RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
06.12.2020 - rezultati I kolokvijuma
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova održaće se 15.12.2020. u 19h na Teams-u
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
 
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 1/2020 Morača Jelena 78 95     0      
RA 2/2020 Ilić Justin 56 60     0      
RA 3/2020 Banjanac Strahinja 64 95     0      
RA 4/2020 Zelić Kristina 75 72     0      
RA 5/2020 Dučić Anja 94 100     0      
RA 6/2020 Đanić Leopoldina 101 98     0      
RA 7/2020 Gligorov Nevena 92 100     0      
RA 8/2020 Vujić Milica 95 100     0      
RA 9/2020 Gvozdenović Vuk 50       0      
RA 10/2020 Radetić Marko 72 92     0      
RA 11/2020 Savkov Luka 77 98     0      
RA 12/2020 Jokić Jovan 51 65     0      
RA 13/2020 Lovrić Anja 87 100     0      
RA 14/2020 Jovanović Lazar 40 52     0      
RA 15/2020 Kovačević Ivana 89 100     0      
RA 16/2020 Ristić Đorđe 58 70     0      
RA 17/2020 Đukić Aleksa 87 98     0      
RA 18/2020 Radović Nenad 70 75     0      
RA 19/2020 Vranješ Lazar 78 98     0      
RA 20/2020 Sekulić Sonja 47 80     0      
RA 21/2020 Katanić Jovan 93 100     0      
RA 22/2020 Pulai Aleksa 94 100     0      
RA 23/2020 Stevanović Filip 80 95     0      
RA 24/2020 Popov Petar 75 67     0      
RA 25/2020 Kovačević Petar 66 57     0      
RA 26/2020 Kaćanski Danilo 73 100     0      
RA 27/2020 Baraković Ksenija 92 100     0      
RA 28/2020 Ivić Milica         0      
RA 29/2020 Rakić Željana 73 60     0      
RA 30/2020 Škiljević Nikolina 72 88     0      
RA 31/2020 Čuljak Boris 80 93     0      
RA 32/2020 Simić Nikola 72 75     0      
RA 33/2020 Kovačević Anja 47 55     0      
RA 34/2020 Beštić Nikolina 73 98     0      
RA 35/2020 Mihaljovski Nikolina 47 60     0      
RA 36/2020 Šarenac Luka 78 98     0      
RA 37/2020 Đorđević Anđela 84 93     0      
RA 38/2020 Čolović Aleksa 84 72     0      
RA 39/2020 Stojković Nikola 82 95     0      
RA 40/2020 Radić Anastasija 70 90     0      
RA 41/2020 Bovan Mili 57 75     0      
RA 42/2020 Bošković Ana 71 90     0      
RA 43/2020 Jović Helena 56 93     0      
RA 44/2020 Mikić Ivan 86 88     0      
RA 45/2020 Rudaljević Valentina 88 77     0      
RA 46/2020 Božić Milica 81 98     0      
RA 47/2020 Medić Katarina 91 100     0      
RA 48/2020 Batranović Nina 77 76     0      
RA 49/2020 Trifković Branko 90 100     0      
RA 50/2020 Rosić David 60 63     0      
RA 51/2020 Vujinović Nikola 68 90     0      
RA 52/2020 Babić Mihailo 46 40     0      
RA 53/2020 Todorović Luka 78 96     0      
RA 54/2020 Mićović Maša 73 75     0      
RA 55/2020 Marsenić Anastasija 69 98     0      
RA 56/2020 Knežević Nina 90 98     0      
RA 57/2020 Ušljebrka Luka 82 98     0      
RA 58/2020 Maljković Marko 42 55     0      
RA 59/2020 Vojnović Milica 58 76     0      
RA 60/2020 Bu Nina 99 98     0      
RA 61/2020 Čavić Ognjen 84 95     0      
RA 62/2020 Jelićanin Julija 62 100     0      
RA 63/2020 Boškov Tamara 82 90     0      
RA 64/2020 Antić Lea 93 100     0      
RA 65/2020 Kovačević Stefan 45 67     0      
RA 66/2020 Tankosić Stefan 56 93     0      
RA 67/2020 Milović Aleksandar 80 100     0      
RA 68/2020 Radman Ivan 91 75     0      
RA 69/2020 Nikolić Marko 91 98     0      
RA 70/2020 Vukotić Veljko         0      
RA 71/2020 Balog David 74 90     0      
RA 72/2020 Šikanja Marko 70 59     0      
RA 73/2020 Obradović Slobodan   67     0      
RA 74/2020 Pavlović Vuk 77 60     0      
RA 75/2020 Dožić Jovan 58 70     0      
RA 76/2020 Blizanac Mladen 67 87     0      
RA 77/2020 Novaković Anastasija 68 94     0      
RA 78/2020 Milanko Luka 84 95     0      
RA 79/2020 Vukotić Jovana         0      
RA 80/2020 Vujović Jelena 53 82     0      
RA 81/2020 Suđić Dušan 97 100     0      
RA 82/2020 Letić Jelisaveta 77 88     0      
RA 83/2020 Marković Milena 93 97     0      
RA 84/2020 Bodvanski Jana 72 76     0      
RA 85/2020 Radovanović Ana 71 97     0      
RA 86/2020 Petrović Milica 88 98     0      
RA 87/2020 Skočajić Dajana 69 95     0      
RA 88/2020 Bebić Nemanja 67 85     0      
RA 89/2020 Dokmanović Vukašin 88 90     0      
RA 90/2020 Kirda Tatjana 88 93     0      
RA 91/2020 Ekres Anja 62 63     0      
RA 92/2020 Lazarević Vladan 79 66     0      
RA 93/2020 Babić Nedeljko 82 98     0      
RA 94/2020 Savić Marko 45 88     0      
RA 95/2020 Kićanović Marina 85 89     0      
RA 96/2020 Zubić Aleksa 82 100     0      
RA 97/2020 Ranić Ana 73 76     0      
RA 98/2020 Zečević Luka 74 98     0      
RA 99/2020 Jarčević Ognjen 80 98     0      
RA 100/2020 Blanuša Jelena 90 98     0      
RA 101/2020 Đurić Luka 60 61     0      
RA 102/2020 Jovanović Danilo         0      
RA 103/2020 Ivanović Aleksa 57 50     0      
RA 104/2020 Ilijin Ivana         0      
RA 105/2020 Macanović Vuk 87 98     0      
RA 106/2020 Zelović Luka 72 98     0      
RA 107/2020 Brborić Spasoje 78 88     0      
RA 108/2020 Kiso Kornelije 73 90     0      
RA 109/2020 Tasovac Nemanja 70 79     0      
RA 110/2020 Nikolovski Uroš 96 100     0      
RA 111/2020 Šarac Jovan 97 100     0      
RA 112/2020 Lapov Milica 57 70     0      
RA 113/2020 Milinković Velimir 96 98     0      
RA 114/2020 Maksimović Anja 81 80     0      
RA 115/2020 Šehovac Nikola 87 80     0      
RA 116/2020 Đurđić Lidija 42 55     0      
RA 117/2020 Popović Natalija 97 100     0      
RA 118/2020 Kovač Jelena 91 95     0      
RA 119/2020 Kuzminac Nina 92 96     0      
RA 120/2020 Ivošević Nikolina         0      
RA 121/2020 Nikolić Veljko 64 71     0      
RA 122/2020 Kulušić Boško 71 100     0      
RA 123/2020 Marjanović Miljana 78 100     0      
RA 124/2020 Mijić Biljana 84 98     0      
RA 125/2020 Dinić Igor 72 77     0      
RA 126/2020 Partalo Ivan 96 98     0      
RA 127/2020 Savić Vladan 71 70     0      
RA 128/2020 Šrajer Aleksandar 50 50     0      
RA 129/2020 Milutinović Miloš 89 75     0      
RA 130/2020 Čekerinac Marko 66 85     0      
RA 131/2020 Vranić Andrijana         0      
RA 132/2020 Maksimović Matija 74 73     0      
RA 133/2020 Kovačević Anja 78 72     0      
RA 134/2020 Žikić Mihailo 68 67     0      
RA 135/2020 Novaković Draško 75 80     0      
RA 136/2020 Zdravković Jelena 73 70     0      
RA 137/2020 Jovanović Veljko 76 95     0      
RA 138/2020 Tijanić Petar 82 76     0      
RA 139/2020 Marinković Aleksandar 60 62     0      
RA 140/2020 Simić Filip 86 87     0      
RA 141/2020 Jovović Zlatko 68 71     0      
RA 142/2020 Jevtić Uroš 85 93     0      
RA 143/2020 Ristić Jovana 48 65     0      
RA 144/2020 Krstić Marko         0      
RA 145/2020 Pavićević Nikola 90 100     0      
RA 146/2020 Stanković Dušan 56       0      
RA 147/2020 Adamović Lazar 57 68     0      
RA 148/2020 Gobor Andrej 86 75     0      
RA 149/2020 Milićević Ognjen 91 75     0      
RA 150/2020 Ristić Lazar 83 95     0      
RA 151/2020 Maslać Dragoslav 76 63     0      
RA 152/2020 Panić Đorđe 49 40     0      
RA 153/2020 Pavković Marko 88 87     0      
RA 154/2020 Karadžić Mihajlo 64 72     0      
RA 155/2020 Žeželj Milan 69 55     0      
RA 156/2020 Pelemiš Dejan 60 87     0      
RA 157/2020 Petrović Slaviša 66 73     0      
RA 158/2020 Obradović Aleksandar 56 71     0      
RA 159/2020 Unčanin Filip         0      
RA 160/2020 Pisarić Miloš 79 95     0      
RA 161/2020 Marinković Gorana         0      
RA 162/2020 Komarica Ognjen 53       0      
RA 163/2020 Čičković Ljuban 73 97     0      
RA 164/2020 Topolić Katarina   72     0      
RA 165/2020 Đorđev Sara         0      
RA 166/2020 Radić Luka 66 55     0      
RA 167/2020 Gavrilović Mila 64 83     0      
RA 168/2020 Mujanović Nikola 59 43     0      
RA 169/2020 Bošković Marko 78 93     0      
RA 170/2020 Nježić Katarina 69 99     0      
RA 171/2020 Pešut Milan 54 62     0      
RA 172/2020 Jelić Nikola 75 98     0      
RA 173/2020 Milinković Petar 40 89     0      
RA 174/2020 Meseldžija Marko 56 54     0      
RA 175/2020 Smiljković Dara 54 75     0      
RA 176/2020 Ivković Ivona 42 70     0      
RA 177/2020 Ferčik Bence-Mate 50       0      
RA 178/2020 Subić Jelena 60 49     0      
RA 179/2020 Ponjević Olga 45 76     0      
RA 180/2020 Prcović Nikola 60 60     0      
RA 181/2020 Lončar Đorđe 77 96     0      
RA 182/2020 Gavrić Darko 47 43     0      
RA 183/2020 Srdanović Danilo 47 59     0      
RA 184/2020 Đisalov Milica         0      
RA 185/2020 Petković Lara 73 100     0      
RA 186/2020 Perović Katarina         0      
RA 187/2020 Aliđukić Milana 67 58     0      
RA 188/2020 Miljević Tamara 58 50     0      
RA 189/2020 Nikolić Valentina 71 91     0      
RA 190/2020 Glišić Marko 45 44     0      
RA 191/2020 Đukanović Luka 47 70     0      
RA 192/2020 Ostojić Žarko 49 69     0      
RA 193/2020 Filipović Aleksa 60 47     0      
RA 194/2020 Bazina Mladen 55 47     0      
RA 195/2020 Vidović Zoran 43 58     0      
RA 196/2020 Marinković Boris 68 70     0      
RA 197/2020 Vurdelja Katarina 49 55     0      
RA 198/2020 Bujas Lea 45 58     0      
RA 199/2020 Nestorović Luka 60 80     0      
RA 200/2020 Krunić Predrag 68 90     0      
RA 201/2020 Petronijević Srđan 89 97     0      
RA 202/2020 Dragomirović Nikola 76 93     0      
RA 203/2020 Bogdanović Veljko 64 52     0      
RA 204/2020 Đokić Filip 54 40     0      
RA 205/2020 Rakin Luka 44 51     0      
RA 206/2020 Radosavljević Simon   51     0      
RA 207/2020 Vasiljević Pavle 80 83     0      
RA 208/2020 Jeremijić Đorđe         0      
RA 209/2020 Miladinov Dejana 60 50     0      
RA 210/2020 Antonić Adrian 72 70     0      
RA 211/2020 Diklić Miloš 71 76     0      
RA 212/2020 Lazić Miljan 47 75     0      
RA 213/2020 Vukas Filip 62 58     0      
RA 214/2020 Kojić Tamara         0      
RA 215/2020 Bošnjak Stefan 47 93     0      
RA 216/2020 Jovanović Miloš         0      
RA 217/2020 Đurić Miloš 72 72     0      
RA 218/2020 Bukarica Srđan         0      
RA 219/2020 Perić Ljubiša 50 65     0      
RA 220/2020 Simić Aleksandra   63     0      
RA 221/2020 Ilić Marija 54 68     0      
RA 222/2020 Todorović Vuk 55 45     0      
RA 223/2020 Erdeljan Antonije         0      
RA 224/2020 Gajić Dražen 43 61     0      
RA 225/2020 Kljajić Milica 51 50     0      
RA 226/2020 Košarac Marko 50 65     0      
RA 227/2020 Kurešević Strahinja 58 51     0      
RA 228/2020 Marković Uroš 56 73     0      
RA 229/2020 Zarić Krsto   59     0      
RA 230/2020 Čuturilo Marko         0      
RA 231/2020 Milić Luka 41 40     0      
RA 232/2020 Koldan Branimir 40 98     0      
RA 233/2020 Milojević Ognjen 54 76     0      
RA 234/2020 Nikolić Filip         0      
RA 235/2020 Nikolić Tomislava         0      
RA 236/2020 Petrović Nikola         0      
RA 237/2020 Đajić Mihailo         0      
RA 238/2020 Dunjić Luka 60 44     0      
RA 239/2020 Dželetović Anđela         0      
RA 240/2020 Jakšić Nikola 49 62     0      
RA 250/2020 Kralus Danijela 83 73     0      
       
Stari studenti                
RA 141/2016 Repac Marina         0      
RA 158/2019 Đurđević Aleksa         0      
RA 191/2019 Martinović Lenka         0      
RA 195/2019 Mrđanović Stefan         0      
RA 235/2019 Njegomirović Zoran         0      
RA 35/2018 Cerovac Jovana         0      
RA 218/2018 Raduljica Mitar         0      
RA 29/2017 Ivanić Dušan 60       0      
RA 201/2017 Mandić Uroš 47 55     0      
RA 215/2017 Vojvodić Vukašin         0      
RA 224/2017 Pjevalica Bojana 40 73     0      
RA 227/2014 Trkulja Milan         0      
RA 179/2013 Vojvodić Nikola         0      
ST 121/2017 Bendić Nikola         0