RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
18.06.2023 - rezultati junskog roka
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Poslednji termin usmenog za ocenu 10, održaće se u julskom roku u terminu upisa ocena. 
Uvid u radove i upis ocena biće održan 29. juna 2023. godine u 19h. Potrebno
 doći na prvi sprat nastavnog bloka kod lifta.
Upis ocena je obavezan i morate na njega doći lično!
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili treba
da dođu u  četvrtak 29. juna 2023. godine  u 19h na gledanje radova da nam to prijave!
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  nije prosleđena ocena zbog nedolaska na upis
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  prepisivanje
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili deo ispita
  odgovara usmeno
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 2/2022 68 95 76 73 78   82 9(teorija za 10)
RA 3/2022     54   0      
RA 7/2022         0      
RA 9/2022 61 65     0      
RA 12/2022 57 60 74 58 62.25   69 7
RA 14/2022 64 90 81 98 83.25 U 86 9
RA 15/2022 64 51     0      
RA 19/2022 61       0      
RA 21/2022 50   67 50 0      
RA 22/2022 55   58   0      
RA 23/2022 44 70     0      
RA 24/2022         0      
RA 30/2022 77 96 78   0      
RA 32/2022 53 65 45 55 54.5   63 7
RA 33/2022         0      
RA 37/2022 70 70     0      
RA 42/2022 60   46   0      
RA 47/2022 73 85 89 70 79.25   83 9(teorija za 10)
RA 49/2022 81 100 69 99 87.25 U 90 9
RA 51/2022         0      
RA 55/2022 86 95 84 100 91.25   90 9 !
RA 57/2022 68 85 56   0      
RA 58/2022 66 68 75 49 64.5   71 8
RA 59/2022 58 68     0      
RA 61/2022         0      
RA 62/2022 66 45     0      
RA 64/2022 59 90     0      
RA 66/2022         0      
RA 68/2022 51 40 50 70 52.75   61 7
RA 72/2022 80 96 74 74 81   84 9(teorija za 10)
RA 75/2022 69 52     0      
RA 77/2022 54 100 70   0      
RA 78/2022 70 60 56 70 64   71 8
RA 79/2022 67   89 78 0      
RA 80/2022         0      
RA 82/2022 76 100 71 85 83   86 9(teorija za 10)
RA 83/2022 76 85 70 51 70.5   76 8
RA 85/2022 58 92 83 81 78.5   82 9(teorija za 10)
RA 91/2022 59       0      
RA 94/2022 62 51     0      
RA 97/2022 77 65 91 84 79.25   83 9(teorija za 10)
RA 100/2022 67 88 53 48 64   71 8
RA 101/2022 66 85 85 70 76.5   81 9(teorija za 10)
RA 102/2022 66 40     0      
RA 103/2022 63 93 61   0      
RA 109/2022 71 64 56   0      
RA 112/2022 86 88 94 95 90.75   92 9(teorija za 10)
RA 113/2022 79 40 76 54 62.25   69 7
RA 123/2022     86 40 0      
RA 128/2022 63 64 55   0      
RA 130/2022         0      
RA 133/2022         0      
RA 137/2022 53   67   0      
RA 138/2022 51 65 53   0      
RA 139/2022 84 40 58   0      
RA 142/2022 55 84 73 94 76.5   81 9(teorija za 10)
RA 148/2022 59 78 78 52 66.75   73 8
RA 149/2022 43 44 61   0      
RA 153/2022 67 96 69 40 68   74 8
RA 155/2022 56 40     0      
RA 157/2022 56 72 66   0      
RA 158/2022 63 67     0      
RA 161/2022 80 68 75   0      
RA 162/2022 59 65     0      
RA 164/2022         0      
RA 165/2022 64 57     0      
RA 167/2022 57 50     0      
RA 168/2022 50       0      
RA 169/2022 64 51 70 79 66   72 8
RA 170/2022         0      
RA 171/2022         0      
RA 172/2022 50 65 61 65 60.25   68 7
RA 174/2022 68   64 45 0      
RA 176/2022 67 40 50   0      
RA 177/2022         0      
RA 178/2022 81 90 77 71 79.75 U 83 9
RA 179/2022 53 89 67 77 71.5   77 8
RA 180/2022 70 49     0      
RA 181/2022 66 68 50   0      
RA 184/2022 50   42 59 0      
RA 186/2022 40 45     0      
RA 187/2022 56 56 51 57 55   63 7 !
RA 189/2022 57 76     0      
RA 190/2022 45 44     0      
RA 191/2022         0      
RA 193/2022 69 45     0      
RA 196/2022 51 64 62   0      
RA 197/2022 50   57   0      
RA 198/2022 54       0      
RA 199/2022 44 45 50   0      
RA 200/2022         0      
RA 201/2022 66   68 63 0      
RA 202/2022 46 56 71 54 56.75   65 7
RA 203/2022 67 71     0      
RA 204/2022 68   65   0      
RA 205/2022 41 48     0      
RA 206/2022 47 62 50   0      
RA 209/2022 50 50 64   0      
RA 210/2022         0      
RA 211/2022         0      
RA 212/2022         0      
RA 213/2022 44 45     0      
RA 214/2022         0      
RA 215/2022 40 59     0      
RA 216/2022         0      
RA 217/2022   63 46 51 0      
RA 218/2022         0      
RA 219/2022 54   74 47 0      
RA 220/2022     65   0      
RA 221/2022         0      
RA 222/2022 51 61     0      
RA 225/2022 51   50 42 0      
RA 227/2022 66 74     0      
RA 228/2022 62 60     0      
RA 229/2022 53 51 75 60 59.75   67 7
RA 230/2022         0      
RA 231/2022 55   63   0      
RA 233/2022         0      
RA 234/2022 56 64     0      
RA 235/2022         0      
RA 236/2022         0      
RA 239/2022 52 61     0      
RA 240/2022         0      
PONOVO SLUŠAJU PREDMET
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 146/2021 76 91 82   0      
RA 221/2021         0      
RA 239/2021         0      
POLAŽU PREKO KOLOKVIJUMA
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 72/2021         0      
RA 122/2021 67 54     0      
RA 201/2021         0      
RA 240/2021         0      
RA 195/2019         0      
RA 219/2019 40 65     0      
RA 218/2018   50     0      
RA 238/2018         0      
RA 141/2016         0      
RA 220/2016         0      
RA 227/2014         0      
RA 199/2013         0      
RA 235/2013 44 55 52 40 47.75   57 6
STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO NA PARCIJALNO POLAGANJE
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 85/2021 77 82 75   0