RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
05.02.2023 - rezultati februarskog roka
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova održaće se u petak, 17. februra 2023. godine u 14:30h prvi sprat nastavnog bloka kod lifta.
Termin upisa ocena će biti objavljen na sajtu predmeta. Upis ocena je obavezan i morarte na njega doći lično.
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  MORAJU
da dođu u u petak, 17. februra 2023. godine u 14:30h prvi sprat nastavnog bloka kod lifta,  na gledanje radova da nam to prijave!
Termini upisa ocena i usmenog za ocenu 10  biće objavljeni  na sajtu predmeta. 
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  prepisivanje
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili deo ispita
  odgovara usmeno
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 1/2022 73 50 75 65 65.75   72 8
RA 2/2022 68 95 76 73 78   82 9(teorija za 10)
RA 3/2022         0      
RA 4/2022 68 45 53 52 54.5   63 7
RA 5/2022 53 64 53 62 58   66 7
RA 6/2022 73 95 40 40 62   69 7
RA 7/2022         0      
RA 8/2022 61 95 77 65 74.5   79 8
RA 9/2022         0      
RA 10/2022 57 70 59 70 64   71 8
RA 11/2022 56 69 62 80 66.75   73 8
RA 12/2022 57 60 74 55 61.5   69 7
RA 13/2022 48 40 40 67 48.75   58 6
RA 14/2022 64 90 81 98 83.25 U 86 9
RA 15/2022         0      
RA 16/2022 49 55 57 71 58   66 7
RA 17/2022 67 60 78 90 73.75   79 8
RA 18/2022 90 67 75 73 76.25 U 96 10
RA 19/2022 61       0      
RA 20/2022 49 60 81 100 72.5   78 8
RA 21/2022 50   67 50 0      
RA 22/2022         0      
RA 23/2022 44 70     0      
RA 24/2022         0      
RA 25/2022 40 69 58 50 54.25   63 7
RA 26/2022 73 85     0      
RA 27/2022 76 85 70 95 81.5   85 9(teorija za 10)
RA 28/2022 80 100 82 96 89.5   91 9(teorija za 10)
RA 29/2022 49 55 45 40 47.25   57 6
RA 30/2022 77   78   0      
RA 31/2022 78 75 78 81 78 U 82 9
RA 32/2022     45 55 0      
RA 33/2022         0      
RA 34/2022 63 95 41 46 61.25   68 7
RA 35/2022 84 85 78 100 86.75   89 9(teorija za 10)
RA 36/2022 96 100 91 100 96.75   97 9(teorija za 10)
RA 37/2022 70 70     0      
RA 38/2022 48 60 63 53 56   64 7
RA 39/2022 66 95 72 72 76.25   81 9(teorija za 10)
RA 40/2022 68 60 61 40 57.25   65 7
RA 41/2022 43 55 56 48 50.5   60 6
RA 42/2022 60   46   0      
RA 43/2022 81 100 79 89 87.25 U 100 10*
RA 44/2022 62 85 56 50 63.25   70 7
RA 45/2022 85 100 83 93 90.25   92 9(teorija za 10)
RA 46/2022 78 90 83 88 84.75 U 97 10
RA 47/2022 73 85 89 70 79.25   83 9(teorija za 10)
RA 48/2022 57 100 56 65 69.5   75 8
RA 49/2022 81 100 69 99 87.25   90 9(teorija za 10)
RA 50/2022 73 88 68 45 68.5   74 8
RA 51/2022         0      
RA 52/2022 69 60 44 43 54   62 7
RA 53/2022 63 95 87 65 77.5   82 9(teorija za 10)
RA 54/2022 80 95 52 80 76.75   81 9(teorija za 10)
RA 55/2022 86 95 84 100 91.25   93 9(teorija za 10)
RA 56/2022 81 100 88 90 89.75 U 100 10*
RA 57/2022 68 85     0      
RA 58/2022 66 68     0      
RA 59/2022 58 68     0      
RA 60/2022 60 70     0      
RA 61/2022         0      
RA 62/2022         0      
RA 63/2022 69 85     0      
RA 64/2022 59 90     0      
RA 65/2022 60 48     0      
RA 66/2022         0      
RA 67/2022 73 83 74 90 80 U 84 9
RA 68/2022 51 40 46   0      
RA 69/2022 77 80 84 93 83.5 U 100 10*
RA 70/2022 80 66 87 95 82 U 100 10*
RA 71/2022 64 62 69 73 67   73 8
RA 72/2022 55 50     0      
RA 73/2022 56 40 58 55 52.25   61 7
RA 74/2022 43 45 62 60 52.5   61 7
RA 75/2022         0      
RA 76/2022 60 62 55 80 64.25   71 8
RA 77/2022 54 100     0      
RA 78/2022 70 60 56 70 64   71 8
RA 79/2022 67   89 78 0      
RA 80/2022         0      
RA 81/2022 65 70 87 100 80.5 U 97 10
RA 82/2022 76 100 71 85 83   86 9(teorija za 10)
RA 83/2022 76 40 70 51 59.25   67 7
RA 84/2022 75 88 78 80 80.25 U 97 10
RA 85/2022         0      
RA 86/2022 75 95 85 95 87.5 U 100 10*
RA 87/2022 63 80 81 50 68.5   74 8
RA 88/2022 58 63 53 88 65.5   72 8
RA 89/2022 57 60 54 63 58.5   66 7
RA 90/2022 69   50 60 0      
RA 91/2022 59       0      
RA 92/2022 69 90 57 40 64   71 8
RA 93/2022 82 79 96 59 79 U 100 10*
RA 94/2022 62 51     0      
RA 95/2022 83 80 67 79 77.25 U 97 10
RA 96/2022 76   58 50 0      
RA 97/2022 52 65     0      
RA 98/2022 67       0      
RA 99/2022 70 88 66 86 77.5 U 100 10*
RA 100/2022 67 88     0      
RA 101/2022 66   85   0      
RA 102/2022 66 40     0      
RA 103/2022 63 93     0      
RA 104/2022 76 45 70 65 64   71 8
RA 105/2022 69 48 79 58 63.5   70 7
RA 106/2022 54 53 65 60 58   66 7
RA 107/2022 79 90 70 90 82.25   86 9(teorija za 10)
RA 108/2022 75 45 70 66 64   71 8
RA 109/2022 71       0      
RA 110/2022   78 53 90 0      
RA 111/2022 56 50 53   0      
RA 112/2022 86 88 94 95 90.75   92 9(teorija za 10)
RA 113/2022 79 40     0      
RA 114/2022 69 58 71 78 69   75 8
RA 115/2022 60   54 40 0      
RA 116/2022 57 70 63 75 66.25   72 8
RA 117/2022 79 60 80 70 72.25   77 8
RA 118/2022 93 95 55 79 80.5 U 97 10
RA 119/2022 58   70 50 0      
RA 120/2022 59 62 59 95 68.75   74 8
RA 121/2022 61 83 64 50 64.5   71 8
RA 122/2022 46 45 50 40 45.25   55 6
RA 123/2022     86 40 0      
RA 124/2022 52   50 51 0      
RA 125/2022 64 95 53 81 73.25   78 8
RA 126/2022 71 95 80 72 79.5 U 100 10*
RA 127/2022 53 62 63 90 67   73 8
RA 128/2022 63 64     0      
RA 129/2022 65 75 59 65 66   72 8
RA 130/2022         0      
RA 131/2022 53 49 58 75 58.75   66 7
RA 132/2022 54 49 78 75 64   71 8
RA 133/2022         0      
RA 134/2022 72 88 73 41 68.5   74 8
RA 135/2022 66 68 59 74 66.75   73 8
RA 136/2022 58 65     0      
RA 137/2022 53       0      
RA 138/2022 51       0      
RA 139/2022 84 40 58   0      
RA 140/2022 49 43 67 80 59.75   67 7
RA 141/2022 60 85 57 70 68   74 8
RA 142/2022 55 84     0      
RA 143/2022 87 79 67 44 69.25   75 8
RA 144/2022 60 69 71 60 65   71 8
RA 145/2022 73 84 74 95 81.5   85 9(teorija za 10)
RA 146/2022 49 40 51 40 45   55 6
RA 147/2022     77 50 0      
RA 148/2022 59 78     0      
RA 149/2022 43 44     0      
RA 150/2022 76 86 86 90 84.5   87 9(teorija za 10)
RA 151/2022 50 86 45 48 57.25   65 7
RA 152/2022 68 49 87 83 71.75   77 8
RA 153/2022 67   69 40 0      
RA 154/2022 84 100 75 93 88 U 97 10
RA 155/2022 56 40     0      
RA 156/2022 64 45 44 40 48.25   58 6
RA 157/2022 54       0      
RA 158/2022         0      
RA 159/2022 56   56 65 0      
RA 160/2022 40 50 46 40 44   54 6
RA 161/2022 80 68     0      
RA 162/2022         0      
RA 163/2022 55 46 61   0      
RA 164/2022         0      
RA 165/2022 64 57     0      
RA 166/2022 66 60 63 50 59.75   67 7
RA 167/2022 57 50     0      
RA 168/2022         0      
RA 169/2022 64 51     0      
RA 170/2022         0      
RA 171/2022         0      
RA 172/2022 50 65 61 65 60.25   68 7
RA 173/2022 51 58 51 57 54.25   63 7
RA 174/2022 68   64 45 0      
RA 175/2022 56 70 64 55 61.25   68 7
RA 176/2022 67 40     0      
RA 177/2022         0      
RA 178/2022 81 90 77 71 79.75 U 83 9(teorija za 10)
RA 179/2022 53 89     0      
RA 180/2022         0      
RA 181/2022 66 68     0      
RA 182/2022 48 60     0      
RA 183/2022 83 52 74 47 64   71 8
RA 184/2022 50   42 59 0      
RA 185/2022 71 83 55 40 62.25   69 7
RA 186/2022 40 45     0      
RA 187/2022 56 56 51 57 55   63 7
RA 188/2022 61 57 69 89 69   75 8
RA 189/2022         0      
RA 190/2022         0      
RA 191/2022         0      
RA 192/2022 40 75 56 68 59.75   67 7
RA 193/2022         0      
RA 194/2022 40 45 50 60 48.75   58 6
RA 195/2022 45 55 50 40 47.5   57 6
RA 196/2022 51       0      
RA 197/2022 50       0      
RA 198/2022 54       0      
RA 199/2022 44 45 50   0      
RA 200/2022         0      
RA 201/2022 66       0      
RA 202/2022 46 56     0      
RA 203/2022 67       0      
RA 204/2022     65   0      
RA 205/2022 41 48     0      
RA 206/2022 47 62     0      
RA 207/2022 43 44 56 50 48.25   58 6
RA 208/2022 50 40 44   0      
RA 209/2022 50   64   0      
RA 210/2022         0      
RA 211/2022         0      
RA 212/2022         0      
RA 213/2022         0      
RA 214/2022         0      
RA 215/2022         0      
RA 216/2022         0      
RA 217/2022         0      
RA 218/2022         0      
RA 219/2022         0      
RA 220/2022     65   0      
RA 221/2022         0      
RA 222/2022         0      
RA 223/2022 51 44 41 72 52   61 7
RA 224/2022 47 49 42 48 46.5   56 6
RA 225/2022         0      
RA 226/2022 62 40 50 60 53   62 7
RA 227/2022         0      
RA 228/2022 62 60     0      
RA 229/2022     75 60 0      
RA 230/2022         0      
RA 231/2022 55       0      
RA 232/2022 54 55 60 44 53.25   62 7
RA 233/2022         0      
RA 234/2022         0      
RA 235/2022         0      
RA 236/2022         0      
RA 237/2022     55 45 0      
RA 238/2022 70   45 40 0      
RA 239/2022 52 61     0      
RA 240/2022         0      
PONOVO SLUŠAJU PREDMET
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 146/2021 76 91 82   0      
RA 221/2021         0      
RA 239/2021         0      
POLAŽU PREKO KOLOKVIJUMA
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 72/2021         0      
RA 122/2021         0      
RA 196/2021 63 50 51   0      
RA 201/2021         0      
RA 240/2021         0      
RA 195/2019         0      
RA 219/2019         0      
RA 218/2018   50     0      
RA 238/2018         0      
RA 141/2016         0      
RA 220/2016         0      
RA 227/2014         0      
RA 199/2013         0      
RA 235/2013 44 55 52 40 47.75   57 6
STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO NA PARCIJALNO POLAGANJE
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
          0