RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
30.01.2022 - rezultati januarskog ispitnog roka
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova održaće se u nedelju 6.2.2022. od 18h na MS Teamsu.
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQwMDQ1N2MtNmNjYi00OTQ5LTg4NDYtNjBjNWFjYmRmM2E2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ada575f6-4e91-4d1d-aa89-9b2d9f5810e3%22%2c%22Oid%22%3a%22c9fe8e1e-5422-4221-ab2e-e7d79e315e1f%22%7d
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  MORAJU
da dođu na gledanje radova da nam to prijave!
Podsećamo vas da i oni studenti koji su položili ispit preko kolokvijuma
MORAJU da prijave ispit kako bi im ocena bila upisana!
Termini upisa ocena i usmenog za ocenu 10  biće objavljeni na rezultatima 
ispita koji će biti održan 20.02.2022.
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  prepisivanje
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili deo ispita
  odgovara usmeno
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 1/2021 Morača Ana 59 41     0      
RA 2/2021 Mrđen Minja 63 55 67 65 62.5   69 7
RA 3/2021 Pilipović Duško 79 65 87 100 82.75   86 9(teorija za 10)
RA 4/2021 Purić Violeta 59 75 53 75 65.5   72 8
RA 5/2021 Hristovski Vojin 63 63 56   0      
RA 6/2021 Lalović Dajana 71 61 76 85 73.25   78 8
RA 7/2021 Jovičić Sonja 50       0      
RA 8/2021 Kušlaković Nikola 97 85 89 95 91.5   93 9(teorija za 10)
RA 9/2021 Vranješević Anja 60 66 67 50 60.75   68 7
RA 10/2021 Stanojev Milica     73 90 0      
RA 11/2021 Kiš Akoš 66 68 87   0      
RA 12/2021 Radović Vedrana     54 85 0      
RA 13/2021 Dašić Mihailo 51 44     0      
RA 14/2021 Radić Sanja 71 65 79 90 76.25   81 9
RA 15/2021 Gajić Jelena 54 42     0      
RA 16/2021 Radmilović Ivan 52 60 78 87 69.25   75 8
RA 17/2021 Petrović Katarina 96 90 88 100 93.5   95 9(teorija za 10)
RA 18/2021 Đurđević Marija 76 75 67 65 70.75   76 8
RA 19/2021 Janković Jana 55 50 71   0      
RA 20/2021 Radmilović Nataša 83 60 86 85 78.5   82 9
RA 21/2021 Nosović Lazar 73 70 65 50 64.5   71 8
RA 22/2021 Gajić Katarina 70 70 74 80 73.5   78 8
RA 23/2021 Papović Ognjen 79   88 85 0      
RA 24/2021 Ćetković Aleksandar 63 65 67   0      
RA 25/2021 Vlaškalić Sergej 80 98 71 78 81.75   85 9(teorija za 10)
RA 26/2021 Đenđur Miloslav 75 89 83 60 76.75   81 9
RA 27/2021 Ostojić Luka 72 65     0      
RA 28/2021 Gaćeša Nevena 81 70 87 90 82   85 9(teorija za 10)
RA 29/2021 Đukić Strahinja 94 80 88 100 90.5   92 9(teorija za 10)
RA 30/2021 Mitrović Miloš 87 85 78 90 85   88 9(teorija za 10)
RA 31/2021 Ilić Srđan 81 90 80 90 85.25   88 9(teorija za 10)
RA 32/2021 Mićković Isidora 88 40 81 65 68.5   74 8
RA 33/2021 Čongradac Danilo 90 100 83 95 92   93 9(teorija za 10)
RA 34/2021 Gajdoš Tijana 56 60 66 45 56.75   65 7
RA 35/2021 Matić Ilija 86 53 84 46 67.25   73 8
RA 36/2021 Perlić Željana 80 55 77 87 74.75   79 8
RA 37/2021 Bečejac Teodora 61 54     0      
RA 38/2021 Savić Jelena 56 80 43 55 58.5   66 7
RA 39/2021 Bošković Nikola 78 60     0      
RA 40/2021 Grujić Dušan 79 90 64 65 74.5   79 8
RA 41/2021 Katanić Biljana 61   62 50 0      
RA 42/2021 Šašić Vladimir         0      
RA 43/2021 Živanić Stefan 50       0      
RA 44/2021 Kalaba Vukašin 65 65 89 80 74.75   79 8
RA 45/2021 Savić Milica     53   0      
RA 46/2021 Kiso Vasilije 50       0      
RA 47/2021 Homa Davor 87 70 99 100 89   91 9(teorija za 10)
RA 48/2021 Srdić Anja 75 57     0      
RA 49/2021 Tamindžija Ana 79 80 81 85 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 50/2021 Glamočić Ivana 56   83 65 0      
RA 51/2021 Misojčić Luka 72 50 59 40 55.25   63 7
RA 52/2021 Antović Vuk 92 60 82   0      
RA 53/2021 Šunka Dimitrije   100 93 95 0      
RA 54/2021 Hep Kristina 69   81 45 0      
RA 55/2021 Vukosav Anđela 77 75 83 90 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 56/2021 Grković Dušan 50   54   0      
RA 57/2021 Šekarić Milena-Mima 88 70 88 80 81.5   85 9(teorija za 10)
RA 58/2021 Mujić Ana 70 76 50   0      
RA 59/2021 Radišić Jelena 80 100     0      
RA 60/2021 Curaković Aleksa     57   0      
RA 61/2021 Rešetar Ante 93 90 84 65 83   86 9(teorija za 10)
RA 62/2021 Radojičić Staša 77 76     0      
RA 63/2021 Stefanović Mateja 78 66 81 80 76.25   81 9
RA 64/2021 Bogdanović Mihajlo 55 70 56 45 56.5   64 7
RA 65/2021 Langović Petar 78 60 75 50 65.75   72 8
RA 66/2021 Stevanović Ognjen 40 78   55 0      
RA 67/2021 Lakić Nikola         0      
RA 68/2021 Krstić Luka 85 96 90 100 92.75   94 9(teorija za 10)
RA 69/2021 Vulin Veljko 67 70 79 60 69   75 8
RA 70/2021 Đorđević Jelena 58 60 45 50 53.25   62 7
RA 71/2021 Ristić Đorđe 85 61 69   0      
RA 72/2021 Maras Marko         0      
RA 73/2021 Zekanović Nemanja 81 71 74 80 76.5   81 9
RA 74/2021 Mićić Ana 85 75     0      
RA 75/2021 Mandić Marija 57 50 71 50 57   65 7
RA 76/2021 Knežević Vuk 62 65 73 82 70.5   76 8
RA 77/2021 Medić Danijela 66 60 55   0      
RA 78/2021 Đurić Anastasija 58 47     0      
RA 79/2021 Ivanović Aleksandar     79 47 0      
RA 80/2021 Keča Milan 83 85 79 90 84.25   87 9(teorija za 10)
RA 81/2021 Andrić Nikola 73   50 40 0      
RA 82/2021 Vujkov Milica 84 55     0      
RA 83/2021 Mitrović-Riveros Maria-Paola 68 65 79 55 66.75   73 8
RA 84/2021 Dikanović Mihailo 76 70 60 50 64   71 8
RA 85/2021 Đurđević Aleksa         0      
RA 86/2021 Vukićević Pavle 52 50 51 40 48.25   58 6
RA 87/2021 Paunović Nikola 79 68     0      
RA 88/2021 Kević Luka         0      
RA 89/2021 Klisurić Marko 57 70 87 95 77.25   81 9
RA 90/2021 Denić Nikola 61 56 60 79 64   71 8
RA 91/2021 Milivojević Nikola 85 50 85 85 76.25   81 9
RA 92/2021 Zec Ana 72 60 91   0      
RA 93/2021 Letvenčuk Nikola     68 75 0      
RA 94/2021 Nešković Miloš 85 90 89 70 83.5   87 9(teorija za 10)
RA 95/2021 Dubovac Nenad 72 60 70 90 73   78 8
RA 96/2021 Jokić Milica 76 70 85 95 81.5   85 9(teorija za 10)
RA 97/2021 Kuzmanov Dušan 41 45     0      
RA 98/2021 Đukić Bogdan 88 55 87 100 82.5   86 9(teorija za 10)
RA 99/2021 Ninković Marija 89 65 81 64 74.75   79 8
RA 100/2021 Nikolić Ana         0      
RA 101/2021 Ćalić Nikolina         0      
RA 102/2021 Marković Aleksandar 70 100 70 85 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 103/2021 Ilić Damjan 78 100     0      
RA 104/2021 Pavlović Isidora 83 70 78 55 71.5   77 8
RA 105/2021 Medić Miloš 81 60 84 100 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 106/2021 Zeković Ognjen 63 55 69 85 68   74 8
RA 107/2021 Đurđević Momčilo 77 90     0      
RA 108/2021 Sekulić Vuk 66 90 64 72 73   78 8
RA 109/2021 Spasojević Nikola 65 90 65 55 68.75   74 8
RA 110/2021 Radojičić Aleksandra 76 85 87 65 78.25   82 9
RA 111/2021 Kozić Aleksa 84 100     0      
RA 112/2021 Marković Petar 80 55 71 65 67.75   74 8
RA 113/2021 Petrić Bogdan 60       0      
RA 114/2021 Todorović Kristina 64 41     0      
RA 115/2021 Popović Maja 47 47 58 65 54.25   63 7
RA 116/2021 Šećerov Nemanja 54   51   0      
RA 117/2021 Babić Tamara 60       0      
RA 118/2021 Perić Ognjen 78 69     0      
RA 119/2021 Gozdenović Boris 89 85 76 75 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 120/2021 Štrbac Milan         0      
RA 121/2021 Dobrić Milana 72 60 66 58 64   71 8
RA 122/2021 Zorić Nikola         0      
RA 123/2021 Puzović Ilija 86 70 77 72 76.25   81 9
RA 124/2021 Matunović Miloš 62 65 79 65 67.75   74 8
RA 125/2021 Ivanišević Luka 89   72   0      
RA 126/2021 Vučenović David 70 55 56 75 64   71 8
RA 127/2021 Vuković Mihailo 66 85 68 65 71   76 8
RA 128/2021 Milovanović Lazar 48 85 56 55 61   68 7
RA 129/2021 Crnčević Jovan 72 70 63 62 66.75   73 8
RA 130/2021 Rizović Tanja 56   62   0      
RA 131/2021 Vranješević Luka 76 70 81   0      
RA 132/2021 Popov Sara         0      
RA 133/2021 Gvozdenac Nenad 87 45 86   0      
RA 134/2021 Cvijetinović Nikola 57   72   0      
RA 135/2021 Aćimović Anđela 66 55     0      
RA 136/2021 Ilijoski Aleksandra 64 60 54 55 58.25   66 7
RA 137/2021 Rogan Nikolina 82 50 72 65 67.25   73 8
RA 138/2021 Sremac Mihajlo 58   60   0      
RA 139/2021 Vijuk Miloš 87 90 80   0      
RA 140/2021 Cvijetić Aleksandar 60 75 47 60 60.5   68 7
RA 141/2021 Petelj Petar 60 80 54   0      
RA 142/2021 Čančarević Minja         0      
RA 143/2021 Živanović Iva 79 65 84 70 74.5   79 8
RA 144/2021 Dodig Nikolina 61 66     0      
RA 145/2021 Popadić Andrej 47 43   60 0      
RA 146/2021 Berić Luka         0      
RA 147/2021 Projević Kosta         0      
RA 148/2021 Dragićević Nina 54   47 45 0      
RA 149/2021 Belegišanin Dragan 73   65 40 0      
RA 150/2021 Trkulja Stefan 69 60 73 85 71.75   77 8
RA 151/2021 Sedlan Vladimir 70 70 73 60 68.25   74 8
RA 152/2021 Radojičić Filip         0      
RA 153/2021 Ilić Siniša 61       0      
RA 154/2021 Kovačević Nemanja 64 60 61 65 62.5   69 7
RA 155/2021 Vranješ Relja 83 45 67 65 65   71 8
RA 156/2021 Galić Strahinja 68   77   0      
RA 157/2021 Erić Nikola 71 45 84   0      
RA 158/2021 Ratkovac Nikola 79 50     0      
RA 159/2021 Petrović Jana 40 80     0      
RA 160/2021 Jovanović Mateja 89 50 89 60 72   77 8
RA 161/2021 Kasavica Filip 73 75 61   0      
RA 162/2021 Ninković Mladen     56   0      
RA 163/2021 Tasić Natalija 51 55     0      
RA 164/2021 Bijelić Marko 80 62 66 55 65.75   72 8
RA 165/2021 Edelinski Ana 58   61 40 0      
RA 166/2021 Vajkanović Lazar 63       0      
RA 167/2021 Tomanović Milena 58   48 60 0      
RA 168/2021 Bošnjak Mihailo 58   72   0      
RA 169/2021 Puzović Veljko 76   53   0      
RA 170/2021 Šokić Goran 57 70 67   0      
RA 171/2021 Mitrović Lazar 77 85 77   0      
RA 172/2021 Sekulić Aleksandar 55 40 53   0      
RA 173/2021 Jurišić Milenko 73 60 64 65 65.5   72 8
RA 174/2021 Pešić Pavle         0      
RA 175/2021 Stanisavljević Uroš 45 46     0      
RA 176/2021 Radovanović Stefan 57 65 62 55 59.75   67 7
RA 177/2021 Nikolić Aleksa   55     0      
RA 178/2021 Vučićević Milan 50   66 60 0      
RA 179/2021 Kević Vanja         0      
RA 180/2021 Stamenković Andreja 55 51 67   0      
RA 181/2021 Ristić Branislav 65 41 51 55 53   62 7
RA 182/2021 Matović Vukašin 51 60     0      
RA 183/2021 Delić Milica         0      
RA 184/2021 Nikolić Momčilo         0      
RA 185/2021 Kuzmanov David         0      
RA 186/2021 Janićević Ivan 82 47     0      
RA 187/2021 Đurić Ognjen 73       0      
RA 188/2021 Demirović Emina 81 80 80 84 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 189/2021 Rađević Adrijan 76 70 74 74 73.5   78 8
RA 190/2021 Simurdić Nemanja 78   65   0      
RA 191/2021 Ignjatović Milenko         0      
RA 192/2021 Jocić Relja 53 65 57 85 65   71 8
RA 193/2021 Valentirović Dušica 55       0      
RA 194/2021 Mastilović Maša 53 40 69 100 65.5   72 8
RA 195/2021 Marić Arijana 59       0      
RA 196/2021 Marković Željko         0      
RA 197/2021 Dušanić Andrej 66   61   0      
RA 198/2021 Tomić Aleksandar 72 51     0      
RA 199/2021 Stojanović Anđela 50   58   0      
RA 200/2021 Milošević Nemanja 65 55 57 50 56.75   65 7
RA 201/2021 Rikić Sofija         0      
RA 202/2021 Beljanski Sergej 51 66 40 60 54.25   63 7
RA 203/2021 Stamenović Anja 60 76 61 65 65.5   72 8
RA 204/2021 Jahura Stefan 59 56     0      
RA 205/2021 Milanović Dejana 59 55 50   0      
RA 206/2021 Vojnić Nemanja 56   50   0      
RA 207/2021 Letić Boris 61 50 66   0      
RA 208/2021 Stamenković Nataša 81 47 97 100 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 209/2021 Vujačić Anja 54 40 52   0      
RA 210/2021 Milojević Sergej     57 50 0      
RA 211/2021 Kozić Elena 51 47 65   0      
RA 212/2021 Jovanović Dejan 50       0      
RA 213/2021 Vukojević Srđan 56 55 54 65 57.5   65 7
RA 214/2021 Tokić Ilija 45 42     0      
RA 215/2021 Teglaš Boris     54   0      
RA 216/2021 Mitić Stefan 69   63   0      
RA 217/2021 Popović Ognjen 63 60     0      
RA 218/2021 Mihaljčić Vuk 68 45 52   0      
RA 219/2021 Stanković Aleksa 57 51     0      
RA 220/2021 Petrović Nikola 54 52     0      
RA 221/2021 Božanić Marko         0      
RA 222/2021 Tešić Nikola 50   54   0      
RA 223/2021 Tešić Nikola 64 50     0      
RA 224/2021 Knežević Nikola         0      
RA 225/2021 Marić Žarko 58       0      
RA 226/2021 Jakovljević Milan 50       0      
RA 227/2021 Kovačević Vladan 67 46 60   0      
RA 228/2021 Adžić Ognjen 54   55   0      
RA 229/2021 Obradović Milica 58       0      
RA 230/2021 Pušković Marko 70 58 52   0      
RA 231/2021 Savić Nemanja 64 60 47 55 56.5   64 7
RA 232/2021 Aničić Milan   61 50   0      
RA 233/2021 Poposki Irina 50   58   0      
RA 234/2021 Đurić David   75 58 45 0      
RA 235/2021 Malešević Stefan     69   0      
RA 236/2021 Nuždić Predrag 92 60 53 86 72.75   78 8
RA 237/2021 Pejanović Nikola     50   0      
RA 238/2021 Bajić Danilo   50     0      
RA 239/2021 Jakšić Dejan         0      
RA 240/2021 Manojlović Vladimir         0      
Studenti koji ponovo slušaju predmet:
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 235/2019 Njegomirović Zoran         0      
Studenti koji polažu preko kolokvijuma:
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 235/2013 Končarević Stefan 50   50   0      
RA 227/2014 Trkulja Milan         0      
RA 141/2016 Repac Marina         0      
RA 147/2016 Tomašević Stefan         0      
RA 218/2018 Raduljica Mitar         0      
RA 158/2019 Đurđević Aleksa         0      
RA 195/2019 Mrđanović Stefan         0      
RA 33/2020 Kovačević Anja         0      
RA 177/2020 Ferčik Bence-Mate 50       0      
RA 220/2020 Simić Aleksandra         0