RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
07.07.2023 - rezultati julskog roka
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Upis ocena biće održan
13. jula 2023. godine u 11:30. Doći na prvi sprat nastavnog bloka kod lifta.
Uvid u radove i usmeni za ocenu 10 biće održani
13. jula 2023. godine u 11h. Doći na prvi sprat nastavnog bloka kod lifta.
Upis ocena je obavezan i morate na njega doći lično!
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili 
treba da nam to prijave!
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  nije prosleđena ocena zbog nedolaska na upis
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  prepisivanje
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili deo ispita
  odgovara usmeno
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 2/2022 68 95 76 73 78   82 9(teorija za 10)
RA 3/2022 79 82 54 65 70   76 8
RA 7/2022 58 100     0      
RA 9/2022 61 65 66   0      
RA 15/2022 64 51 79 50 61   68 7
RA 19/2022 61       0      
RA 21/2022 50 72 67 50 59.75   67 7
RA 22/2022 55   58   0      
RA 23/2022 44 70     0      
RA 24/2022 85       0      
RA 30/2022 77 96 78 100 87.75   90 9(teorija za 10)
RA 33/2022         0      
RA 37/2022 70 70 85 85 77.5   82 9(teorija za 10)
RA 42/2022 60   46   0      
RA 47/2022 73 85 89 70 79.25   83 9(teorija za 10)
RA 51/2022 62 70     0      
RA 57/2022 68 85 56 97 76.5   81 9(teorija za 10)
RA 59/2022 58 68 72 90 72   77 8
RA 61/2022         0      
RA 62/2022 66 45     0      
RA 64/2022 59 90 56 45 62.5   69 7
RA 66/2022 69       0      
RA 68/2022 51 75 50 70 61.5   69 7
RA 72/2022 80 96 74 74 81   84 9(teorija za 10)
RA 75/2022 69 52 93 80 73.5   78 8
RA 77/2022 54 100 70   0      
RA 79/2022 67 100 89 78 83.5   87 9(teorija za 10)
RA 80/2022         0      
RA 82/2022 76 100 71 85 83   86 9(teorija za 10)
RA 83/2022 76 85 70 95 81.5   85 9(teorija za 10)
RA 85/2022 58 92 83 81 78.5   82 9(teorija za 10)
RA 91/2022 59   96 100 0      
RA 94/2022 62 51 97 95 76.25   81 9(teorija za 10)
RA 100/2022 67 88 53 48 64   71 8
RA 102/2022 66 40 84 75 66.25   72 8
RA 103/2022 63 93 61 80 74.25   79 8
RA 109/2022 71 64 56 82 68.25   74 8
RA 112/2022 86 88 94 95 90.75   92 9(teorija za 10)
RA 123/2022 78 75 86 40 69.75   75 8
RA 128/2022 63 64 58 95 70   76 8
RA 130/2022 58 41 65 92 64   71 8
RA 133/2022         0      
RA 137/2022 53 70 67 77 66.75   73 8
RA 138/2022 51 65 53 80 62.25   69 7
RA 139/2022 84 40 58 62 61   68 7
RA 142/2022 55 84 73 94 76.5   81 9(teorija za 10)
RA 148/2022 59 78 78 100 78.75   83 9(teorija za 10)
RA 149/2022 43 44 61 71 54.75   63 7
RA 155/2022 56 40     0      
RA 157/2022 71 72 66 70 69.75   75 8
RA 158/2022 63 67 82 85 74.25   79 8
RA 161/2022 80 68 75 75 74.5   79 8
RA 162/2022 59 65     0      
RA 164/2022 51 75     0      
RA 165/2022 64 57 81 60 65.5   72 8
RA 167/2022 57 50 87 80 68.5   74 8
RA 168/2022 50 66 84 72 68   74 8
RA 170/2022         0      
RA 171/2022 57 85     0      
RA 172/2022 50 65 61 65 60.25   68 7
RA 174/2022 68 80 64 45 64.25   71 8
RA 176/2022 67 40 50   0      
RA 177/2022 74 88     0      
RA 178/2022 81 90 77 71 79.75 U 83 9
RA 179/2022 80 89 67 77 78.25   82 9(teorija za 10)
RA 180/2022 70 49 89 75 70.75   76 8
RA 181/2022 66 68 50 80 66   72 8
RA 184/2022 50   42 59 0      
RA 186/2022 40 45     0      
RA 189/2022 57 76     0      
RA 190/2022 45 44     0      
RA 191/2022         0      
RA 193/2022 69 45     0      
RA 196/2022 51 64 62 90 66.75   73 8
RA 197/2022 50 65 57 84 64   71 8
RA 198/2022 54       0      
RA 199/2022 44 45 50 70 52.25   61 7
RA 200/2022 58       0      
RA 201/2022 66 75 68 63 68   74 8
RA 202/2022 46 56 71 54 56.75   65 7
RA 203/2022 67 71 86 85 77.25   81 9(teorija za 10)
RA 204/2022 68 74 65   0      
RA 205/2022 41 48 90 70 62.25   69 7
RA 206/2022 47 62 50   0      
RA 209/2022 50 50 64 85 62.25   69 7
RA 210/2022         0      
RA 211/2022         0      
RA 212/2022         0      
RA 213/2022 44 45 70   0      
RA 214/2022     50   0      
RA 215/2022 40 59     0      
RA 216/2022       65 0      
RA 217/2022 67 63 46 51 56.75   65 7
RA 218/2022         0      
RA 219/2022 54 75 74 47 62.5   69 7
RA 220/2022     65   0      
RA 221/2022 57       0      
RA 222/2022 51 61 57   0      
RA 225/2022 51 59 50 42 50.5   60 6
RA 227/2022 66 74 80 85 76.25   81 9(teorija za 10)
RA 228/2022 62 60 83 51 64   71 8
RA 230/2022         0      
RA 231/2022 55   63   0      
RA 233/2022   80     0      
RA 234/2022 56 64 61 55 59   67 7
RA 235/2022         0      
RA 236/2022         0      
RA 239/2022 52 61 71 46 57.5   65 7
RA 240/2022         0      
PONOVO SLUŠAJU PREDMET
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 146/2021 76 91 82 56 76.25   81 9(teorija za 10)
RA 221/2021         0      
RA 239/2021         0      
POLAŽU PREKO KOLOKVIJUMA
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 72/2021         0      
RA 85/2021 77 82 75 62 74   79 8
RA 122/2021 67 54     0      
RA 201/2021         0      
RA 240/2021         0      
RA 195/2019         0      
RA 219/2019 40 65 59 48 53   62 7
RA 218/2018 69 50     0      
RA 238/2018         0      
RA 141/2016         0      
RA 220/2016         0      
RA 227/2014         0      
RA 199/2013         0      
RA 235/2013 44 55 52 40 47.75   57 6
STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO NA PARCIJALNO POLAGANJE
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena