RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
17.07.2022. - rezultati julskog ispitnog roka
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
UPIS OCENA  I UVID U RADOVE ODŽAĆE SE U UTORAK 19.7.2022.godine u 17:30h
DOĆI NA PRVI SPRAT NASTVNOG BLOKA ISPRED UČIONOCE 109a.
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili MORAJU
da dođu na gledanje radova da nam to prijave!
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  ocena nije prosleđena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  prepisivanje
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili deo ispita
  Usmeni za 10
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 1/2021 59 41 61 50 52.75   61 7
RA 7/2021 50       0      
RA 16/2021 67 94 78 87 81.5   85 9(teorija za 10)
RA 19/2021 55 50 71 95 67.75   74 8
RA 42/2021 51       0      
RA 45/2021 59 93 53   0      
RA 46/2021 50 62 64   0      
RA 60/2021 65 40 57   0      
RA 67/2021 66 59     0      
RA 72/2021         0      
RA 78/2021 58 47 50   0      
RA 82/2021 84 55 50 90 69.75   75 8
RA 85/2021         0      
RA 88/2021 53       0      
RA 92/2021 72 60 91 64 71.75   77 8
RA 97/2021 41 45     0      
RA 100/2021         0      
RA 101/2021         0      
RA 107/2021 77 90     0      
RA 113/2021 60 60 62 55 59.25   67 7
RA 114/2021 64 41 72   0      
RA 117/2021 60 64     0      
RA 118/2021 78 69 62 78 71.75   77 8
RA 120/2021 53 85     0      
RA 122/2021 56 50     0      
RA 130/2021 56 72 62 60 62.5   69 7
RA 132/2021 62 55     0      
RA 134/2021 57 92 72 75 74   79 8
RA 135/2021 66 55 71 79 67.75   74 8
RA 138/2021 58 65 60   0      
RA 139/2021 87 90 80 94 87.75   90 9(teorija za 10)
RA 141/2021 60 80 60 75 68.75   74 8
RA 142/2021         0      
RA 144/2021 61 66 47 40 53.5   62 7