RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
08.07.2022. - rezultati junskog ispitnog roka
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
UPIS OCENA, USMENI ZA 10 I UVID U RADOVE ODŽAĆE SE U UTORAK 12.07.2022. U 17h.
DOĆI NA PRVI SPRAT NASTAVNOG BLOKA KOD LIFTA.
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili MORAJU
da dođu na gledanje radova da nam to prijave!
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  ocena nije prosleđena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  prepisivanje
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili deo ispita
  Usmeni za 10
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 1/2021 59 41 61 50 52.75   61 7
RA 5/2021 63 63 56 65 61.75   69 7
RA 7/2021 50       0      
RA 13/2021 51 44 88 50 58.25   66 7
RA 14/2021 71 85 79 90 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 15/2021 54 42 54 40 47.5   57 6
RA 16/2021 67 94 78 87 81.5   85 9(teorija za 10)
RA 19/2021 55 50 71 95 67.75   74 8
RA 27/2021 72 65 67 60 66   72 8
RA 31/2021 81 90 80 90 85.25   88 9(teorija za 10)
RA 37/2021 61 54 55 50 55   63 7
RA 41/2021 72 72 62 50 64   71 8
RA 42/2021 51       0      
RA 43/2021 50 67 64 50 57.75   65 7
RA 45/2021 59 93 53   0      
RA 46/2021 50   64   0      
RA 53/2021 98 100 93 95 96.5   97 9(teorija za 10)
RA 55/2021 77 75 83 90 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 58/2021 70 76 68 66 70   76 8
RA 60/2021 65 40 57   0      
RA 66/2021 40 78 59 55 58   66 7
RA 67/2021 66 59     0      
RA 68/2021 85 96 90 100 92.75   94 9(teorija za 10)
RA 72/2021         0      
RA 78/2021 58 47 50   0      
RA 82/2021 84 55 50   0      
RA 85/2021         0      
RA 86/2021 52 50 51 40 48.25   58 6
RA 87/2021 79 68 66 60 68.25   74 8
RA 88/2021 53       0      
RA 92/2021 72 60 91 64 71.75   77 8
RA 94/2021 85 90 89 70 83.5   87 9(teorija za 10)
RA 96/2021 76 70 85 95 81.5   85 9(teorija za 10)
RA 97/2021 41 45     0      
RA 100/2021         0      
RA 101/2021         0      
RA 107/2021 77 90     0      
RA 113/2021 60 60 62 55 59.25   67 7
RA 114/2021 64 41 72   0      
RA 116/2021 54 75 51 62 60.5   68 7
RA 117/2021 60 64     0      
RA 118/2021 78 69 62 78 71.75   77 8
RA 120/2021 53       0      
RA 122/2021 56 50     0      
RA 125/2021 89 65 72 80 76.5   81 9
RA 126/2021 70 55 56 75 64   71 8
RA 130/2021 56 72 62   0      
RA 132/2021 62 55     0      
RA 134/2021 57 92 72   0      
RA 135/2021 66 55     0      
RA 138/2021 58 65 60   0      
RA 139/2021 87 90 80 94 87.75   90 9(teorija za 10)
RA 140/2021 60 75 47 60 60.5   68 7
RA 141/2021 60 80 60 75 68.75   74 8
RA 142/2021         0      
RA 144/2021 61 66 47 40 53.5   62 7
RA 145/2021 47 43   60 0      
RA 146/2021         0      
RA 147/2021 50 57 54   0      
RA 152/2021         0      
RA 153/2021 61 60 53 65 59.75   67 7
RA 154/2021 64 60 67 65 64   71 8
RA 155/2021 83 45 67 65 65   71 8
RA 156/2021 68 77 77   0      
RA 157/2021 71 90 84 80 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 158/2021 79 50 66 65 65   71 8
RA 161/2021 73 80 61   0      
RA 162/2021 56 62 56   0      
RA 163/2021 51 55     0      
RA 166/2021 63 55 50   0      
RA 168/2021 58 90 72   0      
RA 169/2021 76 61 53   0      
RA 172/2021 55 40 53 66 53.5   62 7
RA 174/2021         0      
RA 177/2021   55     0      
RA 178/2021 50 72 66 60 62   69 7
RA 179/2021         0      
RA 180/2021 55 51 67 95 67   73 8
RA 181/2021 65 41 51 55 53   62 7
RA 182/2021 51 60     0      
RA 183/2021 69 85 50   0      
RA 184/2021     59   0      
RA 185/2021         0      
RA 186/2021 82 47     0      
RA 187/2021 73   55   0      
RA 189/2021 76 70 74 74 73.5   78 8
RA 190/2021 78 100 65   0      
RA 191/2021         0      
RA 193/2021 55       0      
RA 195/2021 59 100 62 63 71   76 8
RA 196/2021         0      
RA 197/2021 66 78 65 57 66.5   73 8
RA 198/2021 72 51 61 65 62.25   69 7
RA 199/2021 50 77 58   0      
RA 201/2021         0      
RA 204/2021 59 56 45 55 53.75   62 7
RA 205/2021 59 55 50   0      
RA 206/2021 56 69 50   0      
RA 208/2021 81 47 97 100 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 209/2021 54 40 52 95 60.25   68 7
RA 211/2021 51 47 65   0      
RA 212/2021 50 50     0      
RA 214/2021 45 42     0      
RA 215/2021     54   0      
RA 216/2021 69 61 63 50 60.75   68 7
RA 219/2021 57 51 61 55 56   64 7
RA 220/2021 54 52 51 55 53   62 7
RA 221/2021 46 42     0      
RA 222/2021 50 50 54   0      
RA 224/2021         0      
RA 225/2021 58 62 52   0      
RA 226/2021 50 52 52   0      
RA 227/2021 67 46 60   0      
RA 229/2021 58       0      
RA 230/2021 70 58 52   0      
RA 232/2021 51 61 50   0      
RA 233/2021 50 50 58   0      
RA 235/2021 50   69   0      
RA 237/2021   50 50   0      
RA 238/2021 52 50 54   0      
RA 239/2021         0      
RA 240/2021         0      
Studenti koji ponovo slušaju predmet:
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 235/2019         0      
Studenti koji polažu preko kolokvijuma:
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 235/2013 50 88 50   0      
RA 227/2014         0      
RA 141/2016         0      
RA 147/2016         0      
RA 218/2018   93     0      
RA 158/2019         0      
RA 195/2019         0      
RA 33/2020 50       0      
RA 177/2020 50   50   0      
RA 220/2020         0