RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
04.12.2022 - rezultati I kolokvijuma
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova održaće se u utorak 13.12.2022. u 11:00 u kabinetu 117, prvi sprat F bloka
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  MORAJU
da dođu u četvrtak 27.01.2022. u 11h  na gledanje radova da nam to prijave!
Podsećamo vas da i oni studenti koji su položili ispit preko kolokvijuma
MORAJU da prijave ispit kako bi im ocena bila upisana!
Termini upisa ocena i usmenog za ocenu 10  biće objavljeni na rezultatima 
ispita koji će biti održan 20.02.2022.
 
 
 
 
 
 
 
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 1/2022 73 50     0      
RA 2/2022 68 95     0      
RA 3/2022         0      
RA 4/2022 68 45     0      
RA 5/2022 53 64     0      
RA 6/2022 73 95     0      
RA 7/2022         0      
RA 8/2022 61 95     0      
RA 9/2022         0      
RA 10/2022 57 70     0      
RA 11/2022 56 69     0      
RA 12/2022 57 60     0      
RA 13/2022 48 40     0      
RA 14/2022 64 90     0      
RA 15/2022         0      
RA 16/2022 49 55     0      
RA 17/2022 67 60     0      
RA 18/2022         0      
RA 19/2022 61       0      
RA 20/2022 49 60     0      
RA 21/2022 50       0      
RA 22/2022         0      
RA 23/2022 44 70     0      
RA 24/2022         0      
RA 25/2022 40 69     0      
RA 26/2022 73 85     0      
RA 27/2022 76 85     0      
RA 28/2022 80 100     0      
RA 29/2022 49 55     0      
RA 30/2022 77       0      
RA 31/2022 78 75     0      
RA 32/2022         0      
RA 33/2022         0      
RA 34/2022 63 95     0      
RA 35/2022 84 85     0      
RA 36/2022 96 100     0      
RA 37/2022 70 70     0      
RA 38/2022 48 60     0      
RA 39/2022 66 95     0      
RA 40/2022 68 60     0      
RA 41/2022 43 55     0      
RA 42/2022 60       0      
RA 43/2022 81 100     0      
RA 44/2022 62 85     0      
RA 45/2022 85 100     0      
RA 46/2022 78 90     0      
RA 47/2022 72 63     0      
RA 48/2022 57 100     0      
RA 49/2022 81 100     0      
RA 50/2022 73 88     0      
RA 51/2022         0      
RA 52/2022 69 60     0      
RA 53/2022 63 95     0      
RA 54/2022 80 95     0      
RA 55/2022 86 95     0      
RA 56/2022 81 100     0      
RA 57/2022 68 85     0      
RA 58/2022 66 68     0      
RA 59/2022 58 68     0      
RA 60/2022 60 70     0      
RA 61/2022         0      
RA 62/2022         0      
RA 63/2022 69 85     0      
RA 64/2022 59 90     0      
RA 65/2022 60 48     0      
RA 66/2022         0      
RA 67/2022 73 83     0      
RA 68/2022 51 40     0      
RA 69/2022 77 80     0      
RA 70/2022 80 66     0      
RA 71/2022 64       0      
RA 72/2022 55 50     0      
RA 73/2022 56 40     0      
RA 74/2022 43 45     0      
RA 75/2022         0      
RA 76/2022 60       0      
RA 77/2022 54 100     0      
RA 78/2022 70 60     0      
RA 79/2022         0      
RA 80/2022         0      
RA 81/2022 65 70     0      
RA 82/2022 76 100     0      
RA 83/2022 76 40     0      
RA 84/2022 75 88     0      
RA 85/2022         0      
RA 86/2022 75 95     0      
RA 87/2022 63 80     0      
RA 88/2022 58 63     0      
RA 89/2022 57 60     0      
RA 90/2022 69       0      
RA 91/2022 59       0      
RA 92/2022 69 90     0      
RA 93/2022 82 79     0      
RA 94/2022 62 51     0      
RA 95/2022 83 80     0      
RA 96/2022 76       0      
RA 97/2022 52       0      
RA 98/2022 67       0      
RA 99/2022 70 88     0      
RA 100/2022 67 88     0      
RA 101/2022 51       0      
RA 102/2022 66 40     0      
RA 103/2022 63 93     0      
RA 104/2022 76 45     0      
RA 105/2022 69 48     0      
RA 106/2022 54 53     0      
RA 107/2022 79 90     0      
RA 108/2022 55 40     0      
RA 109/2022 71       0      
RA 110/2022   78     0      
RA 111/2022 56 50     0      
RA 112/2022 86       0      
RA 113/2022 79 40     0      
RA 114/2022 69 58     0      
RA 115/2022 60       0      
RA 116/2022 57 70     0      
RA 117/2022 79 60     0      
RA 118/2022 93 95     0      
RA 119/2022 58       0      
RA 120/2022 59 40     0      
RA 121/2022 61 83     0      
RA 122/2022 46 45     0      
RA 123/2022         0      
RA 124/2022 52       0      
RA 125/2022 64 95     0      
RA 126/2022 71 95     0      
RA 127/2022 53       0      
RA 128/2022 63 64     0      
RA 129/2022 65 75     0      
RA 130/2022         0      
RA 131/2022 53 49     0      
RA 132/2022 54 49     0      
RA 133/2022         0      
RA 134/2022 72 88     0      
RA 135/2022 66 68     0      
RA 136/2022 58 65     0      
RA 137/2022         0      
RA 138/2022 51       0      
RA 139/2022 84 40     0      
RA 140/2022 49 43     0      
RA 141/2022 60 85     0      
RA 142/2022 55 84     0      
RA 143/2022 87 79     0      
RA 144/2022 60 69     0      
RA 145/2022 73 84     0      
RA 146/2022 49 40     0      
RA 147/2022         0      
RA 148/2022 59 78     0      
RA 149/2022 43 44     0      
RA 150/2022 76 86     0      
RA 151/2022 50 86     0      
RA 152/2022 68 49     0      
RA 153/2022 67       0      
RA 154/2022 84 100     0      
RA 155/2022 56 40     0      
RA 156/2022 64 45     0      
RA 157/2022 54       0      
RA 158/2022         0      
RA 159/2022 56       0      
RA 160/2022 40 50     0      
RA 161/2022         0      
RA 162/2022         0      
RA 163/2022 55 46     0      
RA 164/2022         0      
RA 165/2022 64 57     0      
RA 166/2022 66       0      
RA 167/2022         0      
RA 168/2022         0      
RA 169/2022 64 51     0      
RA 170/2022         0      
RA 171/2022         0      
RA 172/2022 50       0      
RA 173/2022 51 58     0      
RA 174/2022 68       0      
RA 175/2022 56 70     0      
RA 176/2022 67 40     0      
RA 177/2022         0      
RA 178/2022 51       0      
RA 179/2022 53 89     0      
RA 180/2022         0      
RA 181/2022 66 68     0      
RA 182/2022 48 60     0      
RA 183/2022 83 52     0      
RA 184/2022 50       0      
RA 185/2022 71 83     0      
RA 186/2022 40 45     0      
RA 187/2022 56 56     0      
RA 188/2022 61 57     0      
RA 189/2022         0      
RA 190/2022         0      
RA 191/2022         0      
RA 192/2022 40 75     0      
RA 193/2022         0      
RA 194/2022 40 45     0      
RA 195/2022 45 55     0      
RA 196/2022         0      
RA 197/2022 50       0      
RA 198/2022 54       0      
RA 199/2022 44 45     0      
RA 200/2022         0      
RA 201/2022 66       0      
RA 202/2022 46 56     0      
RA 203/2022 67       0      
RA 204/2022         0      
RA 205/2022 41 48     0      
RA 206/2022 47 62     0      
RA 207/2022 43 44     0      
RA 208/2022 50 40     0      
RA 209/2022 50       0      
RA 210/2022         0      
RA 211/2022         0      
RA 212/2022         0      
RA 213/2022         0      
RA 214/2022         0      
RA 215/2022         0      
RA 216/2022         0      
RA 217/2022         0      
RA 218/2022         0      
RA 219/2022         0      
RA 220/2022         0      
RA 221/2022         0      
RA 222/2022         0      
RA 223/2022 51 44     0      
RA 224/2022 47 49     0      
RA 225/2022         0      
RA 226/2022 62 40     0      
RA 227/2022         0      
RA 228/2022         0      
RA 229/2022         0      
RA 230/2022         0      
RA 231/2022         0      
RA 232/2022 54 55     0      
RA 233/2022         0      
RA 234/2022         0      
RA 235/2022         0      
RA 236/2022         0      
RA 237/2022         0      
RA 238/2022         0      
RA 239/2022 52 61     0      
RA 240/2022         0      
PONOVO SLUŠAJU PREDMET
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 146/2021 76 91     0      
RA 221/2021         0      
RA 239/2021         0      
POLAŽU PREKO KOLOKVIJUMA
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 72/2021         0      
RA 122/2021         0      
RA 196/2021         0      
RA 201/2021         0      
RA 240/2021         0      
RA 195/2019         0      
RA 219/2019         0      
RA 218/2018         0      
RA 238/2018         0      
RA 141/2016         0      
RA 220/2016         0      
RA 227/2014         0      
RA 199/2013         0      
RA 235/2013 44 55     0