RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA
21.02.2021 - rezultati februarskog roka
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova održaće se u petak 26.02.2021. u 10:15h na Microsoft Teamsu.
Na uvid u radove pristupate sledećim linkom:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGI2NzlmMzktODlmZC00NGUzLWE3NjYtODAyMTEwYWJlNDgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ada575f6-4e91-4d1d-aa89-9b2d9f5810e3%22%2c%22Oid%22%3a%226d9252d7-dc58-4f9a-8e4a-2ef208ccf263%22%7d
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili MORAJU se uključiti 
na Teams u petak 26.02.2021. u 10:15h  na gledanje radova da nam to prijave!
Podsećamo vas da i oni studenti koji su položili ispit preko kolokvijuma
MORAJU da prijave ispit kako bi im ocena bila upisana!
Upis ocena za januarski i februarski rok održaće se u petak 12.03.2021. 
u 17h u amfiteatru A1.
Usmeni za ocenu deset održaće se u subotu 06.03.2021. u 14h.
u amfiteatrima.
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
 
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 1/2020 Morača Jelena 78 95 87 85 86.25   89 9(teorija za 10)
RA 2/2020 Ilić Justin 56 88 53   0      
RA 3/2020 Banjanac Strahinja 64 95 72 75 76.5   81 9
RA 4/2020 Zelić Kristina 75 72 79 80 76.5   81 9
RA 5/2020 Dučić Anja 94 100 89 100 95.75   97 9(teorija za 10)
RA 6/2020 Đanić Leopoldina 101 98 100 100 99.75   100 9(teorija za 10)
RA 7/2020 Gligorov Nevena 92 100 95 80 91.75   93 9(teorija za 10)
RA 8/2020 Vujić Milica 95 100 92 99 96.5   97 9(teorija za 10)
RA 9/2020 Gvozdenović Vuk 50       0      
RA 10/2020 Radetić Marko 72 92 82 71 79.25   83 9(teorija za 10)
RA 11/2020 Savkov Luka 77 98 77 81 83.25   86 9(teorija za 10)
RA 12/2020 Jokić Jovan 51 65 88 41 61.25   68 7
RA 13/2020 Lovrić Anja 87 100 88 85 90   92 9(teorija za 10)
RA 14/2020 Jovanović Lazar 40 52 58   0      
RA 15/2020 Kovačević Ivana 89 100 82 85 89   91 9(teorija za 10)
RA 16/2020 Ristić Đorđe 58 70 50   0      
RA 17/2020 Đukić Aleksa 87 98 87 85 89.25   91 9(teorija za 10)
RA 18/2020 Radović Nenad 70 75 89 85 79.75   83 9(teorija za 10)  
RA 19/2020 Vranješ Lazar 78 98 63   0      
RA 20/2020 Sekulić Sonja 47 80 56 55 59.5   67 7
RA 21/2020 Katanić Jovan 93 100 94 94 95.25   96 9(teorija za 10)
RA 22/2020 Pulai Aleksa 94 100 91 95 95   96 9(teorija za 10)
RA 23/2020 Stevanović Filip 80 95 88 85 87   89 9(teorija za 10)
RA 24/2020 Popov Petar 75 67 80 74 74   79 8
RA 25/2020 Kovačević Petar 66 57 49 72 61   68 7
RA 26/2020 Kaćanski Danilo 73 100 86 100 89.75   92 9(teorija za 10)
RA 27/2020 Baraković Ksenija 92 100 84 94 92.5   94 9(teorija za 10)
RA 28/2020 Ivić Milica         0      
RA 29/2020 Rakić Željana 73   68 45 0      
RA 30/2020 Škiljević Nikolina 72 88 79 80 79.75   83 9
RA 31/2020 Čuljak Boris 80 93 71 83 81.75   85 9(teorija za 10)
RA 32/2020 Simić Nikola 72 75 74 60 70.25   76 8
RA 33/2020 Kovačević Anja 47 55 72   0      
RA 34/2020 Beštić Nikolina 73 98 84 70 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 35/2020 Mihaljovski Nikolina 47 60 52   0      
RA 36/2020 Šarenac Luka 78 98 78 80 83.5   87 9(teorija za 10)
RA 37/2020 Đorđević Anđela 84 93 75 81 83.25   86 9(teorija za 10)
RA 38/2020 Čolović Aleksa 84 72 85 75 79   83 9(teorija za 10)  
RA 39/2020 Stojković Nikola 82 95 75 73 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 40/2020 Radić Anastasija 70 90 74 71 76.25   81 9
RA 41/2020 Bovan Mili 79 75 84   0      
RA 42/2020 Bošković Ana 71 90 70 94 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 43/2020 Jović Helena 56 93 69   0      
RA 44/2020 Mikić Ivan 86 88 92 85 87.75   90 9(teorija za 10)
RA 45/2020 Rudaljević Valentina 88 77 87 100 88   90 9(teorija za 10)
RA 46/2020 Božić Milica 81 98 71 86 84   87 9(teorija za 10)
RA 47/2020 Medić Katarina 91 100 87 80 89.5   91 9(teorija za 10)
RA 48/2020 Batranović Nina 77 76 74 89 79   83 9(teorija za 10)  
RA 49/2020 Trifković Branko 90 100 94 100 96   97 9(teorija za 10)
RA 50/2020 Rosić David 60 63 68 90 70.25   76 8
RA 51/2020 Vujinović Nikola 68 90 74 50 70.5   76 8
RA 52/2020 Babić Mihailo 46 40 50   0      
RA 53/2020 Todorović Luka 78 96 78 78 82.5   86 9(teorija za 10)
RA 54/2020 Mićović Maša 73 75     0      
RA 55/2020 Marsenić Anastasija 69 98 83 75 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 56/2020 Knežević Nina 90 98 86 58 83   86 9(teorija za 10)
RA 57/2020 Ušljebrka Luka 82 98 77 70 81.75   85 9(teorija za 10)
RA 58/2020 Maljković Marko 42 55 77 43 54.25   63 7
RA 59/2020 Vojnović Milica 58 76 69 69 68   74 8
RA 60/2020 Bu Nina 99 98 91 100 97   98 9(teorija za 10)
RA 61/2020 Čavić Ognjen 84 95 75 52 76.5   81 9
RA 62/2020 Jelićanin Julija 62 100 72 71 76.25   81 9
RA 63/2020 Boškov Tamara 82 90 74 40 71.5   77 8
RA 64/2020 Antić Lea 93 100 87 88 92   93 9(teorija za 10)
RA 65/2020 Kovačević Stefan 84 98 73 83 84.5   87 9(teorija za 10)
RA 66/2020 Tankosić Stefan 56 93 82   0      
RA 67/2020 Milović Aleksandar 80 100 86 89 88.75   91 9(teorija za 10)
RA 68/2020 Radman Ivan 91 75 77 50 73.25   78 8
RA 69/2020 Nikolić Marko 91 98 88 100 94.25   95 9(teorija za 10)
RA 70/2020 Vukotić Veljko 74 100 64 75 78.25   82 9
RA 71/2020 Balog David 74 90 79 50 73.25   78 8
RA 72/2020 Šikanja Marko 70 59 61 53 60.75   68 7
RA 73/2020 Obradović Slobodan 76 67   65 0      
RA 74/2020 Pavlović Vuk 77 60 68   0      
RA 75/2020 Dožić Jovan 58 70 65   0      
RA 76/2020 Blizanac Mladen 67 87 82 55 72.75   78 8
RA 77/2020 Novaković Anastasija 68 94 72   0      
RA 78/2020 Milanko Luka 84 95 77 98 88.5   91 9(teorija za 10)
RA 79/2020 Vukotić Jovana     62   0      
RA 80/2020 Vujović Jelena 53 82 65 75 68.75   74 8
RA 81/2020 Suđić Dušan 97 100 91 100 97   98 9(teorija za 10)
RA 82/2020 Letić Jelisaveta 77 88 82 89 84   87 9(teorija za 10)
RA 83/2020 Marković Milena 93 97 86 59 83.75   87 9(teorija za 10)
RA 84/2020 Bodvanski Jana 72 76 74 60 70.5   76 8
RA 85/2020 Radovanović Ana 71 97 77 100 86.25   89 9(teorija za 10)
RA 86/2020 Petrović Milica 88 98 87 70 85.75   88 9(teorija za 10)
RA 87/2020 Skočajić Dajana 69 95 73 80 79.25   83 9
RA 88/2020 Bebić Nemanja 67 85 70 84 76.5   81 9
RA 89/2020 Dokmanović Vukašin 88 90 59 70 76.75   81 9
RA 90/2020 Kirda Tatjana 88 93 94 100 93.75   95 9(teorija za 10)
RA 91/2020 Ekres Anja 62 75 78 52 66.75   73 8
RA 92/2020 Lazarević Vladan 79 66 40 71 64   71 8
RA 93/2020 Babić Nedeljko 82 98 76 85 85.25   88 9(teorija za 10)
RA 94/2020 Savić Marko 45 88 91 70 73.5   78 8
RA 95/2020 Kićanović Marina 85 89 81 89 86   89 9(teorija za 10)
RA 96/2020 Zubić Aleksa 82 100 80 71 83.25   86 9(teorija za 10)
RA 97/2020 Ranić Ana 73 76 78 90 79.25   83 9(teorija za 10)  
RA 98/2020 Zečević Luka 74 98 78 47 74.25   79 8
RA 99/2020 Jarčević Ognjen 80 98 79 70 81.75   85 9(teorija za 10)
RA 100/2020 Blanuša Jelena 90 98 87 70 86.25   89 9(teorija za 10)
RA 101/2020 Đurić Luka 60 61 71 70 65.5   72 8
RA 102/2020 Jovanović Danilo 58 60     0      
RA 103/2020 Ivanović Aleksa 90 76     0      
RA 104/2020 Ilijin Ivana 82 85 91 71 82.25   86 9(teorija za 10)
RA 105/2020 Macanović Vuk 87 98 75 90 87.5   90 9(teorija za 10)
RA 106/2020 Zelović Luka 72 98 93 70 83.25   86 9(teorija za 10)
RA 107/2020 Brborić Spasoje 78 88 94 75 83.75   87 9(teorija za 10)
RA 108/2020 Kiso Kornelije 73 90 84 85 83   86 9(teorija za 10)
RA 109/2020 Tasovac Nemanja 86 79 93 70 82   85 9(teorija za 10)
RA 110/2020 Nikolovski Uroš 96 100 84 100 95   96 9(teorija za 10)
RA 111/2020 Šarac Jovan 97 100 96 90 95.75   97 9(teorija za 10)
RA 112/2020 Lapov Milica 57 70 83 70 70   76 8
RA 113/2020 Milinković Velimir 96 98 98 100 98   98 9(teorija za 10)
RA 114/2020 Maksimović Anja 81 80 77 80 79.5   83 9
RA 115/2020 Šehovac Nikola 87 80 88 88 85.75   88 9(teorija za 10)
RA 116/2020 Đurđić Lidija 42 55 69   0      
RA 117/2020 Popović Natalija 97 100 92 100 97.25   98 9(teorija za 10)
RA 118/2020 Kovač Jelena 91 95 90 93 92.25   94 9(teorija za 10)
RA 119/2020 Kuzminac Nina 92 96 96 75 89.75   92 9(teorija za 10)
RA 120/2020 Ivošević Nikolina 77 97 73 70 79.25   83 9(teorija za 10)  
RA 121/2020 Nikolić Veljko 64 71 66 58 64.75   71 8
RA 122/2020 Kulušić Boško 71 100 87 87 86.25   89 9(teorija za 10)
RA 123/2020 Marjanović Miljana 78 100 74 83 83.75   87 9(teorija za 10)
RA 124/2020 Mijić Biljana 84 98 87 67 84   87 9(teorija za 10)
RA 125/2020 Dinić Igor 72 77 75 81 76.25   81 9
RA 126/2020 Partalo Ivan 96 98 82 85 90.25   92 9(teorija za 10)
RA 127/2020 Savić Vladan 71 70 66 49 64   71 8
RA 128/2020 Šrajer Aleksandar 50 50 55 70 56.25   64 7
RA 129/2020 Milutinović Miloš 89 75 81 87 83   86 9(teorija za 10)
RA 130/2020 Čekerinac Marko 66 85 70   0      
RA 131/2020 Vranić Andrijana 89 75 67 75 76.5   81 9
RA 132/2020 Maksimović Matija 74 73 72 90 77.25   81 9
RA 133/2020 Kovačević Anja 78 72 86 80 79   83 9(teorija za 10)  
RA 134/2020 Žikić Mihailo 68 67 64   0      
RA 135/2020 Novaković Draško 75 80 70 80 76.25   81 9
RA 136/2020 Zdravković Jelena 73 70 74 55 68   74 8
RA 137/2020 Jovanović Veljko 76 95 87 70 82   85 9(teorija za 10)
RA 138/2020 Tijanić Petar 82 76 69 65 73   78 8
RA 139/2020 Marinković Aleksandar 60 62 76 45 60.75   68 7
RA 140/2020 Simić Filip 86 87 66 56 73.75   79 8
RA 141/2020 Jovović Zlatko 68 71 59   0      
RA 142/2020 Jevtić Uroš 85 93 87 63 82   85 9(teorija za 10)
RA 143/2020 Ristić Jovana 48 65 63 55 57.75   65 7
RA 144/2020 Krstić Marko 68 85 61   0      
RA 145/2020 Pavićević Nikola 90 100 82 85 89.25   91 9(teorija za 10)
RA 146/2020 Stanković Dušan 56 95     0      
RA 147/2020 Adamović Lazar 57 68 53 50 57   65 7
RA 148/2020 Gobor Andrej 86 75 70 94 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 149/2020 Milićević Ognjen 91 75 69 48 70.75   76 8
RA 150/2020 Ristić Lazar 83 95 82 85 86.25   89 9(teorija za 10)
RA 151/2020 Maslać Dragoslav 76 63 65 65 67.25   73 8
RA 152/2020 Panić Đorđe 49 40 53   0      
RA 153/2020 Pavković Marko 88 87 77 77 82.25   86 9(teorija za 10)
RA 154/2020 Karadžić Mihajlo 64 72 71   0      
RA 155/2020 Žeželj Milan 69 55 56 88 67   73 8
RA 156/2020 Pelemiš Dejan 60 87 54 55 64   71 8
RA 157/2020 Petrović Slaviša 66 73 73 44 64   71 8
RA 158/2020 Obradović Aleksandar 56 71 68 61 64   71 8
RA 159/2020 Unčanin Filip         0      
RA 160/2020 Pisarić Miloš 79 95 90 65 82.25   86 9(teorija za 10)
RA 161/2020 Marinković Gorana 76 100 72 57 76.25   81 9
RA 162/2020 Komarica Ognjen 53       0      
RA 163/2020 Čičković Ljuban 73 97 71   0      
RA 164/2020 Topolić Katarina   72 77   0      
RA 165/2020 Đorđev Sara 56 50     0      
RA 166/2020 Radić Luka 66 75 70   0      
RA 167/2020 Gavrilović Mila 64 83 93 70 77.5   82 9
RA 168/2020 Mujanović Nikola 59 43 59 46 51.75   61 7
RA 169/2020 Bošković Marko 78 93 60 74 76.25   81 9
RA 170/2020 Nježić Katarina 69 99 82   0      
RA 171/2020 Pešut Milan 54 62 50 55 55.25   63 7
RA 172/2020 Jelić Nikola 75 98 67 95 83.75   87 9(teorija za 10)
RA 173/2020 Milinković Petar 40 89 60 56 61.25   68 7
RA 174/2020 Meseldžija Marko 56 65 49 70 60   67 7
RA 175/2020 Smiljković Dara 54 75 48 45 55.5   64 7
RA 176/2020 Ivković Ivona 42 70 70 60 60.5   68 7
RA 177/2020 Ferčik Bence-Mate 50       0      
RA 178/2020 Subić Jelena 60 49 59 50 54.5   63 7
RA 179/2020 Ponjević Olga 45 76 67 42 57.5   65 7
RA 180/2020 Prcović Nikola 60 60 63 50 58.25   66 7
RA 181/2020 Lončar Đorđe 77 96 75 80 82   85 9(teorija za 10)
RA 182/2020 Gavrić Darko 47 43 66   0      
RA 183/2020 Srdanović Danilo 47 59     0      
RA 184/2020 Đisalov Milica 61 90 58   0      
RA 185/2020 Petković Lara 73 100 66 69 77   81 9
RA 186/2020 Perović Katarina     61   0      
RA 187/2020 Aliđukić Milana 67 58 62 75 65.5   72 8
RA 188/2020 Miljević Tamara 58 50 64 84 64   71 8
RA 189/2020 Nikolić Valentina 71 91 68 69 74.75   79 8
RA 190/2020 Glišić Marko 45 44 57   0      
RA 191/2020 Đukanović Luka 47 70 52   0      
RA 192/2020 Ostojić Žarko 49 69 90 60 67   73 8
RA 193/2020 Filipović Aleksa 60 85 54   0      
RA 194/2020 Bazina Mladen 55 47 57 59 54.5   63 7
RA 195/2020 Vidović Zoran 43 58 63 43 51.75   61 7
RA 196/2020 Marinković Boris 68 70 63   0      
RA 197/2020 Vurdelja Katarina 49 55 73 60 59.25   67 7
RA 198/2020 Bujas Lea 45 58 73 46 55.5   64 7
RA 199/2020 Nestorović Luka 60 80 78 50 67   73 8
RA 200/2020 Krunić Predrag 68 90 60 40 64.5   71 8
RA 201/2020 Petronijević Srđan 89 97 73 40 74.75   79 8
RA 202/2020 Dragomirović Nikola 76 93 56 55 70   76 8
RA 203/2020 Bogdanović Veljko 64 52 54 60 57.5   65 7
RA 204/2020 Đokić Filip 54 40 95 69 64.5   71 8
RA 205/2020 Rakin Luka 44 51 62 40 49.25   59 6
RA 206/2020 Radosavljević Simon 66 51 58 40 53.75   62 7
RA 207/2020 Vasiljević Pavle 80 83 68 55 71.5   77 8
RA 208/2020 Jeremijić Đorđe   70     0      
RA 209/2020 Miladinov Dejana 60 50 68 78 64   71 8
RA 210/2020 Antonić Adrian 72 70 50   0      
RA 211/2020 Diklić Miloš 71 76 73 63 70.75   76 8
RA 212/2020 Lazić Miljan 47 75 82 40 61   68 7
RA 213/2020 Vukas Filip 62 58 60 65 61.25   68 7
RA 214/2020 Kojić Tamara 56 43     0      
RA 215/2020 Bošnjak Stefan 47 93 40 40 55   63 7
RA 216/2020 Jovanović Miloš 63 50 54 64 57.75   65 7
RA 217/2020 Đurić Miloš 72 72 64 56 66   72 8
RA 218/2020 Bukarica Srđan         0      
RA 219/2020 Perić Ljubiša 50 65 65 40 55   63 7
RA 220/2020 Simić Aleksandra   63     0      
RA 221/2020 Ilić Marija 54 68 50 60 58   66 7
RA 222/2020 Todorović Vuk 55 45 66 50 54   62 7
RA 223/2020 Erdeljan Antonije 65 68     0      
RA 224/2020 Gajić Dražen 43 61 66 42 53   62 7
RA 225/2020 Kljajić Milica 51 50 77 80 64.5   71 8
RA 226/2020 Košarac Marko 76 65 76   0      
RA 227/2020 Kurešević Strahinja 58 51 66 40 53.75   62 7
RA 228/2020 Marković Uroš 56 73 62   0      
RA 229/2020 Zarić Krsto   59 75   0      
RA 230/2020 Čuturilo Marko     50 51 0      
RA 231/2020 Milić Luka 41 40 59 40 45   55 6
RA 232/2020 Koldan Branimir 40 98     0      
RA 233/2020 Milojević Ognjen 54 76 54 50 58.5   66 7
RA 234/2020 Nikolić Filip 76   50   0      
RA 235/2020 Nikolić Tomislava 50 60 94 71 68.75   74 8
RA 236/2020 Petrović Nikola     68   0      
RA 237/2020 Đajić Mihailo     71   0      
RA 238/2020 Dunjić Luka 60 44 62 50 54   62 7
RA 239/2020 Dželetović Anđela 62 62 69   0      
RA 240/2020 Jakšić Nikola 49 62 55   0      
RA 250/2020 Kralus Danijela 83 73 61 51 67   73 8
       
Stari studenti                
RA 158/2019 Đurđević Aleksa 62 95     0      
RA 165/2019 Spasojević Časlav     54   0      
RA 191/2019 Martinović Lenka         0      
RA 195/2019 Mrđanović Stefan         0      
RA 208/2019 Milić Vasilije 55 71     0      
RA 219/2019 Magoš Mihajlo         0      
RA 235/2019 Njegomirović Zoran         0      
RA 35/2018 Cerovac Jovana 45 43     0      
RA 184/2018 Kapetanović Milan 51   51   0      
RA 218/2018 Raduljica Mitar         0      
RA 29/2017 Ivanić Dušan 60       0      
RA 201/2017 Mandić Uroš 47 55     0      
RA 215/2017 Vojvodić Vukašin         0      
RA 224/2017 Pjevalica Bojana 40 73 75 62 62.5   69 7
RA 141/2016 Repac Marina         0      
RA 227/2014 Trkulja Milan         0      
RA 179/2013 Vojvodić Nikola         0      
ST 121/2017 Bendić Nikola     55   0