RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA
14.10.2021. - rezultati drugog oktobarskog dodatnog roka
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Upis ocena i gledanje radova održaće se u utorak 19.10.2021. u 21h.
Doći kod lifta na prvom spratu nastavnog bloka.
  nemaju pravo na polaganje preko kolokvijuma
  nisu došli na usmeni/upis ocena pa im ocena nije prosleđena
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
 
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 9/2020 Gvozdenović Vuk 50       0      
RA 28/2020 Ivić Milica         0      
RA 33/2020 Kovačević Anja 66 72 72   0      
RA 79/2020 Vukotić Jovana     62   0      
RA 144/2020 Krstić Marko 68 85 87 80 80   84 9
RA 152/2020 Panić Đorđe 49 40 53   0      
RA 162/2020 Komarica Ognjen 53       0      
RA 177/2020 Ferčik Bence-Mate 50       0      
RA 183/2020 Srdanović Danilo 47 59 62 60 57   65 7
RA 218/2020 Bukarica Srđan         0      
RA 220/2020 Simić Aleksandra 50 63     0      
RA 236/2020 Petrović Nikola     68   0      
RA 237/2020 Đajić Mihailo 40 98 71 70 69.75   75 8
       
Stari studenti        
RA 158/2019 Đurđević Aleksa 62 95 70   0      
RA 165/2019 Spasojević Časlav 61 58 54   0      
RA 191/2019 Martinović Lenka         0      
RA 195/2019 Mrđanović Stefan         0      
RA 219/2019 Magoš Mihajlo         0      
RA 235/2019 Njegomirović Zoran         0      
RA 218/2018 Raduljica Mitar         0      
RA 201/2017 Mandić Uroš 47 55     0      
RA 215/2017 Vojvodić Vukašin         0      
RA 240/2017 Živković Milica 55       0      
RA 141/2016 Repac Marina         0      
RA 147/2016 Tomašević Stefan 74       0      
RA 227/2014 Trkulja Milan         0      
RA 179/2013 Vojvodić Nikola         0      
ST 121/2017 Bendić Nikola     55   0