RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
05.12.2020 - rezultati I kolokvijuma
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova održaće se 16.12.2021. u 20h na Teams-u
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmE5NDZlM2YtMWVlMy00OWI0LWIzNTctMmMwNmJhNmQ2M2Yw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ada575f6-4e91-4d1d-aa89-9b2d9f5810e3%22%2c%22Oid%22%3a%22e718410d-85b7-4850-b1e4-8123d3e902be%22%7d
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 %
RA 1/2021 Morača Ana 59 41
RA 2/2021 Mrđen Minja 63 55
RA 3/2021 Pilipović Duško 79 65
RA 4/2021 Purić Violeta 59 75
RA 5/2021 Hristovski Vojin 63  
RA 6/2021 Lalović Dajana 71 61
RA 7/2021 Jovičić Sonja 50  
RA 8/2021 Kušlaković Nikola 97 85
RA 9/2021 Vranješević Anja 60 66
RA 10/2021 Stanojev Milica    
RA 11/2021 Kiš Akoš 66 68
RA 12/2021 Radović Vedrana    
RA 13/2021 Dašić Mihailo 51 44
RA 14/2021 Radić Sanja 71 65
RA 15/2021 Gajić Jelena 54 42
RA 16/2021 Radmilović Ivan 52 60
RA 17/2021 Petrović Katarina 96 90
RA 18/2021 Đurđević Marija 76 75
RA 19/2021 Janković Jana 55 50
RA 20/2021 Radmilović Nataša 83 60
RA 21/2021 Nosović Lazar 73 70
RA 22/2021 Gajić Katarina 70 70
RA 23/2021 Papović Ognjen 79  
RA 24/2021 Ćetković Aleksandar 63 65
RA 25/2021 Vlaškalić Sergej 80 98
RA 26/2021 Đenđur Miloslav 75 89
RA 27/2021 Ostojić Luka 72 65
RA 28/2021 Gaćeša Nevena 81 70
RA 29/2021 Đukić Strahinja 94 80
RA 30/2021 Mitrović Miloš 87 85
RA 31/2021 Ilić Srđan 81 90
RA 32/2021 Mićković Isidora 88 40
RA 33/2021 Čongradac Danilo 90 100
RA 34/2021 Gajdoš Tijana 56 60
RA 35/2021 Matić Ilija 86 53
RA 36/2021 Perlić Željana 80 55
RA 37/2021 Bečejac Teodora 61 54
RA 38/2021 Savić Jelena 56 80
RA 39/2021 Bošković Nikola 78 60
RA 40/2021 Grujić Dušan 79 90
RA 41/2021 Katanić Biljana 61  
RA 42/2021 Šašić Vladimir    
RA 43/2021 Živanić Stefan 50  
RA 44/2021 Kalaba Vukašin 65 65
RA 45/2021 Savić Milica    
RA 46/2021 Kiso Vasilije 50  
RA 47/2021 Homa Davor 87 70
RA 48/2021 Srdić Anja 75 57
RA 49/2021 Tamindžija Ana 79 80
RA 50/2021 Glamočić Ivana 56  
RA 51/2021 Misojčić Luka 72 50
RA 52/2021 Antović Vuk 92 60
RA 53/2021 Šunka Dimitrije   100
RA 54/2021 Hep Kristina 69  
RA 55/2021 Vukosav Anđela 77 75
RA 56/2021 Grković Dušan 50  
RA 57/2021 Šekarić Milena-Mima 88 70
RA 58/2021 Mujić Ana 70 76
RA 59/2021 Radišić Jelena 80 100
RA 60/2021 Curaković Aleksa    
RA 61/2021 Rešetar Ante 93 90
RA 62/2021 Radojičić Staša 77 76
RA 63/2021 Stefanović Mateja 78 66
RA 64/2021 Bogdanović Mihajlo 55 70
RA 65/2021 Langović Petar 78 60
RA 66/2021 Stevanović Ognjen 40 78
RA 67/2021 Lakić Nikola    
RA 68/2021 Krstić Luka 85 96
RA 69/2021 Vulin Veljko 67 70
RA 70/2021 Đorđević Jelena 58 60
RA 71/2021 Ristić Đorđe 85 61
RA 72/2021 Maras Marko    
RA 73/2021 Zekanović Nemanja 81 71
RA 74/2021 Mićić Ana 85 75
RA 75/2021 Mandić Marija 57 50
RA 76/2021 Knežević Vuk 62 65
RA 77/2021 Medić Danijela 66 60
RA 78/2021 Đurić Anastasija 58 47
RA 79/2021 Ivanović Aleksandar    
RA 80/2021 Keča Milan 83 85
RA 81/2021 Andrić Nikola 73  
RA 82/2021 Vujkov Milica 84 55
RA 83/2021 Mitrović-Riveros Maria-Paola 68 65
RA 84/2021 Dikanović Mihailo 76 70
RA 85/2021 Đurđević Aleksa    
RA 86/2021 Vukićević Pavle 52 50
RA 87/2021 Paunović Nikola 79 68
RA 88/2021 Kević Luka    
RA 89/2021 Klisurić Marko 57 55
RA 90/2021 Denić Nikola 61 56
RA 91/2021 Milivojević Nikola 85 50
RA 92/2021 Zec Ana 72 60
RA 93/2021 Letvenčuk Nikola    
RA 94/2021 Nešković Miloš 85 90
RA 95/2021 Dubovac Nenad 72 60
RA 96/2021 Jokić Milica 76 70
RA 97/2021 Kuzmanov Dušan 41 45
RA 98/2021 Đukić Bogdan 88 55
RA 99/2021 Ninković Marija 89 65
RA 100/2021 Nikolić Ana    
RA 101/2021 Ćalić Nikolina    
RA 102/2021 Marković Aleksandar 70 100
RA 103/2021 Ilić Damjan 78 100
RA 104/2021 Pavlović Isidora 83 70
RA 105/2021 Medić Miloš 81 55
RA 106/2021 Zeković Ognjen 63 55
RA 107/2021 Đurđević Momčilo 77 90
RA 108/2021 Sekulić Vuk 66 90
RA 109/2021 Spasojević Nikola 65 55
RA 110/2021 Radojičić Aleksandra 76 85
RA 111/2021 Kozić Aleksa 84 100
RA 112/2021 Marković Petar 80 55
RA 113/2021 Petrić Bogdan 60  
RA 114/2021 Todorović Kristina 64 41
RA 115/2021 Popović Maja 47 47
RA 116/2021 Šećerov Nemanja 54  
RA 117/2021 Babić Tamara 60  
RA 118/2021 Perić Ognjen 78 69
RA 119/2021 Gozdenović Boris 89 85
RA 120/2021 Štrbac Milan    
RA 121/2021 Dobrić Milana 72 60
RA 122/2021 Zorić Nikola    
RA 123/2021 Puzović Ilija 86 70
RA 124/2021 Matunović Miloš 62 65
RA 125/2021 Ivanišević Luka 89  
RA 126/2021 Vučenović David 70 55
RA 127/2021 Vuković Mihailo 66 85
RA 128/2021 Milovanović Lazar 48 85
RA 129/2021 Crnčević Jovan 72 70
RA 130/2021 Rizović Tanja 56  
RA 131/2021 Vranješević Luka 76 70
RA 132/2021 Popov Sara    
RA 133/2021 Gvozdenac Nenad 87 45
RA 134/2021 Cvijetinović Nikola 57  
RA 135/2021 Aćimović Anđela 66 55
RA 136/2021 Ilijoski Aleksandra 64 60
RA 137/2021 Rogan Nikolina 82 50
RA 138/2021 Sremac Mihajlo 58  
RA 139/2021 Vijuk Miloš 87 90
RA 140/2021 Cvijetić Aleksandar 60 75
RA 141/2021 Petelj Petar 60 80
RA 142/2021 Čančarević Minja    
RA 143/2021 Živanović Iva 79 65
RA 144/2021 Dodig Nikolina 61 66
RA 145/2021 Popadić Andrej 47 43
RA 146/2021 Berić Luka    
RA 147/2021 Projević Kosta    
RA 148/2021 Dragićević Nina 54  
RA 149/2021 Belegišanin Dragan 73  
RA 150/2021 Trkulja Stefan 69 60
RA 151/2021 Sedlan Vladimir 70 70
RA 152/2021 Radojičić Filip    
RA 153/2021 Ilić Siniša 61  
RA 154/2021 Kovačević Nemanja 64 60
RA 155/2021 Vranješ Relja 83 45
RA 156/2021 Galić Strahinja 68  
RA 157/2021 Erić Nikola 71 45
RA 158/2021 Ratkovac Nikola 79 50
RA 159/2021 Petrović Jana 40 80
RA 160/2021 Jovanović Mateja 89 50
RA 161/2021 Kasavica Filip 73  
RA 162/2021 Ninković Mladen    
RA 163/2021 Tasić Natalija 51 55
RA 164/2021 Bijelić Marko 80 62
RA 165/2021 Edelinski Ana 58  
RA 166/2021 Vajkanović Lazar 63  
RA 167/2021 Tomanović Milena 58  
RA 168/2021 Bošnjak Mihailo 58  
RA 169/2021 Puzović Veljko 76  
RA 170/2021 Šokić Goran 57 70
RA 171/2021 Mitrović Lazar 77 85
RA 172/2021 Sekulić Aleksandar 55 40
RA 173/2021 Jurišić Milenko 73 60
RA 174/2021 Pešić Pavle    
RA 175/2021 Stanisavljević Uroš 45 46
RA 176/2021 Radovanović Stefan 57 65
RA 177/2021 Nikolić Aleksa   55
RA 178/2021 Vučićević Milan 50  
RA 179/2021 Kević Vanja    
RA 180/2021 Stamenković Andreja 55 51
RA 181/2021 Ristić Branislav 65 41
RA 182/2021 Matović Vukašin 51 60
RA 183/2021 Delić Milica    
RA 184/2021 Nikolić Momčilo    
RA 185/2021 Kuzmanov David    
RA 186/2021 Janićević Ivan 82 47
RA 187/2021 Đurić Ognjen 73  
RA 188/2021 Demirović Emina 81 80
RA 189/2021 Rađević Adrijan 76 70
RA 190/2021 Simurdić Nemanja 78  
RA 191/2021 Ignjatović Milenko    
RA 192/2021 Jocić Relja 53 65
RA 193/2021 Valentirović Dušica 55  
RA 194/2021 Mastilović Maša 53 40
RA 195/2021 Marić Arijana 59  
RA 196/2021 Marković Željko    
RA 197/2021 Dušanić Andrej 66  
RA 198/2021 Tomić Aleksandar 72 51
RA 199/2021 Stojanović Anđela 50  
RA 200/2021 Milošević Nemanja 65 55
RA 201/2021 Rikić Sofija    
RA 202/2021 Beljanski Sergej 51 66
RA 203/2021 Stamenović Anja 60 76
RA 204/2021 Jahura Stefan 59 56
RA 205/2021 Milanović Dejana 59 55
RA 206/2021 Vojnić Nemanja 56  
RA 207/2021 Letić Boris 61  
RA 208/2021 Stamenković Nataša 81 47
RA 209/2021 Vujačić Anja 54 40
RA 210/2021 Milojević Sergej    
RA 211/2021 Kozić Elena 51 47
RA 212/2021 Jovanović Dejan    
RA 213/2021 Vukojević Srđan 56 45
RA 214/2021 Tokić Ilija 45 42
RA 215/2021 Teglaš Boris    
RA 216/2021 Mitić Stefan 69  
RA 217/2021 Popović Ognjen 63 60
RA 218/2021 Mihaljčić Vuk 68 45
RA 219/2021 Stanković Aleksa 57 51
RA 220/2021 Petrović Nikola 54 52
RA 221/2021 Božanić Marko    
RA 222/2021 Tešić Nikola 50  
RA 223/2021 Tešić Nikola 64 50
RA 224/2021 Knežević Nikola    
RA 225/2021 Marić Žarko 58  
RA 226/2021 Jakovljević Milan 50  
RA 227/2021 Kovačević Vladan 67 46
RA 228/2021 Adžić Ognjen 54  
RA 229/2021 Obradović Milica 58  
RA 230/2021 Pušković Marko 70 58
RA 231/2021 Savić Nemanja 64 60
RA 232/2021 Aničić Milan   61
RA 233/2021 Poposki Irina 50  
RA 234/2021 Đurić David   75
RA 235/2021 Malešević Stefan    
RA 236/2021 Nuždić Predrag 92 60
RA 237/2021 Pejanović Nikola    
RA 238/2021 Bajić Danilo    
RA 239/2021 Jakšić Dejan    
RA 240/2021 Manojlović Vladimir    
Studenti koji ponovo slušaju predmet:
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 %
RA 235/2019 Njegomirović Zoran    
Studenti koji polažu preko kolokvijuma:
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 %
RA 235/2013 Končarević Stefan 50  
RA 227/2014 Trkulja Milan    
RA 141/2016 Repac Marina    
RA 147/2016 Tomašević Stefan    
RA 218/2018 Raduljica Mitar    
RA 158/2019 Đurđević Aleksa    
RA 195/2019 Mrđanović Stefan    
RA 33/2020 Kovačević Anja    
RA 177/2020 Ferčik Bence-Mate 50  
RA 220/2020 Simić Aleksandra