RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA
10.04.2021. - rezultati aprilskog roka
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova održaće se u petak 16.04.2021. u 17h na MS Teamsu:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWJkZDNhZmYtMGMzYy00OWU2LTgzOTUtYTI4YWM2ZDRhOGRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ada575f6-4e91-4d1d-aa89-9b2d9f5810e3%22%2c%22Oid%22%3a%226d9252d7-dc58-4f9a-8e4a-2ef208ccf263%22%7d
Upis ocena i usmeni za ocenu 10 biće održani u petak 16.04.2021. u 19h u učionici 109A.
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
 
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 2/2020 Ilić Justin 56 88 53 65 65.5   72 8
RA 9/2020 Gvozdenović Vuk 50       0      
RA 14/2020 Jovanović Lazar 40 52 58   0      
RA 16/2020 Ristić Đorđe 58 70 50 70 62   69 7
RA 19/2020 Vranješ Lazar 78 98 63   0      
RA 21/2020 Katanić Jovan 93 100 94 94 95.25   96 9(teorija za 10)
RA 23/2020 Stevanović Filip 80 95 88 85 87   89 9(teorija za 10)
RA 28/2020 Ivić Milica         0      
RA 29/2020 Rakić Željana 73   68 65 0      
RA 31/2020 Čuljak Boris 80 93 71 83 81.75   85 9(teorija za 10)
RA 33/2020 Kovačević Anja 66   72   0      
RA 35/2020 Mihaljovski Nikolina 47 60 75 50 58   66 7
RA 41/2020 Bovan Mili 79 75 84 55 73.25   78 8
RA 42/2020 Bošković Ana 71 90 70 94 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 43/2020 Jović Helena 56 93 69   0      
RA 47/2020 Medić Katarina 91 100 87 80 89.5   91 9(teorija za 10)
RA 50/2020 Rosić David 60 63 68 90 70.25   76 8
RA 52/2020 Babić Mihailo 46 40 50   0      
RA 54/2020 Mićović Maša 73 75     0      
RA 56/2020 Knežević Nina 90 98 86 58 83   86 9(teorija za 10)
RA 66/2020 Tankosić Stefan 56 93 82 50 70.25   76 8
RA 71/2020 Balog David 74 90 79 100 85.75   88 9(teorija za 10)
RA 73/2020 Obradović Slobodan 76 67 63 65 67.75   74 8
RA 74/2020 Pavlović Vuk 77 60 68   0      
RA 75/2020 Dožić Jovan 58 70 65 63 64   71 8
RA 77/2020 Novaković Anastasija 68 94 72   0      
RA 79/2020 Vukotić Jovana     62   0      
RA 91/2020 Ekres Anja 62 67 78 50 64.25   71 8
RA 96/2020 Zubić Aleksa 82 100 80 71 83.25   86 9(teorija za 10)
RA 102/2020 Jovanović Danilo 58 60     0      
RA 103/2020 Ivanović Aleksa 90 76 66   0      
RA 107/2020 Brborić Spasoje 78 88 94 75 83.75   87 9(teorija za 10)
RA 112/2020 Lapov Milica 82 70 83 70 76.25   81 9
RA 115/2020 Šehovac Nikola 87 80 88 88 85.75   88 9(teorija za 10)
RA 116/2020 Đurđić Lidija 42 55 69   0      
RA 130/2020 Čekerinac Marko 66 85 70 90 77.75   82 9
RA 131/2020 Vranić Andrijana 89 75 67 75 76.5   81 9
RA 134/2020 Žikić Mihailo 68 67 64 85 71   76 8
RA 137/2020 Jovanović Veljko 76 95 87 70 82   85 9(teorija za 10)
RA 141/2020 Jovović Zlatko 68 71 59 80 69.5   75 8
RA 143/2020 Ristić Jovana 48 65 63 55 57.75   65 7
RA 144/2020 Krstić Marko 68 85 61   0      
RA 146/2020 Stanković Dušan 56 95     0      
RA 152/2020 Panić Đorđe 49 40 53   0      
RA 154/2020 Karadžić Mihajlo 64 72 71 80 71.75   77 8
RA 159/2020 Unčanin Filip     51 58 0      
RA 162/2020 Komarica Ognjen 53       0      
RA 163/2020 Čičković Ljuban 73 97 71 64 76.25   81 9
RA 164/2020 Topolić Katarina 68 72 77 70 71.75   77 8
RA 165/2020 Đorđev Sara 56 50     0      
RA 166/2020 Radić Luka 66 75 75 40 64   71 8
RA 168/2020 Mujanović Nikola 59 43 59 46 51.75   61 7
RA 170/2020 Nježić Katarina 69 99 82 85 83.75   87 9(teorija za 10)
RA 176/2020 Ivković Ivona 42 70 70 60 60.5   68 7
RA 177/2020 Ferčik Bence-Mate 50       0      
RA 181/2020 Lončar Đorđe 77 96 75 80 82   85 9(teorija za 10)
RA 182/2020 Gavrić Darko 47 43 66   0      
RA 183/2020 Srdanović Danilo 47 59     0      
RA 184/2020 Đisalov Milica 61 90 58   0      
RA 185/2020 Petković Lara 73 100 66 69 77   81 9
RA 186/2020 Perović Katarina 82 75 61   0      
RA 187/2020 Aliđukić Milana 67 58 62 75 65.5   72 8
RA 190/2020 Glišić Marko 45 44 50   0      
RA 191/2020 Đukanović Luka 47 70 52   0      
RA 193/2020 Filipović Aleksa 60 85 54   0      
RA 196/2020 Marinković Boris 68 70 63 45 61.5   69 7
RA 197/2020 Vurdelja Katarina 49 55 73 60 59.25   67 7
RA 199/2020 Nestorović Luka 60 80 78 50 67   73 8
RA 210/2020 Antonić Adrian 72 70 50 68 65   71 8
RA 213/2020 Vukas Filip 62 58 60 65 61.25   68 7
RA 214/2020 Kojić Tamara 56 43     0      
RA 218/2020 Bukarica Srđan         0      
RA 220/2020 Simić Aleksandra   63     0      
RA 223/2020 Erdeljan Antonije 65 68     0      
RA 226/2020 Košarac Marko 76 65 76 60 69.25   75 8
RA 228/2020 Marković Uroš 56 73 62   0      
RA 229/2020 Zarić Krsto 53 59 75 83 67.5   73 8
RA 230/2020 Čuturilo Marko 69   50 51 0      
RA 231/2020 Milić Luka 41 40 59 40 45   55 6
RA 232/2020 Koldan Branimir 40 98     0      
RA 234/2020 Nikolić Filip 76 60 50   0      
RA 236/2020 Petrović Nikola     68   0      
RA 237/2020 Đajić Mihailo     71   0      
RA 239/2020 Dželetović Anđela 62 62 69   0      
RA 240/2020 Jakšić Nikola 49 62   50 0      
       
Stari studenti        
RA 73/2019 Јanjić Aleksa 71       0      
RA 158/2019 Đurđević Aleksa 62 95     0      
RA 165/2019 Spasojević Časlav     54   0      
RA 191/2019 Martinović Lenka         0      
RA 195/2019 Mrđanović Stefan         0      
RA 208/2019 Milić Vasilije 55 71 47 50 55.75   64 7
RA 219/2019 Magoš Mihajlo         0      
RA 235/2019 Njegomirović Zoran         0      
RA 35/2018 Cerovac Jovana 45 43     0      
RA 184/2018 Kapetanović Milan 51   51   0      
RA 218/2018 Raduljica Mitar         0      
RA 29/2017 Ivanić Dušan 60       0      
RA 201/2017 Mandić Uroš 47 55     0      
RA 215/2017 Vojvodić Vukašin         0      
RA 141/2016 Repac Marina         0      
RA 227/2014 Trkulja Milan         0      
RA 179/2013 Vojvodić Nikola         0      
ST 121/2017 Bendić Nikola     55   0