RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
03.09.2022. - rezultati avgustovskog ispitnog roka
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
UPIS OCENA  I UVID U RADOVE ODŽAĆE SE U UTORAK 19.7.2022.godine u 17:30h
DOĆI NA PRVI SPRAT NASTAVNOG BLOKA ISPRED UČIONOCE 109a.
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili MORAJU
da dođu na gledanje radova da nam to prijave!
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  ocena nije prosleđena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  prepisivanje
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili deo ispita
  Usmeni za 10
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 1/2021 59 41 61 50 52.75   61 7
RA 7/2021 50       0      
RA 16/2021 67 94 78 87 81.5   85 9(teorija za 10)
RA 19/2021 55 50 71 95 67.75   74 8
RA 42/2021 51       0      
RA 45/2021 59 93 71 40 65.75   72 8
RA 46/2021 50 62 64   0      
RA 60/2021 65 40 57   0      
RA 67/2021 66 59     0      
RA 72/2021         0      
RA 78/2021 58 47 52 100 64.25   71 8
RA 85/2021         0      
RA 88/2021 53 59 58   0      
RA 92/2021 72 60 91 64 71.75   77 8
RA 97/2021 41 45 44 40 42.5   53 6
RA 100/2021         0      
RA 101/2021         0      
RA 107/2021 77 90 73 40 70   76 8
RA 114/2021 64 41 72   0      
RA 117/2021 60 64     0      
RA 118/2021 78 69 62 78 71.75   77 8
RA 120/2021 53 85     0      
RA 122/2021 56 50     0      
RA 130/2021 56 72 62 60 62.5   69 7
RA 132/2021 62 55     0      
RA 138/2021 58 65 60 74 64.25   71 8
RA 139/2021 87 90 80 94 87.75   90 9(teorija za 10)
RA 141/2021 60 80 60 75 68.75   74 8
RA 142/2021         0      
RA 144/2021 61 66 47 40 53.5   62 7
RA 145/2021 47 43 50 60 50   59 6
RA 146/2021         0      
RA 152/2021 83 83     0      
RA 155/2021 83 45 67 65 65   71 8
RA 158/2021 79 50 66 65 65   71 8
RA 161/2021 73 80 61   0      
RA 162/2021 56 62 56   0      
RA 163/2021 51 55     0      
RA 174/2021         0      
RA 177/2021   55     0      
RA 178/2021 50 72 66 60 62   69 7
RA 179/2021 63 50 73 70 64   71 8
RA 181/2021 65 41 51 55 53   62 7
RA 182/2021 51 60   65 0      
RA 184/2021     59   0      
RA 185/2021 50 60 55   0      
RA 187/2021 73   82 70 0      
RA 191/2021         0      
RA 193/2021 52 40     0      
RA 195/2021 59 100 62 63 71   76 8
RA 196/2021 58       0      
RA 198/2021 72 51 61 65 62.25   69 7
RA 201/2021         0      
RA 204/2021 59 56 45 55 53.75   62 7
RA 211/2021 51 47 65 50 53.25   62 7
RA 212/2021 50 50 46 65 52.75   61 7
RA 214/2021 45 42     0      
RA 215/2021     54   0      
RA 221/2021 46 42     0      
RA 222/2021 50 50 54 60 53.5   62 7
RA 224/2021         0      
RA 229/2021 58       0      
RA 230/2021 70 58 52 50 57.5   65 7
RA 235/2021 50   69   0      
RA 237/2021 57 50 50   0      
RA 238/2021 52 50 54   0      
RA 239/2021         0      
RA 240/2021         0      
Studenti koji ponovo slušaju predmet:
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 235/2019         0      
Studenti koji polažu preko kolokvijuma:
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 235/2013 50 88 50   0      
RA 227/2014         0      
RA 141/2016         0      
RA 147/2016         0      
RA 218/2018   93     0      
RA 158/2019         0      
RA 195/2019         0      
RA 33/2020 50   60 50 0      
RA 177/2020 50   50   0      
RA 220/2020         0