RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
30.04.2023 - rezultati aprilskog roka
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Usmeni za ocenu 10, gledanje radova i upis ocena održaće se u četvrtak 
18. maja 2023. godine u 20h. Doći na prvi sprat nastavnog bloka kod lifta.
Upis ocena je obavezan i morate na njega doći lično!
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili treba
da dođu u 18. maja 2023. godine  na gledanje radova da nam to prijave!
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  nije prosleđena ocena zbog nedolaska na upis
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  prepisivanje
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili deo ispita
  odgovara usmeno
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 2/2022 68 95 76 73 78   82 9(teorija za 10)
RA 3/2022         0      
RA 7/2022         0      
RA 9/2022 61 65     0      
RA 12/2022 57 60 74 55 61.5   69 7
RA 13/2022 48 40 40 67 48.75   58 6
RA 14/2022 64 90 81 98 83.25 U 86 9
RA 15/2022         0      
RA 19/2022 61       0      
RA 21/2022 50   67 50 0      
RA 22/2022     58   0      
RA 23/2022 44 70     0      
RA 24/2022         0      
RA 26/2022 73 85 81 69 77   81 9(teorija za 10)
RA 30/2022 77 96 78   0      
RA 32/2022 53   45 55 0      
RA 33/2022         0      
RA 37/2022 70 70     0      
RA 39/2022 66 95 72 72 76.25   81 9(teorija za 10)
RA 42/2022 60   46   0      
RA 47/2022 73 85 89 70 79.25   83 9(teorija za 10)
RA 49/2022 81 100 69 99 87.25   90 9(teorija za 10)
RA 51/2022         0      
RA 55/2022 86 95 84 100 91.25   93 9(teorija za 10)
RA 57/2022 68 85 56   0      
RA 58/2022 66 68 75 49 64.5   71 8
RA 59/2022 58 68     0      
RA 60/2022 60 70 66 67 65.75   72 8
RA 61/2022         0      
RA 62/2022         0      
RA 63/2022 69 85 76 75 76.25   81 9(teorija za 10)
RA 64/2022 59 90     0      
RA 65/2022 60 48 62 64 58.5   66 7
RA 66/2022         0      
RA 68/2022 51 40 46 70 51.75   61 7
RA 72/2022 80 96 74 74 81   84 9(teorija za 10)
RA 75/2022         0      
RA 77/2022 54 100     0      
RA 78/2022 70 60 56 70 64   71 8
RA 79/2022 67   89 78 0      
RA 80/2022         0      
RA 82/2022 76 100 71 85 83   86 9(teorija za 10)
RA 83/2022 76 40 70 51 59.25   67 7
RA 85/2022     83 81 0      
RA 87/2022 63 80 81 81 76.25   81 9(teorija za 10)
RA 90/2022 69 65 50 60 61   68 7
RA 91/2022 59       0      
RA 94/2022 62 51     0      
RA 96/2022 76 96 58 50 70   76 8
RA 97/2022 52 65 91 84 73   78 8
RA 98/2022 67 81 73 69 72.5   78 8
RA 100/2022 67 88     0      
RA 101/2022 66 72 85 70 73.25   78 8
RA 102/2022 66 40     0      
RA 103/2022 63 93     0      
RA 109/2022 71 64     0      
RA 110/2022 64 78 53 90 71.25   77 8
RA 111/2022 56 50 53 57 54   62 7
RA 112/2022 86 88 94 95 90.75   92 9(teorija za 10)
RA 113/2022 79 40     0      
RA 115/2022 60 93 54 40 61.75   69 7
RA 119/2022 58 62 70 50 60   67 7
RA 120/2022 59 96 59 95 77.25   81 9(teorija za 10)
RA 123/2022     86 40 0      
RA 124/2022 52 72 50 51 56.25   64 7
RA 128/2022 63 64 55   0      
RA 130/2022         0      
RA 133/2022         0      
RA 136/2022 58 65 72 55 62.5   69 7
RA 137/2022 53   67   0      
RA 138/2022 51   53   0      
RA 139/2022 84 40 58   0      
RA 142/2022 55 84 73 94 76.5   81 9(teorija za 10)
RA 147/2022 69 62 77 50 64.5   71 8
RA 148/2022 59 78 78 52 66.75   73 8
RA 149/2022 43 44 61   0      
RA 153/2022 67   69 40 0      
RA 155/2022 56 40     0      
RA 157/2022 54   66   0      
RA 158/2022         0      
RA 159/2022 56 100 56 65 69.25   75 8
RA 161/2022 80 68 75   0      
RA 162/2022         0      
RA 163/2022 55 46 61 60 55.5   64 7
RA 164/2022         0      
RA 165/2022 64 57     0      
RA 167/2022 57 50     0      
RA 168/2022 50       0      
RA 169/2022 64 51 70 62 61.75   69 7
RA 170/2022         0      
RA 171/2022         0      
RA 172/2022 50 65 61 65 60.25   68 7
RA 174/2022 68   64 45 0      
RA 176/2022 67 40     0      
RA 177/2022         0      
RA 178/2022 81 90 77 71 79.75 U 83 9
RA 179/2022 53 89   77 0      
RA 180/2022         0      
RA 181/2022 66 68     0      
RA 182/2022 48 60 81 71 65   71 8
RA 184/2022 50   42 59 0      
RA 186/2022 40 45     0      
RA 187/2022 56 56 51 57 55   63 7
RA 189/2022         0      
RA 190/2022         0      
RA 191/2022         0      
RA 193/2022 69 45     0      
RA 196/2022 51   62   0      
RA 197/2022 50       0      
RA 198/2022 54       0      
RA 199/2022 44 45 50   0      
RA 200/2022         0      
RA 201/2022 66   68 63 0      
RA 202/2022 46 56 71 54 56.75   65 7
RA 203/2022 67 71     0      
RA 204/2022     65   0      
RA 205/2022 41 48     0      
RA 206/2022 47 62     0      
RA 208/2022 50 40 82 47 54.75   63 7
RA 209/2022 50 50 64   0      
RA 210/2022         0      
RA 211/2022         0      
RA 212/2022         0      
RA 213/2022         0      
RA 214/2022         0      
RA 215/2022 40 59     0      
RA 216/2022         0      
RA 217/2022     46 51 0      
RA 218/2022         0      
RA 219/2022     74 47 0      
RA 220/2022     65   0      
RA 221/2022         0      
RA 222/2022 51 61     0      
RA 225/2022     50 42 0      
RA 227/2022         0      
RA 228/2022 62 60     0      
RA 229/2022     75 60 0      
RA 230/2022         0      
RA 231/2022 55   63   0      
RA 233/2022         0      
RA 234/2022 56 64     0      
RA 235/2022         0      
RA 236/2022         0      
RA 237/2022 41 50 55 45 47.75   57 6
RA 238/2022 70 69 45 40 56   64 7
RA 239/2022 52 61     0      
RA 240/2022         0      
PONOVO SLUŠAJU PREDMET
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 146/2021 76 91 82   0      
RA 221/2021         0      
RA 239/2021         0      
POLAŽU PREKO KOLOKVIJUMA
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 72/2021         0      
RA 122/2021 67 54     0      
RA 196/2021 63 50 51 59 55.75   64 7
RA 201/2021         0      
RA 240/2021         0      
RA 195/2019         0      
RA 219/2019         0      
RA 218/2018   50     0      
RA 238/2018         0      
RA 141/2016         0      
RA 220/2016         0      
RA 227/2014         0      
RA 199/2013         0      
RA 235/2013 44 55 52 40 47.75   57 6
STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO NA PARCIJALNO POLAGANJE
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 85/2021 77 82 75   0