RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA
01.10.2021. - rezultati oktobarskog roka
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Upis ocena i gledanje radova održaće se u ponedeljak 4.10.2021. u 20h.
Doći kod lifta na prvom spratu nastavnog bloka.
  nemaju pravo na polaganje preko kolokvijuma
  nisu došli na usmeni/upis ocena pa im ocena nije prosleđena
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
 
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 9/2020 Gvozdenović Vuk 50       0      
RA 14/2020 Jovanović Lazar 40 52 58 50 50   59 6
RA 28/2020 Ivić Milica         0      
RA 29/2020 Rakić Željana 73 90 68 50 70.25   76 8
RA 33/2020 Kovačević Anja 66 72 72   0      
RA 52/2020 Babić Mihailo 46 40 50 65 50.25   59 6  
RA 79/2020 Vukotić Jovana     62   0      
RA 96/2020 Zubić Aleksa 82 100 80 71 83.25   86 9(teorija za 10)
RA 103/2020 Ivanović Aleksa 90 76 66 96 82   85 9(teorija za 10)
RA 144/2020 Krstić Marko 68 85 61 80 73.5   78 8
RA 152/2020 Panić Đorđe 49 40 53   0      
RA 162/2020 Komarica Ognjen 53       0      
RA 165/2020 Đorđev Sara 56 50     0      
RA 177/2020 Ferčik Bence-Mate 50       0      
RA 182/2020 Gavrić Darko 47 43 66 65 55.25   63 7
RA 183/2020 Srdanović Danilo 47 59 62   0      
RA 190/2020 Glišić Marko 45 44 50 68 51.75   61 7
RA 208/2020 Jeremijić Đorđe 50 70 40 65 56.25   64 7
RA 214/2020 Kojić Tamara 56 43 57 70 56.5   64 7
RA 218/2020 Bukarica Srđan         0      
RA 220/2020 Simić Aleksandra 50 63     0      
RA 223/2020 Erdeljan Antonije 65 68 65 77 68.75   74 8
RA 228/2020 Marković Uroš 56 73 62 50 60.25   68 7
RA 232/2020 Koldan Branimir 40 98 58 65 65.25   72 8
RA 236/2020 Petrović Nikola     68   0      
RA 237/2020 Đajić Mihailo     71 70 0      
RA 239/2020 Dželetović Anđela 62 62 69 65 64.5   71 8
       
Stari studenti        
RA 73/2019 Јanjić Aleksa 71 82 50 65 67   73 8
RA 158/2019 Đurđević Aleksa 62 95     0      
RA 165/2019 Spasojević Časlav     54   0      
RA 191/2019 Martinović Lenka         0      
RA 195/2019 Mrđanović Stefan         0      
RA 219/2019 Magoš Mihajlo         0      
RA 235/2019 Njegomirović Zoran         0      
RA 35/2018 Cerovac Jovana 45 43 55 85 57   65 7
RA 184/2018 Kapetanović Milan 51 50 51 60 53   62 7
RA 218/2018 Raduljica Mitar         0      
RA 29/2017 Ivanić Dušan 60 65 67 50 60.5   68 7
RA 201/2017 Mandić Uroš 47 55     0      
RA 215/2017 Vojvodić Vukašin         0      
RA 141/2016 Repac Marina         0      
RA 147/2016 Tomašević Stefan 74       0      
RA 227/2014 Trkulja Milan         0      
RA 179/2013 Vojvodić Nikola         0      
ST 121/2017 Bendić Nikola     55   0