8
EE 106/2020 Pavlović Tijana 51 85 56 50 60.5   68 7
EE 107/2020 Jeremić Bojana 65 98 53 75 72.75   78 8
EE 108/2020 Radović Marija 42 50 51   0      
EE 109/2020 Marković Anđelko     54   0      
EE 110/2020 Gluvajić Luka 56 63     0      
EE 111/2020 Subašić Nemanja         0      
EE 112/2020 Klincov Aleksandar 65 43 61   0      
EE 113/2020 Ilić Todor         0      
EE 114/2020 Bojić Vladimir         0      
EE 115/2020 Petrović Jovana         0      
EE 116/2020 Ćosin Dušan         0      
EE 117/2020 Ignjatović Milica 56   50   0      
EE 118/2020 Savić Aleksandra 73 63 65   0      
EE 119/2020 Vujičić Sonja         0      
EE 120/2020 Guzijan Dimitrije 51 51     0      
EE 121/2020 Karanović Nikola 56 59     0      
EE 122/2020 Gostović Bojan 52   50   0      
EE 123/2020 Eminović Emir         0      
EE 124/2020 Kaurin Aleksandar 55 42     0      
EE 125/2020 Starčević Nevena 45 64     0      
EE 126/2020 Jevtić Mina 40 57 50   0      
EE 127/2020 Majcen Mateja 58 63 50 56 56.75   65 7
EE 128/2020 Blatnjicki Danijel 43 96 43 40 55.5   64 7
EE 129/2020 Dubljanin Arsenije         0      
EE 130/2020 Blagojević Jovana 84 85 58   0      
EE 131/2020 Ninkov Jovan 63   71   0      
EE 132/2020 Vujković Nevena 84 59 70 44 64.25   71 8
EE 133/2020 Pavlović Nikolina 75 74 59 40 62   69 7
EE 134/2020 Smiljanić Lazar         0      
EE 135/2020 Zeljić Milica   82     0      
EE 136/2020 Marić Filip         0      
EE 137/2020 Dožić Petar 58   62 50 0      
EE 138/2020 Arsenić Đorđe         0      
EE 139/2020 Rokvić Marko         0      
EE 140/2020 Rikanović Anja     40 50 0      
EE 141/2020 Opačić Tijana 56   65   0      
EE 142/2020 Rakić David         0      
EE 143/2020 Vasić Stefan         0      
EE 144/2020 Vuković Kristina 61 58     0      
EE 145/2020 Srećković Nemanja 65 66 53   0      
EE 146/2020 Nađ Sebastijan         0      
EE 147/2020 Mihajlov Vukašin 52       0      
EE 148/2020 Starčević Stefan 50       0      
EE 149/2020 Simikić Darko 74 86 62 40 65.5   72 8
EE 150/2020 Popović Viktor 65 58 65   0      
EE 151/2020 Pavlović Đorđe 47 50     0      
EE 152/2020 Pejčić Andrea 68 51     0      
EE 153/2020 Starčević Bojana         0      
EE 154/2020 Komanović Vukašin   60     0      
EE 155/2020 Jovanović Aleksa 50       0      
EE 156/2020 Nemet Robert         0      
EE 157/2020 Kiralj Laslo         0      
EE 158/2020 Milivojević Vladimir         0      
EE 159/2020 Vuković Dušan         0      
EE 160/2020 Đerić Aleksa         0      
EE 161/2020 Stepanović Vladimir 66 48     0      
EE 162/2020 Nikolić Ivana         0      
EE 163/2020 Drakulić Nikola 48 83 42 40 53.25   62 7
EE 164/2020 Komad Jelena         0      
EE 165/2020 Vignjević Marko 57       0      
EE 166/2020 Stjepanović Marko         0      
EE 167/2020 Malešević Mateja 50 73 50   0      
EE 168/2020 Milošević Mihajlo 49 54 41 40 46   56 6
EE 169/2020 Drašković Miljan     59 40 0      
EE 170/2020 Mudrinić Bojan 87 63 74 53 69.25   75 8
EE 171/2020 Vukić Srđan 50       0      
EE 172/2020 Hornjak Goran         0      
EE 173/2020 Jovičin Nemanja         0      
EE 174/2020 Bokan Dušan 43 40     0      
EE 175/2020 Stjepanović Darko         0      
EE 176/2020 Milićević Pavle 63 40     0      
EE 177/2020 Šajin Aleksandar         0      
EE 178/2020 Popović Jelena         0      
EE 179/2020 Tijanić Dajana 58 49     0      
EE 180/2020 Aldroubi Malek 57   61 45 0      
EE 181/2020 Simićević Luka         0      
EE 182/2020 Berta Aron Laslo 55       0      
EE 183/2020 Radanović Marko 61 47 50   0      
EE 184/2020 Rofa Branislav 61 43 46 40 47.5   57 6
EE 185/2020 Đurić Mladen         0      
EE 186/2020 Cvijić Renata 54 92 48 45 59.75   67 7
EE 187/2020 Pucarević Nenad         0      
EE 188/2020 Janković Sara 63   61   0      
EE 189/2020 Kerleta Luka         0      
EE 190/2020 Veber Srđan         0      
EE 191/2020 Gligorić Dalibor         0      
EE 192/2020 Markočević Minja         0      
EE 193/2020 Ivezić Helena     68   0      
EE 194/2020 Bulić Miloš         0      
EE 195/2020 Despotović Vanja         0      
EE 196/2020 Milićević Aleksandar     50   0      
EE 197/2020 Davidović Uroš         0      
EE 198/2020 Dondur Aleksandra 75 54 54   0      
EE 199/2020 Graić Filip Gaj         0      
EE 200/2020 Gavrilović Luka   57     0      
EE 201/2020 Mirić Veljko 57 62     0      
EE 202/2020 Lepotić Vladimir         0      
EE 203/2020 Perić Dejan         0      
EE 204/2020 Rakonjac Miloš         0      
EE 205/2020 Subić Dragana         0      
EE 206/2020 Lukač Nemanja 62 91 51 52 64   71 8
EE 207/2020 Gerić Nikola 45 40     0      
EE 208/2020 Vilimanović Stefan         0      
EE 209/2020 Svirac Aleksandar 54       0      
EE 210/2020 Lekić Ognjen 64 72 59   0      
EE 211/2020 Simunović Miladin         0      
EE 212/2020 Farkaš Željko 40 61     0      
EE 213/2020 Nikolić Nikola         0      
EE 214/2020 Adžaga Anastasija         0      
EE 215/2020 Cvijetić Aleksandar   50     0      
EE 216/2020 Matošević Miloš 65 93 62 50 67.5   73 8
EE 217/2020 Višnjić Ognjen         0      
EE 218/2020 Banović Valentina         0      
EE 219/2020 Marčeta Ljubiša         0      
EE 220/2020 Jurišić Mihajla 53 40 40 40 43.25   54 6
EE 221/2020 Perović Milo 40 68     0      
EE 222/2020 Janković Nikola         0      
EE 223/2020 Panjkov Aleksandar 50       0      
EE 224/2020 Sarapka David         0      
EE 225/2020 Marković Jovan 57 65 68 45 58.75   66 7
EE 226/2020 Subotin David         0      
EE 227/2020 Milošević Bojan         0      
EE 228/2020 Semiz Lana         0      
EE 229/2020 Dražić Srđan         0      
EE 230/2020 Milanović Srđan         0      
EE 231/2020 Spaić Srđan 52       0      
EE 232/2020 Pavković Aleksandar         0      
EE 233/2020 Golubović Željana         0      
EE 234/2020 Stojčić Vojislav         0      
EE 235/2020 Vučetić Vladan         0      
EE 236/2020 Štefan Marius         0      
EE 237/2020 Šogor Stevan         0      
EE 238/2020 Petrović Nikola         0      
EE 239/2020 Stanković Vuk         0      
EE 240/2020 Anđelić Arsen   73     0      
       
Stari studenti                
EE 82/2019 Milošević Jovana 99 100 99   0      
EE 99/2019 Bojić Marija 55 73     0      
EE 107/2019 Renji Atila         0      
EE 118/2019 Kosanović Ksenija 50       0      
EE 123/2019 Petrović Sergej         0      
EE 152/2019 Mišljenović Stefan         0      
EE 175/2019 Veličković Nikola 52       0      
EE 177/2019 Medić Mihajlo         0      
EE 178/2019 Ilić Valentina 40 40     0      
EE 183/2019 Bajunović Milovan   53     0      
EE 184/2019 Kojić Radan   60     0      
EE 187/2019 Janković Vesna 46 50 50   0      
EE 218/2019 Tica Boško         0      
EE 220/2019 Nešković Miloš         0      
EE 221/2019 Ćuković Katarina 52 53     0      
EE 222/2019 Kalinić Danilo   80     0      
EE 225/2019 Babić Uroš         0      
EE 227/2019 Pačirski Dušan         0      
EE 233/2019 Todić Dejan         0      
EE 234/2019 Perić Marta         0      
EE 235/2019 Bukvić Svetlana         0      
EE 240/2019 Jojević Nikola         0      
EE 96/2018 Krajinović Aleksandar         0      
EE 170/2018 Delić Darko 47 40     0      
EE 187/2018 Anđić Zdravko         0      
EE 198/2018 Rusov Stefan         0      
EE 215/2018 Grujičić Darko         0      
EE 232/2018 Jovanović Mario         0      
EE 226/2017 Vidaković Nemanja 86 90     0      
EE 235/2017 Kontić Aleksandar 47 75     0      
EE 248/2017 Radivojević Vladimir         0      
EE 215/2016 Đorđević Božidar 45 50     0      
EE 234/2016 Živojinov Olga 41 51     0      
EE 194/2015 Spajić Miroslava         0      
EE 80/2014 Batranović Nikola 65       0      
EE 163/2014 Panić Miljana 53 50 53   0      
EE 161/2012 Budinski Aleksej   60     0