RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
10.09.2022. - rezultati septembarskog ispitnog roka
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
UPIS OCENA  I UVID U RADOVE ODŽAĆE SE U UTORAK 13.09.2022. U 17h.
DOĆI NA PRVI SPRAT NASTAVNOG BLOKA ISPRED UČIONOCE 109a.
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili MORAJU
da dođu na gledanje radova da nam to prijave!
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  ocena nije prosleđena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  prepisivanje
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili deo ispita
  Usmeni za 10
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 7/2021 50       0      
RA 42/2021 51       0      
RA 45/2021 59 93 71 70 73.25   78 8
RA 46/2021 50 62 64   0      
RA 60/2021 65 40 57 50 53   62 7
RA 67/2021 66 59 65 40 57.5   65 7
RA 72/2021         0      
RA 85/2021         0      
RA 88/2021 53 59 58   0      
RA 100/2021         0      
RA 101/2021         0      
RA 114/2021 64 41 72   0      
RA 117/2021 60 64 87 55 66.5   73 8
RA 120/2021 53 85     0      
RA 122/2021 56 50     0      
RA 132/2021 62 55     0      
RA 139/2021 87 90 80 94 87.75   90 9(teorija za 10)
RA 141/2021 60 80 60 75 68.75   74 8
RA 142/2021         0      
RA 145/2021 47 43 50 60 50   59 6
RA 146/2021         0      
RA 152/2021 83 83 72 80 79.5   83 9
RA 161/2021 73 80 61 50 66   72 8
RA 162/2021 56 62 56   0      
RA 163/2021 51 55     0      
RA 174/2021         0      
RA 177/2021   55     0      
RA 182/2021 51 60 73 65 62.25   69 7
RA 184/2021     59   0      
RA 185/2021 50 60 55 50 53.75   62 7
RA 187/2021 73   82 70 0      
RA 191/2021         0      
RA 193/2021 52 40     0      
RA 196/2021 58   57   0      
RA 198/2021 72 51 61 65 62.25   69 7
RA 201/2021         0      
RA 211/2021 51 47 65 50 53.25   62 7
RA 214/2021 45 42 75 50 53   62 7
RA 215/2021     54   0      
RA 221/2021 46 42     0      
RA 224/2021         0      
RA 229/2021 58       0      
RA 235/2021 50   69   0      
RA 237/2021 57 50 50   0      
RA 238/2021 52 50 54   0      
RA 239/2021         0      
RA 240/2021         0      
Studenti koji ponovo slušaju predmet:
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 235/2019         0      
Studenti koji polažu preko kolokvijuma:
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 235/2013 50 88 50   0      
RA 227/2014         0      
RA 141/2016         0      
RA 147/2016         0      
RA 218/2018   93     0      
RA 158/2019         0      
RA 195/2019         0      
RA 33/2020 50 77 60 50 59.25   67 7
RA 177/2020 50   50   0      
RA 220/2020         0