RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
01.10.2022. - rezultati drugog oktobarskog dodatnog roka
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
UPIS OCENA  I UVID U RADOVE ODŽAĆE SE U UTORAK 4.10.2022. U KABINETU 124 OD 19:00
DOĆI NA PRVI SPRAT F BLOKA ISPRED KABINETA
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili MORAJU
da dođu na gledanje radova da nam to prijave!
Studenti koji su položili ispit MORAJU doći na upis ocena jer im u 
protivnom ocena neće biti prosleđena!
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  ocena nije prosleđena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  prepisivanje
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili deo ispita
  Usmeni za 10
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 7/2021 50       0      
RA 42/2021 51       0      
RA 46/2021 50 62 64 98 68.5   74 8
RA 72/2021         0      
RA 85/2021         0      
RA 100/2021         0      
RA 101/2021         0      
RA 122/2021 56 50 50   0      
RA 142/2021         0      
RA 146/2021         0      
RA 162/2021 56 62 56   0      
RA 163/2021 51 55 52 50 52   61 7
RA 174/2021         0      
RA 177/2021   55     0      
RA 184/2021     59   0      
RA 191/2021         0      
RA 196/2021 58   57   0      
RA 201/2021         0      
RA 211/2021 51 47 65 50 53.25   62 7
RA 215/2021     54   0      
RA 221/2021 46 42     0      
RA 224/2021         0      
RA 229/2021 58 50 61 50 54.75   63 7
RA 239/2021         0      
RA 240/2021         0      
Studenti koji ponovo slušaju predmet:
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 235/2019         0      
Studenti koji polažu preko kolokvijuma:
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 235/2013 50 88 50   0      
RA 227/2014         0      
RA 141/2016         0      
RA 147/2016         0      
RA 218/2018   93     0      
RA 158/2019         0      
RA 195/2019         0      
RA 220/2020         0